10.sınıf- edebiyat -2.dönem 1. yazılı soruları ve cevapları

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI T M SINIFLARI 2. DÖNEM ORTAK 1. YAZILI SINAVI

Birinci ve ikinci sorular aşağıdaki mısralarla ilgilidir.

Arızun yadıyla nemnak olsa müjganım no’la arızın yadıyla : yanağını hatırlayarak / nemnak : ıslnasa

Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su zayiolmaz : boşa gitmez / temenna : istemek /har : diken

Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün bağban : bahçıvan ,/ gülzar : gül bahçesi / tek : gibi

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su müjgan : kirpikler FUZULİ

1. Yukarıdaki şiirin nazım şeklini söyleyerek , kafiye çeşitlerini bulunuz. (10 p)

2. Yukarıdaki şiiri günümüz Türkçesine çeviriniz ,söz sanatlarını bulunuz ve kısaca şerh ediniz. (15 p)

CEVABI ARKAYA YAZINIZ

3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 p)

Şarkı türünün en güzel örneklerini 18 . Asırda……………….. vermiştir.

Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ………………………………denir.

Siham-ı Kaza Nefi’nin ………………………………türündeki eseridir.

…………………………..divan şiirinde beş dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir

Ruba inin bizim Edebiyatımızdaki en önemli temslicisi……………………..dir

…………………………Divan Edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan türlerden biridir

…………………Tekke Edebiyatı nazım şekli inançlardan alaylı bir şekilde bahseder.

Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.

Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …………………………denir.

Fuzuli ve Baki …………………..asrın en önemli divan şairleridir.

(10 p)4. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan yargıları aşağıdaki tabloya yazınız.

Olumlu Yargılar
 
    
Olumsuz Yargılar
 
 
 
 

(5 p)5Aşağıdaki Edebi türlerin hangi ikisinde karakterler kurmacadır ve olay zinciri yoktur. (iki şık işaretle)

A) Mesnevi B) tuyuğ C) Nasrettin Hoca Fıkraları D) Gazel E ) Deneme f) şarkı

(10 p)-6 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız.

( )Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır.

( )Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.

( )Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.

( )Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir

( )Makâlat. Ve Manku’t Tayr öğretici metinlerdir

(10 p) 7. Aşağıda bir bölümü verilen terkib-i bent metninde sosyal hayatla ilgili hangi konular ve uyarılar

dile getirilmiştir?

Dünya Talebiyle kimisi halkun emekte Yok derdine bir çare ider Mir ü gedadan

Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte Sen çektüğün alamı gerek sakla gerek de….,

Kelimeler : derdine bir çare ider Mir ü gedadan : derdine ne beyden ne fakirden bir çare yoktur.

Alam : elemler

CEVABI ARKAYA YAZINIZ

(10 p) 8. Nasrettin Hoca fıkralarının genel özelliklerini yazınız. ( beş madde)

CEVABI ARKAYA YAZINIZ

(20 p) 9. Aşağıdaki tabloyu konu başlıklarına uygun olarak doldurunuz

NAZIM BİÇİMİ
 NAZIM BİRİMİ
 UYAK DÜZENİ
 KONUSU (TEMA)
 
GAZEL
 1p
 1p
 2p
 
KASİDE
 1p
 1p
 2p
 
RUBAİ
 1p
 1p
 2p
 
ŞARKI
 1p
 1p
 2p
 
TERKİBİ BENT
 1p
 1p
 2p
 

.

Başarı hakkınız olsun’’

1O EDEBİYAT CEVAP ANAHTARI TM

Birinci ve ikinci sorular aşağıdaki mısralarla ilgilidir.

Arızun yadıyla nemnak olsa müjganım no’la arızın yadıyla : yanağını hatırlayarak / nemnak : ıslnasa

Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su zayiolmaz : boşa gitmez / temenna : istemek /har : diken

Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün bağban : bahçıvan ,/ gülzar : gül bahçesi / tek : gibi

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su müjgan : kirpikler

1. Yukarıdaki şiirin nazım şeklini söyleyerek , kafiye çeşitlerini bulunuz. (10 p)

KASİDE : AA XA hara su / gülzara su

A su : REDİF / AR : TAM KAFİYE

2. Yukarıdaki şiiri günümüz Türkçesine çeviriniz ,söz sanatlarını bulunuz ve kısaca şerh ediniz. (15 p)

KİRPİKLERİM SENİN YANAĞININ ANIMSAMAKLA ISLANSA NE OLUR

GÜL UMARAK DİKENE VERİLEN SU ZAYİ OLMAZ

BAHÇEVAN GÜL BAHÇESİNİ SUYA BOĞSA BİLE

SENİN YÜZÜN GİBİ BİR GÜL AÇILMAZ VERSE DE BİN GÜLBAHÇESİNE SU

BİRİNCİ BEYİTTE TENASÜP

2. BEYİTTE TEŞBİH

HZ MUHAMMED GÜLE BENZETİLEREK YÜCELTİLMİŞ…….

3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 p)

Şarkı türünün en güzel örneklerini 18 . Asırda…NEDİM vermiştir.

Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ……FAHRİYYE denir.

Siham-ı Kaza Nefi’nin …HİCİV türündeki eseridir.

