10.SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI.

 1. Tartışma türlerini yazarak, bir tartışmada tartışmacıların uyması gereken kuralları yazınız.
( 20 puan)
2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)
– Panelde, katılımcılar tarafından aynı konunun değişik yönleri ele alınır. (…)
– Sunum yapacak kişinin, sunum yapacağı yeri önceden görmesinde yarar vardır. (…)
– Münazarada “düşüncesini iyi savunan” kazanır. (…)
– Bir betimlemenin en önemli en önemli kaynağı düşüncedir. (…)
– Tartışmalarda konuşmacılar zaman zaman anlatım bozukluğuna düşer. (….)
3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10 puan)
• Panelde dilin ……………………….. işlevi üzerinde durulur.
• Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak …………………… haline getirilir.
• ………………., temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir.
• Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok ……………………… yönüyle etkiler.
• Sunumu yapacak kişinin sunumdan önce……………………….. yapması gerekir.
4. “Yaşamak varken çiçeği koklayıp
Salıncak kurmak dallara
Isınmak varken sevgiye,
Ne olur bana savaştan söz etme!”
Yukarıdaki dörtlüğün temasını yazınız. Konu ile tema arasındaki farkları açıklayınız. (10 puan)
5. Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde gözleme fazla yer verilmez? (10 puan)
A) Masal B) Roman C) Hikaye D) Gezi yazısı E) Makale
6. Kabı ne denli sağlam olursa olsun, başlığı ne tür kesin konuşursa konuşsun, yazı ne çarpıcı nitelemelerle bezenirse bezensin, konusu ne denli kaçınılmazlıkla ortaya çıkarsa çıksın gene de hiçbir şey kitabın içindekileri zaman aşınmasına karşı koruyamaz. En dayanıklı kitaplar, zamanla gelebilecek pek çok olumsuz etkiyi, daha önce göz önüne getirmiş olan kitaplardır.
Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan)
A) Kitap ve Yazmak B) Sanat ve Özgürlük C) Yaşam ve Kitap D)Kitap ve Kalıcılık E)Gelecek ve Kitap
7. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözünde tartışmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Açıklayınız. (10 puan)
8.Derste okuduğunuz roman hakkında bilgi veriniz. ( Eserin adı, yazarı, konusu, figüratif kadrosu) (20 puan)

Kaynak : herdembilgi.blogcu.com

1 Okunma 28 Oca 2011

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.