6.SINIF TÜRKÇE SORULARI ve cevapları, 6. sınıf türkçe dersi test soruları ve cevapları

6.SINIF TÜRKÇE SORULARI 25 soru ve cevap

6.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1. “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Kaynaşma B) Ulama C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi

2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Çalışkan – Tembel C) Savurgan – Tutumlu
B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bu adamla yolculuk yapılmaz. C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

4. “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

6. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.
B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz.
B) “ yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur.
C) “ c, d, g ” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ ç, t, k ” olur.
D) Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık
yapılmamıştır?
A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.
B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.
C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.
D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? C-) Geldiğinde beni arıyacağını umarım.
B) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz. D-) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

10. “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım. Akşama … Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ile – sanki B) çünkü – doğru C) fakat – az D) ile – doğru
11. “ Ağaca çıkmasını bilirim;
Tanırım meyvenin oluşumunu;
Taş kırmak da gelir elimizden,
Ateş yakmak da aş pişirmek de. “
Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Aş pişirmekte usta olduğunu C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
B) Ustalığını kimlerle paylaştığı D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

12. “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”
Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) En iyi işleyen otel bizimki C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.
B) İşyeri on beş elemanla işliyor. D) Duvardaki tüm saatler işledi.

13. “ Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe elele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun
Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı. “
Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birlik – İyimserlik C) Korku – Üzüntü
B) Yalnızlık – Pişmanlık D) Karamsarlık – Özlem

14. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
I. kendine iş edinmişti IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra
II. vaktiyle okumamış olmanın V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi
III. durmadan çalışarak VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat
A) II – IV – VI – III – V – I C)V–VI–IV–III–II–I
B) III – II – V – VI – I – IV D) VI – V – IV – III – II – I

15. “ Benim yârim, bezden kilim Yandaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden
Dokur Konya’da, Konya’da hangisidir?
Bülbül gibi dertli dilim
Şakır Konya’da, Konya’da”
A) ———– a B) ———- a C) ———- a D) ———- a
———– a ———- b ———- b ———- b
———– a ———- c ———- a ———- c
———– b ———- b ———- b ———- a

16. “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?
A) isteyerek B) yılmadan C) canla başla D) aldırış etmeden

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
A) İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun.
B) Gelmiyorum, demedim sana.
C) Bir gece ansızın gelebilirim.
D) Söylediğin sözle, güzel değil.

18. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A) Yükselen bulutlar C-) Hepimiz heyecanlıydık
B) Bahçemizde gördüklerim D-) Boş zamanları değerlendirme konusu

19. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri
aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir?
A) Özne + tümleç + yüklem C-)Tümleç + özne + yüklem
B) Özne + yüklem D-) Özne + nesne + yüklem

20. “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) sergi – le – di –k C) ser – gi – le – di – k
B) ser- gi – le – dik D) sergile – di – k

21. Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir?
A) Bilmiyorsa B-) Döversin C) Öğrenir D) Okur

22. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
A) Karanlık – Usturaya C) Şimşek – Usturaya
B) Ustura – Şimşeğe D) Hava – Usturaya

23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapıdadır?
A) Havada B) Acısız C) Yaran D) Parladı

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır?
A) Birdenbire yollarını sık bir orman kesti.
B) İlkbaharın güzelliğini kış boyunca özleriz.
C) İki bahçeyi birbirinden yüksek bir duvar ayırıyordu.
D) Çiçeklerin güzelliği hepimizi büyülemişti.

25. Hangisi deyim değildir?
A-)Karşı gelmek B) Yemek pişirmek C) Yol vermek D) El uzatmak

CEVAP ANAHTARI – 6. SINIF

1-D 6-C 11-B 16-D 21-B
2-B 7-B 12-C 17-D 22-C
3-B 8-D 13-A 18-C 23-A
4-A 9-A 14-A 19-A 24-D
5-C 10-D 15-C 20-C 25-B

Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

, ,

YORUM KÖŞESİ

12 YORUM YORUM YAPILDI "6.SINIF TÜRKÇE SORULARI ve cevapları, 6. sınıf türkçe dersi test soruları ve cevapları"

 1. burcu dedi ki 10 Ağustos 11 14:16 

  harika sorular bence
  cvaplarken hiç zorlanmadım

 2. zeliha dedi ki 04 Kasım 11 18:59 

  bence çok kolaydı hepsi doğru

 3. ozan akan dedi ki 14 Kasım 11 22:15 

  tabi soruların cevabı alta yaziyo

 4. şeyma özgün dedi ki 13 Aralık 11 19:44 

  bir de sorular çok kolaydı

 5. Hatiçenur Sarıhan dedi ki 01 Ocak 12 10:58 

  çok kolaydı eyer yazılı sorularıda böyle olursa 100 almam garanti…

 6. ece balkan dedi ki 04 Ocak 12 17:52 

  cok kolay ama cevaba bakmadık

 7. K dedi ki 04 Mart 12 00:36 

  BU KADAR KOLAY SORU GÖRMEDİM BU SORULARDAN 5 YANLIŞ VE YUKARISI YAPAN YOKTUR HERALDE NE KOLAYDI BEAAAA 🙂

 8. melisa uyanık dedi ki 25 Mart 12 10:47 

  teşekkür ederim çok faydalandım beaaa:D 😀

 9. melisa uyanık dedi ki 25 Mart 12 10:48 

  çok zordu bea 🙁

 10. sena dedi ki 23 Mart 13 22:32 

  bencede çok basit sorular bunlardan 1yanlış bile çıkmamalı bence ben tek bir yanlış dahil çıkarmadım o denli basitti yani

 11. yağmur su dedi ki 28 Mayıs 13 18:52 

  GÜZEL

 12. asdasdas dedi ki 24 Nisan 14 09:41 

  güzel cevaplardan da kontrol ettim 1 yanlış çıktı yeaaaa 🙁


11

22 August 2016

Clear all