11.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI
İçerik 11.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI 1-Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?10puan Edebi fıkralar günlük olayları ele alsalar da üslupları itibariyle kalıcıdırlar.( ) Ahmet Haşim deneme türünde eser vermiştir. ( ) Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı Montaigne ve Bacon’dur. ( ) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. ( ) Mehmet Kaplan Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarımızdan değildir. ( ) Herhangi bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan dergi ve gazete yazılarına makale denir( ) Gezilip görülen yerlerin doğal güzellikleri, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özellikleriyle anlattığı yazılara anı denir ( ) Yazarın başından gecen olayları günü gününe not ettiği yazılara anı denir( ) Yazarın ele aldığı konuyu konuşma ortamı içerisinde, birisiyle konuşuyor gibi anlattığı yazılara deneme denir( ) Eski Türk edebiyatında ruzname olarak bilinen yazılar fıkra niteliğindedir( ) ‘Sıfatlar ikiye ayrılır’ cümlesinde dil, göndergesel işlevinde kullanılmıştır ( ) 3-Makale ile fıkra arasındaki farkları yazınız? 5puan 4-Denemenin dili ve konusu hakkında bilgi veriniz? 5puan 5 – Haziran ayında Beyoğlu’nda dolaşırken aşina olduğum karakterlere rastladım.

 Bu karakterler bir Sanat atölyesine ait olan ‘ Çizgi Kahramanlar Sokakta’ sergisiydi. Kim bilir belki çoğunuz çizgi Kahramanları sokakta görme fırsatını yakalamamışsınızdır. Bu sergi için, herkesin çok yakından Tanıdığı ve sevdiği karikatür dünyasının birbirinden ünlü çizgi kahramanları, seramik ateşiyle hayat buldular. Bu yüzden de sanatseverlerle buluşmak için İstanbul’un çeşitli sokaklarından randevulaştılar. Cümleleri öğelerine ayırınız.5 puan 6- sevgilim senin de geçer zamanın Ne şöhret kalır, ne hüsn-ü anın Böyledir kanunu kahpe dünyanın Dört mevsim içinde bir bahar kalır Bu dörtlüğün son dizesinde edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?5puan___________________________________________________________________ 7.beklemesem olmaz mı Kullanılmış kafiyeleri yollamak için Kapıma gelecek çöpçülerle Deniz kenarına? Şeytan diyor ki aç pencereyi Bağır bağır bağır sabaha kadar Bu dizelerde bulunan sıfat ve isim tamlamalarını yanda gösteriniz.5puan 8- insanların yapıcı olduğu söylenir. Bir bakıma doğrudur. İnsanlar bir araya toplanınca, az kişinin gücü yetmeyecek işleri kolaylıkla yapıverir. Ancak insanın yapıcı olduğunu söylerken bir yandan da yıkıcı olduğuna dikkat etmek gerekir. Bazı işlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayan insan, bazen işlerin yapılmasını da engeller. Bundan dolayı ben insanların yapıcı yönlerinin yanında yıkıcı yönleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu parçada kullanılan yazı türü hangisidir?5 puan 9.yazarın güncel konularla ilgili görüşlerini kanıtlama yoluna gitmeden anlattığı kısa, espirili, günübirlik yazılardır.yazarın okuyucuya hoşça vakitler geçirtmeyi amaçladığı bu gazete yazılarında okur, günlük olayları yarın penceresinden görmüş ve öğrenmiş olur. Sözü edilen yazı türü hangisidir? 5puan 10–hani büyük İskender İran seferine çıkmadan önce nesi var, nesi yoksa hepsini dostlarına dağıtmış. Bunu gören yakın arkadaşı pierdiccasi: peki ama hazinedeki her şeyi dağıttınız, size ne kalıyor? Demiş. İskender: bana ümit kalıyor. Deyince Pierdiccasi. Öyle ise bu mücevherleri bana vermeyin, en yakın arkadaşınız olarak ben size kalan ümidi paylaşmak istiyorum. Demiş ne güzel dostluk değil mi? Sizin de böyle bir arkadaşınızın olmasını istemez misiniz? Ben çok isterim doğrusu. Bu parça hangi yazı türüne örnek olabilir?5puan_______________________________________ 11hangisi farklı türde yazılmıştır?5 puan a) saray ve ötesi b) defter-i amal c)Çankaya d) Anadolu notları e) kırk yıl 12- makaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?5puan a) yazarın düşüncelerini açıklayarak savunduğu dergi ve gazete yazısıdır b) ortaya atılan görüşler kanıtlanır c) yazarın ele aldığı konuyla ilgili bilgileri bilmesi gerekir d) konularına göre değişik adlar verilebilir e) yalnızca güncel konuların değerlendirildiği fikir yazılarıdır 13-deneme ve fıkra yazı türleri karşılaştırdığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?5puan a)ikisinde de yazar, savunduğu düşünceleri kanıtlama amacı gütmez. b) ikisinde de yazar, kendisiyle sohbet ediyormuş gibi bir tavır takınır c)ilk örnekleri Descartes ve Bacon vermiştir d) edebiyatımızda Tanzimat döneminden sonra görülemeye başlanmıştır e) fıkra gazete yazı türüdür, deneme ise gazeteden çok önce ortaya çıkmıştır 14- aşağıdaki cümlelerde gecen fiilimsilerin türlerini karşılarına yazınız(fiilimsinin altını çiziniz)5 puan gelecek yıl sistem değişecek ………………………___________________________________________________________________________________ bakar göz değil, görür göz gerek___________________________________________________________________________________________________ Ayşe bebeğe bakar, merak etme____________________________________________________________________________________________________ Tanınmış insanlar vardı partide____________________________________________________________________________________________________ döğüşken horozları vardı Ozan’ın.__________________________________________________________________________________________________ sen geleli üç gün oldu.___________________________________________________________________________________________________________ Yemek çok güzel olmuş.__________________________________________________________________________________________________________ Çalışarak sınavı kazanan öğrenciler çok mutluydu._____________________________________________________________________________________ İnsanları kandırarak bunu yapamazsın_______________________________________________________________________________________________ 15-Aşağıdaki cümlelerde geçen geçişsiz eylemleri oldurgan hale getiriniz.( parantez içinde sadece filli yazınız)10puan Bu çocuk hep böyle ağlar mı (____________) Eve gider gitmez uyuyacağım.(____________________________) Ablam odanın kapısında duruyordu.(___________________________) Onu çok sevmekten korkuyordu.(_________________________________) Olayı duyunca katılarak güldü.(__________________________) Ortaköy’den Beşiktaş’a kadar yürüdüm(__________________) Güneşle birlikte yollardaki tüm karlar eridi.(________________) Yerdeki kar akşama doğru dondu.(___________________) 16-geçişli olduğu halde nesne almamış 2 cümle kurunuz.5 puan __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17-aşağıdaki cümlelerde gecen anlatım bozukluklarını düzeltiniz.5 puan Güvenlik güçleri soyguncuları canlı yakaladı._______________________________________________________ Kurallı cümlelerin yazıya bilimsellik kattığı, güçlendirdiği kesindir.______________________________________ Çalıkuşu romanın konusu oldukça yalın ve akıcıydı.___________________________________________________ Köylüler bize ayran ikram ettikten sonra yolcu ettiler.__________________________________________________ Bu insanlar ikiyüzlü yalancı ve dalkavuk olarak nitelendirilebilir.________________________________________- 18.Anlam genişlemesi ve anlam daralmasını açıklayıp her birine 5’şer örnek veriniz. 5puan 19—modern biyografi türünün ilk örneğini kim vermiştir?____________________________________________________________2puan Bur burhan Felek, Peyani Sefa, Çetin Altan, Ahmet Rasim ve Ahmet Haşim genelde hangi türde yazarlar_______________________–2puan Füsün Füsun Altıok, Selim İleri, Memet Fuat, Melih Cevdet, Suut Kemal, Cemal Süreya gibi yazarlar genelde hangi türde yazarlar? Yazm__________________________________________________________________________________________________________ 1puan DFB Başarılar dilerim. .Serhan Öğüt (türk dili ve edebiyatı ğretmeni) NOT:gözetmen öğretmene herhangi bir problem cıkartmayınız. Problemli bir soru olduğuna inanıyorsanız; dersin öğretmeniyle Sonradan görüşüp tartışabilirisiniz… G 9-deneme 10-fıkra 11 sohbet 12 d

Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

11.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI
İçerik 11.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI 1-Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?10puan Edebi fıkralar günlük olayları ele alsalar da üslupları itibariyle kalıcıdırlar.( ) Ahmet Haşim deneme türünde eser vermiştir. ( ) Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı Montaigne ve Bacon’dur. ( ) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. ( ) Mehmet Kaplan Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarımızdan değildir. ( ) Herhangi bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan dergi ve gazete yazılarına makale denir( ) Gezilip görülen yerlerin doğal güzellikleri, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özellikleriyle anlattığı yazılara anı denir ( ) Yazarın başından gecen olayları günü gününe not ettiği yazılara anı denir( ) Yazarın ele aldığı konuyu konuşma ortamı içerisinde, birisiyle konuşuyor gibi anlattığı yazılara deneme denir( ) Eski Türk edebiyatında ruzname olarak bilinen yazılar fıkra niteliğindedir( ) ‘Sıfatlar ikiye ayrılır’ cümlesinde dil, göndergesel işlevinde kullanılmıştır ( ) 3-Makale ile fıkra arasındaki farkları yazınız? 5puan 4-Denemenin dili ve konusu hakkında bilgi veriniz? 5puan 5 – Haziran ayında Beyoğlu’nda dolaşırken aşina olduğum karakterlere rastladım.

(daha&helliip;)

0 Okunma 22 Kas 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.