computer = bilgisayar

device = aygıt, (cihaz)

compute = hesaplamak

calculate = hesaplamak

reckon = saymak, hesaplamak

frame= gövde, iskelet

contemporary = çağdaş

possess = sahip olmak

receive = almak, kabul etmek

accuracy = doğruluk

store = saklamak

instruction = komut

switch = anahtar

wire = tel, kablo, (bağlamak)

motor = motor

integrated circuit = tümleşik devre, (entegre devre )

microprocessor = mikroişlemci

harddisk = sabit disk

floppy disk = disket sürücü (disket)

main board = ana kart

network = ağ, (şebeke)

computer system = bilgisayar sistemi

adding = toplama

subtracting = çıkarma

equations = denklem

print = basmak, yazıcıdan çıktı almak

draw = çizmek

plot = çizmek, (plan ya da harita gibi şeyler çizmek)

sort = sıralamak

data = veri

merge = birleştirmek

search = aramak

logicial = mantıklı

comparison = karşılaştırma

desk-top = masa-üstü

remotely = uzak olarak

scattered = ayrılmış, dağılmış

line = hat

special-purpose = özel-amaçlı

airline reservation system = havayolları yer ayırtma sistemi

scientific = bilimsel

educational = eğitimsel, (eğitimle ilgili)

social = sosyal

application = uygulama

solution = çözüm

TERİMLER VE TÜRKÇE OKUNUŞU (İNGİLİZCE BİLMEYENLER İÇİN)
computer (kompütür, kımpitür)

device (divays)

compute (kompü:t)

calculate (kalküleyt)

reckon (rekın)

frame (freym)

contemporary (kontempıreri)

possess (pozes)

receive (risi:v)

accuracy (akküreysi)

store (sto:r)

instruction (istrakşın)

switch (sviç)

wire (vayr)

motor (motor)

integrated circuit (integreytıd sörkıt)

microprocessor (mikroprocesesır)

harddisk (harddiks)

floppy disk (flopi disk)

main board (meyn bord)

network (network)

computer system (kompütır sistım)

adding (eding)

subtracting (sabtrakting)

equations (ekueyjıns)

print (print)

draw (drow)

plot (plot)

sort (sort)

data (deyta)

merge (mörc)

search (sörç)

logicial (locikıl)

comparison (komperısın)

desk-top (dektop)

remotely (rimu:tli)

scattered (sketırıd)

line (layn)

special-purpose (speşıl pörpıs)

airline reservation system (eirlayn rezırveyşın sistım)

scientific (sayntifik)

educational (ecükeyşınıl)

social (soşıl)

application (eplikeyşın)

solution (soluşın)

SORULAR (QUESTIONS)
Aşağıdaki soruları metne dayanarak İngilizce yanıtlayınız:

1. What is a computer? (bilgisayar nedir?)

2. What does a computer do? (bilgisayar ne yapar?)

3. What are the characteristics of a computer? (bilgisayarın özellikleri nelerdir?)

4. What does the frame include? (gövde neyi içerir?)

5. What kind of arithmetic operation can a computer do? (bilgisayar ne tür aritmetik işlem yapabilir?)

6. What can you say for the sizes of computers? (bilgisayarların boyutları için neler söyleyebilirsiniz?).

7. What is a special-purpose computer? (özel amaçlı bilgisayar nedir?)

8. What is a general-purpose computer? (genel amaçlı bilgisayar nedir?)

9. How are the components connected to each other? (bileşenler bir birine nasıl bağlanır?)

10. What is the meaning of logical decisions and comparisons? (mantıksal kararlar ve karşılaştırmaların anlamı nedir?)

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile yayınlanmıştır

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(1 )
    • yağmur 14 Nisan 2014

      bence güzel olmuş ama çok ama çok az bu ayrıca terim yerine isim verilmiş çoğu


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.