11.sınıf edebiyat Hürriyet kasidesi cevapları sayfa 39 40

Hürriyet Kaidesi ile ilgili parçanın soruları Sayfa 39 49

2.) a hürrüyet kasidesi ile nefinin kasidesi söyleyiş tarzı ( vurgu ve tonlama) bakımından farklıdır.çünkü hürriyet kasidesinde hürriyet , nefinin kasidesinde ise murat hanın övgüsü işlenmiştir.temanın farklı olması,söyleyiş tarzınında farklı olmasına sebep olmaktadır.
3.)b hürriyet kasidesindeki birimleri anlamlı birer bütün haline getiren unsur ” hürriyet” temasıdır
4.) tablo
1.) 3 beyitten oluşmuştur
2)aa /ba/ca … şeklinde kafiye düzenine sahiptir
3)hürriyet teması işlenmiştir
5) aruz ölçüsüyle yazılmıştır
b.) hürriyet kasidesinin kaside nazım şekliyle yazılması divan şiiri geleneginin devam ettigini,buna ragmen hürriyet gibi bir temanın işlenmesi nazım şeklinin içeriginde bir yenilik yapıldıgını göstermektedir
5.)hürriyet kasidesindeki “cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten”ifadesinin tarihi bir degeri ; “mürüvvet-mend olan mazluma el çekmezi anetten”,”çıkar asar-ı rahmeti ihtilaf-ı rey-i ümmetten” ifadeleri de soyal degerleri göstermektedir
6.)hürriyet kasidesindeki hürriyet teması,tanzimat döneminin ana unsuru olması dolayısıyla dönemin sosyal ve siyasi gerçekligiyle ilişkilidir
7) a hüriyet kasidesinin teması ;hürriyet kasidesinin teması hürriyettir.bu tema divan şiirinde işlenen temalardan dönemin gerçekligi yönüyle farklıdır
8.)hürriyetle dogru ve hürriyet adlı şiirlerdeki hürriyet teması,şiirin bütününe yayılarak işlenmiştir.Hürriyet kasidesinde ise hürriyet teması birimler içinde işlenmiştir
10.) yeni kavramlar
hürriyet – vatan yolunda toprak olmak – hürriyet kanıyla yogrulmak – gayret cevher – vatan sevgili
42.)şiirin ritmi aruzun”mefülü/mefailü/mefailü/feülün”kalıbıyla saglanmıştır.
2)terkibentteki söyleyiş tarzı,tanzimat döneminin ikilemini ve çökmeye başlayan bir imparatorlugun buhranlı havasını yansıtmaktadır
3) terkibentteki bilimler tema etrafında birleşerek,son beyit vasıta beyitidir.kafiyesi diger beyitlerden farklı ve kendi içindedir
Özellikleri

1.31 beyitten oluşur
2.aa,ba,ca şeklinde kafiyelenir
3.Aruz ölçüsüyle yazılmıştır
4.Hürriyetten bahsetmektedir
5.etten sesleriyle bitmesi şiirin ahengini sağlamıştır.
bunlar hürriyet kasidesinin yapı özellikleridir

Kaynak: herdembilgi.blogcu.com

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.