200..-200.. ÖGRETIM YILI ….. LİSESİ DOKUZUNCU SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ YAZILI SORULARI
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz?

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Cahit Sıtkı TARANCI

S. 1. İletişim şemasını çizerek yukarıdaki şiirdeki iletişim ögelerini bu şemada gösteriniz. (2+2+2+2+2= 10 P)
S. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri Türkçe’nin ses özelliklerine göre doldurunuz. (2+2+2+2+2= 10 P)

Türkçe sözcüklerde iki ……………………………… yan yana bulunmaz.

Türkçe sözcüklerde “……………………………………” sesleri bulunmaz.

Türkçe sözcüklerin başinda “…………………………………….” sesleri bulunmaz.

Türkçe sözcüklerde ………………………………… ünlü bulunmaz.

Türkçe sözcüklerde ………………………… iki ünsüz bulunmaz.

S.3. Aşağıdaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. Türkçe olup olmadığını gerekçeleriyle karşilarına yazınız. (4+3+3 puan)

a) arkeolog:

b) biyoloji:

c) greyfurt:

S.4. Aşağıdaki cümleleri oluşturan kelimelerin hangileri ünlü uyumuna uymaz, hangilerinde ünlü uyumu aranmaz? Niçin? (5+5= 10 P)

En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski.. www.efzen.com

Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır.

S. 5. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)

a) İletişim kurarken yaşadığımız kültürün etkisinde kalırız ve o kültürü hem oluşturur hem de geliştiririz. ( )

b) Nesnelerin ve kavramların dillerde oluşan ses simgeleri vardır. ( )

c) Bayramda insanların daha bir güzel giyinmesi doğal bir göstergedir. ( )

d) “Anlattığım gibi yapabilecek misin?” cümlesinde dil “heyecan bildirme” işlevinde kullanılmıştır. ( )

e) Yazı dili günlük hayatta farklılık göstermezken konuşma dili farklılık gösterir. ( )

Ağlamadan

Dillerim dolaşmadan

Yumruğum çözülmeden geçenin karşısında

Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı

Üzerime yüreğimden başka muska takmadan

Konuşmak istiyorum

S. 6. Yukarıdaki dörtlüğün duraklarını ve dörtlükte oluşmuş ses olaylarını bularak yazınız. (5+5+5+5=20 P)

S. 7. Yaşamda, dil göstergelerinin dışında başka göstergeler de vardır. Siz de aşağıda boş bırakılan yerlere gösterge örnekleri yazınız. (3+3+4= 10 P)

Sosyal gösterge :

Dil göstergesi :

Doğal gösterge

——————————-0——————————-0——————————0———————————-

I. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar.

II. İnsan sıcaklığı değerlerin en yücesidir.

III. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti.

IV. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.

V. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı.

S. 8.a) Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ünsüz yumuşaması yoktur? (5 P)

A) III. – IV. B) II. – V. C) II. – III. D) IV. – III. E) I. – IV.

b) Aşağıdaki cümlelerde altı çizi kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (5 P)

A) Birden kapıyı çarpip evi terketmesine bir anlam veremedim.

B) Geçen yıldan kalan kar payını yeni yıla devretmemizi ister misin?

C) Davranışlarımdan sinirli olduğumu hissedince fazla üzerime gelmedi.

D) Bunca sorunun arasında dert ettiğin şeye bak.

E) Beş on kuruş vererek çocuklari başindan sevk etti.

S. 9. Türkiye Türkçesinin tarihi gelişim evrelerini sırasıyla yazınız. ( 10 P)

200..-200.. ÖGRETIM YILI ….. LİSESİ DOKUZUNCU SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ YAZILI CEVAP ANAHTARI

C. 1.

Gönderici: Şair

Alıcı: Okuyucu

İleti: Yaşlanmaya başladığı ve bundan duyduğu şaşkınlık

Kanal: Şiir aracılığıyla

Bağlam: Metin

C. 2.

A) Türkçe sözcüklerde İKİ ÜNLÜ yan yana bulunmaz.

B) Türkçe sözcüklerde “F,H,J” sesleri bulunmaz.

C) Türkçe sözcüklerin başinda “C,Ğ,L,M,P,R,Ş” sesleri bulunmaz.

D) Türkçe sözcüklerde UZUN ünlü bulunmaz.

E) Türkçe sözcüklerde BAŞTA iki ünsüz bulunmaz.

C. 3.

a) arkeolog: değildir; çünkü kalınlık incelik uyumuna uymaz. Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana gelmez ve sonda “g” ünsüzü bulunmaz.

b) biyoloji: değildir; çünkü kalınlık incelik uyumuna uymaz. Türkçe kelimelerde “o” ünlüsü sadece ilk hecede bulunur ve Türkçe hiçbir kelimede “j” ünsüzü bulunmaz.

c) greyfurt: değildir; çünkü kalınlık incelik uyumuna uymaz. Türkçe kelimelerde başka iki ünsüz bulunmaz.

C. 4. Söylüyor: -yor eki bozar.

En : aranmaz, tek heceli

Dostoyevski : Türkçe değil

Yahya Kemal : Türkçe değil

Yüzyıl : Aranmaz, birleşik olduğu için

Bir : Aranmaz, tek heceli

Edebiyatçı : Türkçe değil

C. 5. D, D, Y, Y, D

C. 6.

Yumruğum, yüreğimden: ünsüz yumuşaması

Geçenin, karşisında, utanmayıp: kaynaştırma ünsüzü

Şafaktan: sert ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi

İstiyorum: ünlü daralması

C. 7. Sosyal Gösterge : Bayramlarda güzel giyinmek, büyüklerle konuşurken saygılı olmak

Dil Göstergesi :

Doğal Gösterge : Yağmurun yağması, güneşin doğması

C. 8. a) E b) A. Birden kapıyı çarpip evi terketmesine bir anlam veremedim.

C. 9. İlk Türkçe – Ana Türkçe – Eski Türkçe – Batı Türkçesi – Eski Anadolu Türkçesi – Osmanlı Türkçesi – ÇagdasTürkçe – Türkiye Türkçesi

Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

2 Okunma 20 Kas 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(3)
  • selin başak 04 Ocak 2012

   eyw.. saqolasınınz muckkkkkkkkkk <3

  • hatice 18 Haziran 2012

   yazıyı kurtar dım saol lun

  • hatice 18 Haziran 2012

   yazılıyı gectim 😀


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.