…………MUHAMMES divan şiirinde beş dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir

Ruba inin bizim Edebiyatımızdaki en önemli temslicisi…YAHYA KEMAL dir

……ŞARKI / TUYUĞ Divan Edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan türlerden biridir

……ŞATHİYYE Tekke Edebiyatı nazım şekli inançlardan alaylı bir şekilde bahseder.

Kanuni Mersiyesini …………BAKİ yazmıştır.

Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …MAZMUN denir.

Fuzuli ve Baki ……16. asrın en önemli divan şairleridir.

(10 p)4. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan yargıları aşağıdaki tabloya yazınız.

Olumlu Yargılar
 AKIL
 UTANMA HAYA
 İLİM
 
Olumsuz Yargılar
 ÖFKE
 AÇGÖZLÜLÜK
 HASET
 

HACI BAYRAM V.

5.. .. Aşağıdaki Edebi türlerin hangi ikisinde karakterler kurmacadır ve olay zinciri yoktur. (10 p)

A) Mesnevi B) tuyuğ C) Nasrettin Hoca Fıkraları D) Gazel E ) Deneme f) şarkı

(10 p)-6 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız.

( Y )Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır.

( Y )Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.

( D )Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.

( D )Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir

( D )Makâlat. Ve Manku’t Tayr öğretici metinlerdir

7.. Aşağıda bir bölümü verilen terkib-i bent metninde sosyal hayatla ilgili hangi konular ve uyarılar

dile getirilmiştir? (10 p)

Dünya Talebiyle kimisi halkun emekte Yok derdine bir çare ider Mir ü gedadan

Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte Sen çektüğün alamı gerek sakla gerek de….,

Kelimeler : derdine bir çare ider Mir ü gedadan : derdine ne beyden ne fakirden bir çare yoktur.

Alam : elemler

BİRNCİ BEYİTTE : EMEK HALK ZEVK ……2. BEYİT : ZENGİNLİK VE FAKİRLİK

(10 p) 8. Nasrettin Hoca fıkralarının genel özelliklerini yazınız. ( beş madde)

DÖNEMİNE AİT TOPLUMSAL ÖZELLİKLER VARDIR

GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRÜR

SÖZLÜ EDEBİYAT GELENEĞİN EBAĞLIDIR.

MİZAH ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMİŞTİR

KISA VE ÖZ ANLATIMA SAHİPTİRLER

9. Aşağıdaki tabloyu konu başlıklarına uygun olarak doldurunuz (20 p)

Nazım birimi Kafiye Düzeni konu ( tema )

Gazel
 1 BEYİT
 1p AAXA
 2AŞK SEVGİLİ TASSAVVUF
 
Şarkı
 1p BENT
 1p AAAA BBBA

CCCA
 2SEVGİLİ

ZEVK EĞLENCE
 
rubai
 1p DÖRTLÜK
 1p AAXA
 4 felsefe tasavvuf
 
kaside
 1p BEYİT
 1p AA XA
 2p övgü yalvarma naat
 
TERKİBİ BENT
 1Pbent ( beyit)
 1Paaxa
 2psosyal felsefi meselelr
 
Kaynak: herdembilgi.blogcu.com

YORUM KÖŞESİ

11 YORUM YORUM YAPILDI "10.sınıf- edebiyat -2.dönem 1. yazılı soruları ve cevapları"

 1. İsim soyisim dedi ki 27 Mart 12 17:09 

  senin ellerine saglık hoca bu soruların aynısını sordu sayende 100 aldım tesekurler 🙂

 2. şireen dedi ki 29 Mart 12 18:24 

  çok karışık bu nasıl sınavvvvvvvvvvvvvvvvv

 3. İsim Soyisim dedi ki 28 Mart 13 20:28 

  bize böyle bi sınav yapsalar kağıttaki soruları okuyup anlayana kadar süre dolar zaten çok karışık

 4. helin dedi ki 22 Şubat 14 19:33 

  bence soruları anlayana kafadan 90 puan vermeliler :DDd

 5. RECEP dedi ki 21 Mart 14 21:30 

  ya çok soru var neye çalışacaz sıkıcııııııııııııııııııı

 6. RECEP dedi ki 21 Mart 14 21:31 

  ama allah razı olsun millete yardımcı olduğunuz için

 7. Rıdo dedi ki 26 Mart 14 20:32 

  Ellerinize Sağlık Güzel olmuş Sınawdan İyi Alırım İnş

 8. ramazan dedi ki 02 Nisan 14 18:13 

  cok sag olun abi

 9. kopyacı memo dedi ki 03 Nisan 14 16:24 

  çok güzel hazırlamış hocamız sagolsun

 10. OGUZHAN dedi ki 30 Mart 15 22:28 

  gerçekten sınav iyi olmuş. bizim hocanın üstünde durduğu yerlerden sorular. sınav böle çıksın size bir hayır duası ederim.çok dua alırsınız. sınıftan toplu dua ederim. inşallah böyle çıkar. TEŞEKKÜRLER

 11. OGUZHAN dedi ki 30 Mart 15 22:29 

  gerçekten sınav iyi olmuş. bizim hocanın üstünde durduğu yerlerden sorular. sınav böle çıksın size bir hayır duası ederim.çok dua alırsınız. sınıftan toplu dua ederim. inşallah böyle çıkar. TEŞEKKÜRLER…


10

25 May 2016

Clear all