KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI

 

TEST ADI – TEST YÜZDESİ – SORU SAYISI
GENEL YETENEK: 60 SORU
1) TÜRKÇE     %50     30
A) Sözcük Bilgisi     %5     3
B) Dil Bilgisi     %10     6
C) Anlatım Özellikleri     %5     3
D) Okuduğunu Anlama     %30     18

2) MATEMATİK     %50     30
A) Sayılarla İşlem Yapma     %10     6
B) Matematiksel İlişkilerden Yararlanma     %10     6
C) Problem Çözme     %20     12
D) Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma     %5     3
E) Tablo, Grafik Okuma Ve Yorumlama     %5     3

 
GENEL KÜLTÜR: 60 SORU
1) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ     %40     24
A) 3. Selim ve Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler     %5     3
B) Ulusal Kurtuluş Savaşı     %10     6
C) Atatürk İlke Ve İnkılapları     %15     9
D) Atatürk Dönemi: İç Olaylar Ve Dış Politika     %10     6

2) TÜRKİYE COĞRAFYASI     %30     18
A) Türkiye’nin Fiziki Özellikleri     %5     3
B) Türkiye’nin Beşeri Özellikleri     %5     3
C) Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri     %20     12

3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ     %15     9
A) Hukuk Başlangıcı, Genel Kamu Hukuku, Devletler Hukuku     %5     3
B) Anayasa     %5     3
C) İdare     %5     3

4) TÜRKİYE VE DÜNYA İLE İLGİLİ GENEL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR %5     3
5) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ     %10     6
A) Selçuklular Ve Önceki Dönem (Osmanlı’lar Öncesi)     %5     3
B) Osmanlılar Dönemi     %5     3

 
EĞİTİM BİLİMLERİ: 120 SORU
1) EĞİTİM PSİKOLOJİSİ     %50     60
A) Gelişim Psikolojisi     %10     12
B) Öğrenme Psikolojisi     %25     30
C) Ölçme Ve Değerlendirme     %15     18

2) PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM     %35     42
A) Program Geliştirme     %10     12
B) Öğretim Metotları     %25     30

3) REHBERLİK     %15     18 
KPSS’de soruların soru sayılarını kaç sorunun çıktığını buradan bu tablodan görebilirsiniz…

 
Türkçe   % 50  30 soru 
Sözcük Bilgisi   % 5  3 soru 
Dil Bilgisi   % 10  6 soru 
Anlatım Özellikleri   % 5  3 soru 
Okuduğunu anlama   % 30  18 soru 
Matematik   % 50  30 soru 
Sayılarla İşlem Yapma   % 10  6 soru 
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma   % 10  6 soru 
Problem Çözme   % 20  12 soru 
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama   % 5  3 soru 
Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma   % 5  3 soru 
KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100) KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100) 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi   % 40  24 soru 
III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler   % 5  3 soru 
Ulusal Kurtuluş Savaşı   % 10  6 soru 
Atatürk İlke ve İnkılapları   % 15  9 soru 
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika   % 10  6 soru 
Türk Kültür ve Medeniyetleri   % 10  6 soru 
Selçuklular ve önceki dönem   % 5  3 soru 
Türkiye Coğrafyası   % 30  18 soru 
Türkiye’nin fiziki Özellikleri   % 5  3 soru 
Türkiye’nin beşeri özellikleri   % 5  3 soru 
Türkiye’nin ekonomik özellikleri   % 20  12 soru 
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular   % 5  3 soru 
Temel Yurttaşlık Bilgisi   % 15  9 soru 
Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku   % 5  3 soru 
Anayasa Hukuku   % 5  3 soru 
İdare hukuku   % 5  3 soru 
KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı (120 soru) 
1) Eğitim Psikolojisi  %50  2) Program Geliştirme ve Öğretim  %35 
   a) Gelişim Psikolojisi  %10     a) Program Geliştirme  %10 
   b) Öğrenme Psikolojisi  %25     b)Öğretim Metotları  %25 
   c) Ölçme-Değerlendirme  %15  3) Rehberlik  %15 

kpss lise + önlisans sınav konu dağılımları
GENEL YETENEK SINAVI KONU BAŞLIKLARI
KPSS’de Genel Yetenek Sınavı 75 soruluk bir sınavdır. Bu sınavda 37 soruluk Türkçe ve 38 soruluk Matematik testi bulunmaktadır. Matematik testinin içerisinde her yıl 3 veya 4 tane Geometri sorusu da bulunmaktadır.
KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin en çok zorlandığı bölüm Matematik sorularıdır.
TÜRKÇE (Toplam 37 soru geliyor)
-Sözcükte Anlam
-Cümlede Anlam
-Paragraf
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri
-Anlatım Bozukluğu
MATEMATİK(Toplam 34-35 soru geliyor)
-Sayılar (Doğal sayılar, Tam sayılar, Kesirli Sayılar, Irasyonel Sayılar)
-Üslü Sayılar
-Köklü Sayılar
-Bülünebilme, OBEB ,OKEK
-Sıralama, Basit Esitsizlikler, Mutlak Değer
-Çarpanlara Ayırma
-Oran Orantı
-Denklem Sistemleri
-Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, İşçi-Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Faiz, Karışım, Hız)
-Kümeler
-İşlem
-Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
-Grafik ve Tablo okuma
GEOMETRİ(Toplam 3-4 soru geliyor)
-Açılar
-Çokgenler
-Çember, Daire
-Analitik Geometri
-Katı Cisimler
GENEL KÜLTÜR  SINAVI KONU BAŞLIKLARI
KPSS’de Genel Kültür Sınavı 75 soruluk bir sınavdır.Bu sınavda 37 soruluk Tarih , 23 soruluk Coğrafya ve 15 soruluk Vatandaşlık-Anayasa-Güncel konular testi bulunmaktadır.
KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin Genel Yetenekte çok zorlandığı bölüm Türk-İslam-Osmanlı Kültür ve Uygarlıkları ile ilgili sorulardır.
TARİH (Toplam 37 soru geliyor)
-İslam Öncesi Türk Devletleri
-Türk-İslam Tarihi
-Osmanlı Tarihi
-Osmanlı Devletinin Duraklama Devri
-Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi
-Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
-Kurtuluş Savaşının Hazırlık Aşaması
-Kurtuluş Savaşını Askeri Aşaması(Cepheler)
-Türk İnkılapları ve Yeniden Yapılanma Dönemi
– II.Dünya Savaşı ve Sonrası
TÜRKİYE COĞRAFYA(Toplam 23 soru geliyor)
-Coğrafi Konum
-Türkiye’de yeryüzü şekillerinin oluşumu
-Türkiye’nin  Akarsuları
-Türkiye’nin İklimi
-Türkiye’nin Bölgeleri(Beşeri – Ekonomi – Madenler v.b.)
VATANDAŞLIK(Toplam 15 soru geliyor)
-İnsan Toplum İlişkileri ve Toplumsal Kurallar
-Devlet ve Demokrasi
-İnsan hakları ve Uluslararası Kuruluşlar
-Anayasa, İdare Hukuk, Milli Güvenlik, Ekonomi

 

 

 

 

Kaynak: http://www.egitimekrani.com

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.