1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.(14 puan)
· Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön plandadır. ( )
· “Grimm Masalları” Alman edebiyatına aittir. ( )
· Fabl, masal, hikâye gibi türler coşku ve heyecanı dile getiren metinler içinde yer alır. ( )
· Beydaba, Aisopos ve La Fontaine’i fabl türünün önemli temsilcileri arasında sayabiliriz. ( )
· Açıklık bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı ifade etmesi, kolayca anlaşılabilmesidir. ( )
· Sanat metinlerinde dil kesinlik taşır, yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez ( )
· Durum öykülerinde plana uyulmaz. ( )
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeleri yazınız. (16 puan)
· Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alan hikayelere …………………. hikayesi denir.
· Modern hikayenin bizdeki ilk temsilcisi …………………….’dir.
· Orhan Veli Kanık, ………………… ’tan fabl tercümeleri yapmıştır.
· Masallarda olaylar tamamen ……………………. ürünüdür.
· Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra ………………….. tarzı hikayenin edebiyatımızdaki temsilcileridir.
· 15. yy.’da Şeyhî’nin mesnevi biçiminde yazdığı ……………….. adlı eser Türk edebiyatındaki ilk önemli fabl niteliği taşır.
· Olay hikayesinin bizdeki en önemli temsilcisi ………………………………’dir.
· Söylenmesi zor olan sözcükleri kullanma, aynı ek ve sözcüklerin sık sık tekrarı anlatımda ………………….bozar.
(3, 4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

“Goderville çevresindeki yollar, kadın erkek akın akın kasabaya inen köylülerle dolu idi. O günka­sabanın meydanında pazar kuruluyordu. Goderville meydanında karmkarışık bir insan ve hayvan kalabalığı vardı. Öküz boynuzları, zengin köylülerin uzun tüylü yüksek şapkaları, köylü kadınların her renkten başlıkları kalabalığın üstünde sivriliyordu. İnceli kalınlı birçok ses sürekli ve vahşi bir gürültü meydana getiriyor; zaman zaman, neşeli bir köylünün sağlam göğsünden kopan bir kahkaha, ya da bir duvar yanına bağlanmış bir ineğin uzun uzun böğürmesi bu gürültüyü bastırıyordu. Keskin bir ahır, süt, gübre, saman ve ter kokusu dört bir yana yayılıyordu.
Breaute köyünden gelen baba Hauchecorne, Goderville’e yeni girmişti. Pazar meydanına doğru yürürken yerde bir sicim parçası gördü. Bütün Normandiyalılar gibi tutumlu bir adam olan baba Hauchecorne işe yarayacak bir şeyin yerde bırakılmasına razı olamazdı. Romatizmalı olduğu için zahmetle eğilerek sicimi aldı. Bu ince ip parçasını büyük bir dikkatle sarmaya hazırlanırken saraç Malandain ustanın, kapısının eşiğinde, kendisine baktığını gördü. Bir süreden beri bir yular işinden dolayı dargındılar. Baba Hauchecorne, sokağın çamuru içinden bir sicim parçası alışını düşmanının görmesinden bayağı utandı. Bulduğunu çabucak gömleğinin altına, sonra da pantolonunun cebine sakladı. Yerde bir şey arıyormuş da bulamıyormuş gibi, bir zaman çevresine bakındı. Sonra, başı önünde, romatizma ağrılarından iki büklüm, pazara doğru gitti. Bitip tükenmek bilmeyen pazarlıklarla çalkalanan gürültücü kalabalığın içine karıştı.”

3. Hikâye çeşitlerini yazarak yukarıdaki metnin hangi hikâye türünün özelliklerini taşıdığını ve bu hikaye türünün dünya ve Türk edebiyatındaki temsilcilerini yazınız. (20p)

4.Yukarıdaki metin hangi anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır? (10p.)

5. Yukarıdaki metindeki altı çizili tamlamaların türünü yazınız. (10 p.)

6. Yukarıdaki metinde hangi anlatım türleri ağır basmaktadır? (10 p.)

7. “Bu kriz, yıllar önce alınan yanlış kararların, uygulanan yanlış politikaların mahsulünün ürünüdür.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini belirterek cümlenin doğru biçimini yazınız. (10 p.)

8. Altın para gibi doğru sözün de milliyeti yoktur.
Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? (10 p.)
A) Sıfat B) Bağlaç C) İlgeç
D)Belirteç E) İsim

Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

3 Okunma 20 Kas 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.