Önemli Not: Arkadaşlar Başlık üstündeki (Facebook’ta beğen) Sayfamızı facebookta beğenerek 9. sınıf matematik konuları ile ilgili tüm haberleri anında facebook sayfanızda görebilirsiniz.. Yapmanız gereken tek şey başlık üstündeki (efzen.com facebook’ta) beğen butonuna tıklayarak sayfamızı beğenmek.. Teşekkürler 

ORTA ÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ
9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

 MANTIK

1. BÖLÜM: MANTIK
aLT öĞRENME aLANLARI ve kazanımlar
Önermeler

1.Terimi, tanımlı ve tanımsız terimleri örneklerle açıklar.
2.Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin olumsuzunu açıklar.

Bileşik Önermeler

1.Bileşik önermeyi açıklar; ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
2.Koşullu önermeyi açıklar; koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir.
3.İki yönlü koşullu önermeyi açıklar, iki yönlü koşullu önerme ile koşullu önermeler arasındaki ilişkiyi belirtir.
4.Bağlaçların özelliklerini kullanarak verilen bileşik önermelere denk basit önermeleri bulur.
5.Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.

Açık Önermeler

1.Açık önermeyi ve doğruluk kümesini açıklar.

2.Her ve bazı niceleyicilerini örneklerle açıklar, bu niceleyicileri içeren önerme ve bileşik önermelerin olumsuzunu yazar.
İspat Yöntemleri
1.Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar, bir teoremin hipotezini ve hükmünü belirtir.
2.İspat yöntemlerini kullanarak basit ispatlar yapar.
CEBİR
2. BÖLÜM: KÜMELER
aLT öĞRENME aLANLARI ve kazanımlar
Kümelerde Temel Kavramlar
1.Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir.
2.Sonlu, sonsuz ve boş kümeyi örneklerle açıklar.
3.Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını ve belirli sayıda eleman içeren alt kümelerinin sayısını hesaplar.
4.İki kümenin denkliğini ve eşitliğini belirtir.

Kümelerde İşlemler

1.Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özelliklerini gösterir.
2.İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısını belirler.
3.Evrensel kümeyi ve bir kümenin tümleyenini açıklar, tümleme işleminin özelliklerini ve De Morgan kurallarını gösterir.
4.İki kümenin farkını açıklar, fark işleminin özelliklerini gösterir.
5.Kümelerdeki işlemleri kullanarak problemler çözer.


3. BÖLÜM: BAĞINTI, FONKSİYON VE İŞLEM

aLT öĞRENME aLANLARI ve kazanımlar

Kartezyen Çarpım
1.Sıralı ikililerin eşitliğini örneklerle açıklar.
2.İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar, kartezyen çarpımın özelliklerini belirtir.

Bağıntı
1.Bir bağıntıyı şema ile gösterir ve bağıntının grafiğini çizer.
2.Bir bağıntının tersini bulur ve grafiğini çizer.
3.Bağıntının yansıma, simetri, ters simetri ve geçişme özelliklerini örneklerle açıklar.

Fonksiyon
1.Fonksiyonu şema ile göstererek fonksiyonun tanım, değer ve görüntü kümelerini belirtir.
2.Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini belirler.
3.Bire bir fonksiyonu, örten fonksiyonu, içine fonksiyonu, özdeşlik (birim) fonksiyonunu, sabit fonksiyonu ve doğrusal fonksiyonu açıklar.

İşlem
1.İkili işlemi ve ikili işlemin özelliklerini açıklar.
Fonksiyonlarda İşlemler
1.Bileşke fonksiyonu örneklerle açıklar, bileşke işleminin birleşme özelliğini göstererek birim elemanını belirtir.
2.Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersini bulur, grafiği verilen fonksiyonun tersinin grafiğini çizer.
3.Grafiği verilen bir fonksiyonun bazı değerlerini hesaplar.
4.Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, f ve g fonksiyonlarından elde edilen f + g , f – g , f . g ve f / g fonksiyonlarını bulur.
5.Sonlu bir kümenin tüm permütasyonlarını belirleyerek iki permütasyonun bileşkesini ve bir permütasyonun tersini bulur.
4. BÖLÜM: SAYILAR
aLT öĞRENME aLANLARI ve kazanımlar
Rasyonel Sayılar

1.Rasyonel sayıları ifade eder ve rasyonel sayıların eşitliğini açıklar.
2.Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme işlemleri yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir.
3.İkiden fazla rasyonel sayıyı bir eşitsizlik zinciri içinde sıralar ve bu sayıları sayı doğrusunda gösterir.
4.İki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı bularak rasyonel sayılar kümesinin yoğun olduğunu belirtir.
5.Rasyonel sayıların ondalık açılımını yapar.

Gerçek Sayılar
1.Rasyonel olmayan sayıların (irrasyonel sayıların) varlığını belirtir.
2.Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini belirtir.
3.Gerçek sayılarda eşitsizliğin özelliklerini belirtir.
4.Gerçek sayılar kümesinde açık, kapalı ve yarı açık aralıkları ifade eder.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini değişik sayı kümelerinde bulur

Mutlak Değer

1.Bir gerçek sayının mutlak değerini açıklar veösteridermail.comtme gereğini aardımıylalik özelliklerini kuldoğal sayıyı asal çarpanlarına ayırırelliklerini bilir. mutlak değer ile ilgili özellikleri belirtir.
2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir veya iki mutlak değerli terim içeren denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
österidermail.comtme gereğini aardımıylalik özelliklerini kuldoğal sayıyı asal çarpanlarına ayırırelliklerini bilir.
Üslü Sayılar
1.Bir gerçek sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvvetini açıklar ve üslü sayılara ait özellikleri gösterir.
2.Üslü sayıların eşitliğini ifade eder ve üslü sayılarla ilgili uygulamalar yapar.
Köklü Sayılar
1.Negatif olmayan bir gerçek sayının karekökünü ve üslü biçimini açıklayarak kareköklü sayılara ait özellikleri belirtir ve kareköklü sayılarla ilgili uygulamalar yapar.
2.Bir gerçek sayının pozitif tam kuvvetten kökünü ve üslü biçimini açıklayarak köklü sayılara ait özellikleri, üslü sayıların özelliklerinden yararlanarak gösterir ve köklü sayılarla ilgili uygulamalar yapar.
Problemler
1.Oran ve orantı, yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili problemleri çözer.

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

1 Okunma 11 Eki 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(2)
    • gözde gürbüzoğlu 02 Ekim 2012

      q^{[(qvr)^(s^t)’]’^(pvs)’}’ birleşik önermesinin sonucu kaçtır ?


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.