• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
• Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
• Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
• Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
• Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
• Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL)
Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL)
Eylül (Mehmet Rauf)
Sis (Tevfik Fikret)
Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)
• Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
• Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
• Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR)
Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU)
Memleket Hikayeleri (Refik Halit KARAY)
Küçük Ağa (Tarık BUĞRA)
Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY)
• İstanbul’u konu alan şiirlerin derlenmesi.
• Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

Kaynak: herdembilgi.blogcu.com

2 Okunma 01 Ara 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.