BÖLÜM II
Öğrenci Kazanımları/Hedef Davranışlar Anlatım türlerini belirleme
*Anlatımın kendi içinde bir birim değeri taşıdığını sezer
*Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü belirler.
*Anlatım türünü nelerin belirlediğini keşfeder.
* Anlatım türlerini gruplandırır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış örüntüsü Anlatıma Hazırlık- Anlatımda Tema ve Konu- Anlatımda Sınırlandırma- Anlatımın ve Anlatıcının Amacı-Anlatımda Anlatıcının Tavrı- Anlatımın Özellikleri- Anlatımın Oluşumu- Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
Güvenlik Önlemleri (Varsa)
Öğretme Öğrenme Yöntem ve Teknikleri problem çözme, soru cevap, tartışma, açıklama, canlandırma, beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça Gülen Ada-Cevat Şakir KABAAĞAÇGİL, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu MehmetKaplan, “Dil ve Kültür”Muharrem Ergin, “Türk Dilbilgisi”Test Kitapları
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri
Dikkat Çekme *Bir yazıda paragraf niçin oluşturulur?
*Bir metni paragraflar halinde oluşturmanın sağladığı yararlar nelerdir?
Güdüleme Yazıya başlamadan önce düşünülecek şeylerden biri de nasıl bir anlatım türünün kullanılacağıdır. Anlatımın dört amacı vardır:
1)Öğretmek: Açıklama,Tanımlama,Örneklendirme
2)Kanı Değiştirmek :Tartışma,Karşılaştırma,Tanık Gösterme,Kanıtlama,Örneklendirme
**Yukarıdaki anlatım yöntemleri,bilimsel yapıtlarda,ders kitaplarında,gazete ve dergi yazılarında(makale,fıkra,söyleşi,deneme,eleştiri)kullanılır.
3)İzlenim Kazandırmak::Betimleme(tasvir),benzetme
4)Olayların içinde yaşatmak:Öyküleme(hikaye etme)
**Yukarıdaki anlatım yolları,sanatsal yapıtlarda (şiir,hikaye,roman,anı,biyografi,tiyatro)kullanılır.

Derse Geçiş
“Gülen Ada” adlı hikaye metnine bağlı olarak ön hazırlık yapılacak.
*Metin öğretmen tarafından okunacak;daha sonra öğrencilere okutulacak.
*Gülen Ada” adlı hikaye metnine bağlı olarak sorular sorulacak.
Etkinlikler [!] Her anlatımın; gerçekleştiği bağlam içinde ayrı bir bütün olduğu; dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkisi ile birbirine bağlanan cümle ve paragraf adlı birimlerden oluştuğu üzerinde durulur.
[!] Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birliklerinin bir araya geldiği vurgulanır. Bir hikâyede betimleme, açıklama, tanıtma amacıyla yazılmış parçaların öyküleme (hikâye etme) çevresinde birleştirildiği belirtilir. Makale adlı türde; açıklama, tanımlama, tartışma, öğretme, anlatım biçimlerinin birlikte kullanılabileceği ifade edilir.
[!] Anlatımın gerçekleşmesinde iletişime katılan ögelerin, anlatımın amacı, alıcıda uyandırılmak istenilen etki ve anlatıcının anlatılan husus veya obje karşısındaki tavrının anlatım türünü belirlediği vurgulanır. İçinde yer alacağı, kendisinden daha geniş metnin varlık sebebi ve özelliklerin, anlatımın gerçekleşmesinde izlenecek yolun belirlenmesinde rol sahibi olduğu vurgulanır.
[!] Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, göstermeye bağlı anlatım, öğretici anlatım, açıklayıcı anlatım, kanıtlayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, coşku ve heyecana bağlı anlatım, destansı anlatım, , acı ve hüzün verici anlatım, düşsel anlatım, mizahî anlatım, emredici anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım, gelecekten söz eden anlatım vb. anlatım türlerinin olduğu belirtilir.
Bireysel Öğrenme Etkinlikleri ( Ödev,deney)  Öğrenciler, bilimsel ve sanat eserlerindeki betimlemelere örnek bulur ve bu örnekleri karşılaştırırlar.
Grupla öğrenme etkinlikleri [!] Öğrenci grupları, paragrafla ilgili ünitede kazandıkları becerilerden de yararlanarak okudukları metinleri, açıklamalarda belirtilen hususları dikkate alarak, kazanımlar doğrultusunda inceler ve değerlendirirler.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
Ders kitabındaki ölçme ve değerlendirme soruları cevaplandırılacak
Dersin Diğer Derlerle ilişkisi:
BÖLÜM IV
Planın
Uygulanmasına ilişkin Açıklamalar
Kaynak: englishpage.blogcu.com

2 Okunma 11 Eki 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.