Mar 18, 2013 - Öğrencilere Özel    No Comments

9. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı soruları sınavı klasik soru

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR

ADI= SINIFI=

SOYADI= NO=

 

“Irak yoldan arzulayıp geldiğim

Ferhat gibi karlı dağlar deldiğim

Ala gözlerine kurban olduğum

Tatlı dillerine adam doyar mı?”

1. Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Bir cümle ile açıklayınız. (5 puan)

2. Yukarıdaki dörtlüğü uyak düzeni, kafiye ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

3. Yukarıdaki dörtlükte kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. (10 puan)

4. Yukarıdaki dörtlük, konuşlarına göre şiir türlerinden hangisine girer? Nedenini açıklayınız. (5 puan)

5. Sanat ve edebiyatın gerçeklikten nasıl faydalandığını maddeler halinde yazınız. (10 puan)

6. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? (5 puan)

 

“Türkülerde, dualarda benim mübarek dilim

Hala benim güzelliğim Üsküp’te eskimeyen

Kubbelerde sütunlarda, benim emeğim

Evlad-ı Fatihan mezarlarında

Gördüm asırlarca dipdiri yatan benim.”

 

7. Yukarıdaki dizelerde kültür ve uygarlığımıza dair hangi izler bulunmaktadır? Maddeler halinde yazınız. (10 puan)

 

8. Aşağıdaki iki şiiri zihniyet ve şekil bakımından karşılaştırınız. (20 puan)

İLAHİ GAZEL

Yalancı dünyaya konup göçenler Bir nim neşe say bu cihanın baharını

Ne söylerler ne bir haber verirler Bir sagar-ı keşideye tut lalezarını

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber verirler Bir dem mi var ki ah ederek anmaya gönül

Ey serv-kad seninle geçen rüzgarını

Kimisinin üstünde biter otlar

Kiminin başında sıra serviler Şevk-ı tamam vade-i ferdayı dinlemez

Kimi masum, kimi güzel yiğitler Reşk ana kim cihanda bugün buldu yarını

Ne söylerler ne bir haber verirler

(nim: yarım sagar: kadeh keşide: çekilmiş lalezar: lale bahçesi

dem: zaman serv-kad: servi boylu şevk-i tamam: kıvama ermiş istek

vade-i ferda: yarının vaadi reşk: ne mutlu ana: ona )

 

9. Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre gösteriniz. (5 puan)

 

“Süzme çeşmün gelmesün müjgan müjgan üstine

 

Urma zahm-ı sineme peykan peykan üstine”

 

10. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. (20 puan)

 

Sanatlar; …………………. , ………………….ve …………………olarak üç grupta toplanır.

Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı içinde anlam ve değer kazanmasına …………………denir.

Olay, düşünce veya hayalleri dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirme sanatına………………..denir.

Ünsüz harflerin mısralarda kullanılarak uyum oluşturulmasına…………………………denir.

………………………….ölçüsünde son hece her zaman ……………………….dır.

Birbiriyle anlam ilişkisi olan sözcüklerin aynı mısrada kullanılmasına…………………………….denir.

Benzetme ögelerinden benzetilenle yapılan benzetmeye ………………………………………….denir.
Kaynak: odevkonusu.blogcu.com

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!