10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları

SORULAR
1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri maddeler halinde yazınız.
(10 puan)
2. a) Türk destanlarında görülen (işlenen) motifler nelerdir?

b) Aşağıda yer alan Altay Türklerine ait olan destanda işlenen motifi açıklayınız.
Yaratılış Destanı
……………….
Tanrı yine buyurdu: “Bitsin dokuz dalı da!”
Dallar çıktı hemence, dokuzlu budağı da.
Kimse bilmez Tanrı’nın düşüncesi ne idi,
Soylar türesin diye şöylece emir verdi:
“Dokuz kişi kılınsın, dokuz dalın kökünden,
Dokuz oymak türesin dokuz kişi özünden.”
(5+5=10 puan)
3. a) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi ilk sözlü ürünlerimiz nelerdir?
b) Aşağıda yer alan dörtlük sözlü ürünlerimizden hangisidir? Neden? Açıklayınız.
c) Aşağıdaki sözlü ürünümüzün halk edebiyatındaki ve divan edebiyatındaki karşılığını yazınız.
(Günümüz Türkçesi)
Uluşup eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yırlayu
Sıktap közi örtülür

Erler, kurt gibi uluşarak
Feryatla yaka yırtarak
Yasçılar gibi ağlayarak
Gözü yaşla örtülür
(10+10+10=30 puan)
4. Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
a) Sözlü edebiyat …………………..zamanda oluşmaya başlamıştır.
b) Koşuk …………………………………..gibi konuları işlemesi bakımından halk edebiyatımızdaki koşmaya benzer.
c) Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı ……………….……;divan edebiyatındaki karşılığı…………………………dır.
d) Oğuz Kağan Destanı tek kişinin maceralarının anlatılması bakımından Homeros’un …………………………………. destanına benzer.
(5+5+5+5=20 puan)
5. Sagu ve Koşuk iki sözlü ürünlerimizdendir. Bu iki sözlü ürünlerinin aralarındaki benzer ve farklı yönlerini maddeler halinde yazınız. ( 20 puan)
6. Dünyanın en ünlü yapma destanları nelerdir? Yazınız. (10 puan)

—————–

CEVAP ANAHTARI

1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında;
a- kültürel değşim,
b- dini değişim,
c- coğrafi değişim,
d- lehçe ve şive ayrılıkları
etkili olmuştur.
2. Türk destan motifleri;
a) – Gökbürü Motifi
– ışık motifi
– Ok yay Motifi
– Mağara Motifi
– Ağaç Motifi
– Kırklar Motifi
– Demir ve Demircilik Motifi
– Düş Motifi
b) Ağaçtan türeme motifi işlenmiştir.
3. a) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ürünlerimiz;
Koşuk, Sagu, Sav, Destan
b) Sagu’dur.Çünkü yukarıdaki şiir Alper Tunga öldüğü zaman ardından yas tutulmask amacı ile söylenmiştir. Sagular o dönemlerde ölen zamanın ünlü kişileri ardından söylenirdi.
c) Sagu’nun halk edebiyatındaki karşılığı “ağıt”; divan edebiyatındaki karşılığı ise “mersiye”dir.
4. a) mitolojik (yazının olmadığı)
b) aşk,yiğitlik,tabiat
c) Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı “koşma”; divan edebiyatındaki karşılığı “gazel”dir.
d) İlliada destanı
5. Benzerlikleri:
a) Dili öz Türkçedir.
b) İkisi de anonimdir.
c) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
d) Her ikisinde söz sanatları kullanılmıştır.
e) Kafiye düzeni aaab, cccb, dddb
Farklılıkları:
Konusal olarak farklılık vardır: sagu, üzüntü ve ölüm konusunu; koşuk ise, aşk,doğa,tabiat konusunu işlemiştir.
6. Dünyanın en ünlü yapma destanları:
a) Kurtarılmış Kudüs
b) Çılgın Orlanda
c) Kaybolmuş Cennet
d) Hanriade
Bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir

2 Okunma 08 Eki 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(1 )
    • resul 20 Ekim 2013

      helall olsun çok güzel olmuşş. :))


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.