9.sınıf coğrafya sayfa 111 112 113 114 115 cevapları

SAYFA 113

…………..in kaynağını aldığı yerdir.MAGMA

…………..in saniyelerle ifade edilen sürecidir.DEPREM
……………in geniş alanlı alçalma ve yükselme hareketidir.EPİROJENEZ

……………in etkisi ile oluşur.OROJENEZ

………………..in etki alanı en fazla olanıdır.TEKTONİK DEPREM

……………..in etkisini ölçer.SİSMOĞRAF

sonucunda oluşur.TRANGRESYON , REGRESYON

…………….derinde oluşturduğu şekillerdir.DERİNLİK VOLKANİZMASI

…………………nın yüzeyde oluşturduğu şekillerdir.YÜZEYSEL VOLKANİZMA

………………’hatları boyunca ouşur
.FAY

………………..nın yüksekte kalan kısmıdır.HORST

………………..nın çöken kısmıdır.GRABEN

…………………nın alçalan kısmıdır.SENKLİNAL
Bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir

YORUM KÖŞESİ






11

07 September 2016

Clear all