BİLİM NEDİR ?

Gözlem ve deneylerle elde edilen daha ileri gözlem ve deneylere açık olan kavramlar topluluğudur.
BİLİM ADAMININ ÖZELLİKLERİ :

Meraklı ve iyi gözlemcidir. Kararlıdır. Şüphecidir. Tarafsızdır Eleştiricidir Çalışmalarını bitinceye kadar sürdürürler. Yaptığı deney ve gözlemlerden en uygun yöntemi belirleyebilme , elindeki materyallerden en iyi bir şekilde yararlanabilme yeteneğine sahiptir. BİLİMSEL YÖNTEM: (düşünmeyi araştırma ve öğrenme)

Bilimsel problemlerin çözülüp geçerli sonuçlara ulaşabilmesi için, çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde yapılmasına denir.

Bilimsel yöntemin temeli düşünmeye ve araştırmaya dayanır. Bilimsel bir problem bilimsel yöntemler ile çözülür.
BİLİMSEL YÖNTEM BASAKLARI:

I. Problemin belirlenmesi.

II. Çözüm yolları araştırılması (hipotezin ortaya konulması)

III. Deneylerin kurulması ve kontrolü.

IV. Gözlemlerin elde edilmesi ve ölçümlerin alınması.

V. Bulguların değerlendirmesi ve sonuç çıkarma.

VI. Teori ve kanun.

1 ) PRBLEMİN BELİRLENMESİ:

Temeli gözleme dayanır.

Gözlem: herhangi bir olayın gerçekleştiği sırada incelenmesi. Gözlem iki çeşittir.

a) Nitel Gözlem : bir aracın yardımı olmadan, duyu organları ile yapılan gözlemdir.

b) Nicel Gözlem : bir aracın (sayısal) yardımı ile yapılan gözlemdir.

2 ) ÇÖZÜM YOLLARININ ARAŞTIRILMASI.

Problem belirlendikten sonra veriler toplanır.

Veri: bir problemle ilgili olan her şey.

Hipotez: geçici çözüm yoludur.

3 ) DENEYLERİN KURULMASI VE KONTROLÜ.

Diğer çalışmalar hipotezin yeterlilik ve geçerliliğinin araştırması amacı ile yapılır.bilim adamı nicel ve nitel gözlemler yapıp,topladığı verilerle vardığı sonucun hipotezi destekleyip desteklemediğini araştırır.

Bu sırada bilim adamı sabırlı , şüpheci ve objektif olmalıdır. Kontrollü deneyler ile desteklenmemiş bir hipotezin geçerliliği yoktur.

Kontrollü Deney: kontrol gurubu ile yapılan deneydir.

Eğer hipotez tüm problemlerin cevabını veriyor ise bilim dünyasına açıklanır.

4 ) GÖZLEMLERİN ELDE EDİLMESİ VE ÖLÇÜLERİN ALINMASI:

problemin belirlenmesi, hipotezin kurulup desteklenmesi sırasında yapılan gözlem ve deneylerin sonuçlarının doğruluğu açısından çok önemlidir. Araç ve deney maddelerinin standartlara uygun olması çok önemlidir.gözlem ve deneylerin sonucunda elde edilen veriler, deney için uygun zaman aralıklarında doğru olarak kaydedilmelidir. Yanlış alınan veriler sonucun yanlış yorumlanmasına neden olabilir.

5 ) BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ ÇIKARAMA.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ayrı bir önem taşır. Sonuçlar bazen tek başına belli bir anlam ifade etmez ve bu verilenirin istastik değerlenidirilmesi yapılması gerekebilir. Değerlendirme amacıyla çok sayıda bilgisayar paket programı kullanılır.

6 ) TEORİ VE KANUN:

yapılan çalışmalar hipotezi destekliyor ise hipotezin yeterliliği ve geçerliliği artar ve başka hipotezlerde desteklenir ise hipotez teoriye dönüşür.

Teori: Sürekli olarak kanıtlarla desteklenebilen hipotezdir.

Kanun: >Teorini uzun bir süre sunucunda itiraza ihmal bırakmadan evrenselleşip bilimsel bir gerçek halinde dönüştüğündeki halidir. Örn: Yerçekimi kanunu.

Problemi Belirlenmesi
Problemle İlgili Verilerin Toplanması
Verilere Dayalı Hipotez Kurulması
Kotrollü Deneylerle Hipotezin Doğruluğunun Araştırılması
Yapılan Deneylerle Hipotezi Desteklenirse ( geniş geçerlilik varsa) Teori Olur.
İyi bir hipotez , Eldeki tüm verileri açılığa kavuşturmalı

Problemin çözülmesine yardımcı olmalı.

Yeni gerçeklerin bulunmasında yol göstermeli

Deney ve gözlemler hipotezi desteklemez ise hipotez terk edilir.

BİYOLOJİNİN KONUSU

Bio, canlı Logo bilim anlamına geldiği için biyoloji canlı bilimi anlamına gelmektedir. Biyoloji, canlıların yapısının, temel yaşam olaylarını, büyümeyi gelişmeyi, canlıların davranışlarının ve çeşitliliklerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilimdir.teknolojiye paralele olarak biyolojide ilerler.

Örn: Moleküler biyoloji veya bio teknoloji neredeyse kalıtsal hastalıklara son verecektir.

Canlıların kopyasını yapmak artık hayal olmaktan çıkmıştır.

Bakteriler bilim adamları için çalışır olmuştur.

BİYOLOJİNİN ÖNEMSENMEMEMSİNİN SANUCUNDA;

Sosyal açıdan

Ekonomik açıdan

Çevre açısından

Ve en önemlisi sağlık açısından büyük konular

BİYOLOJİNİ TARİHİ GELİŞİMİ:

1 )Mağara insanları, çevrelerinde bulunan geyik , sığır ve mamut resimlerini mağaralara çizerek yaşamlarının sürdürebilmeleri için gerekli hayvan ve bitkilerin özelliklerini bildirdiklerini gösterirler.

2 ) Yaklaşık 2300 yıl önce Yunana bilim adamı Polibus insanın “doğası üzerine” adlı bir kitap yazmıştır.

3 ) M.Ö. 383-322 yıllarında Aristo “havanların tarihi , hayvan nesli üzerine ve hayvan vücutlarının kısımları üzerine” adlı kitaplarda çalışmalarının toplamıştır.

4 ) Galen M.S. 131-200 fizyoloji biliminin doğmasının sağlamıştır.

5 ) Galileo 1610 da ilk mikroskobu yapmıştır.

6 ) 1665 te Robert Hook bir mantar kesitini mikroskopta inceleyip gördüğü yapılara Cellula hücre adını vermiştir.

7 ) İlle bilimsel sınıflandırmayı 1707 – 1778 de Corolus Linneus yapmıştır. Türlerin kökeni adlı kitabı ile Charles Darwin 1859 da evrimi ilgili görüşlerinin ortaya koymuştur.

9 ) 1822 -1895 yılları arasında yaşayan Pasteur’un en önemli biyolojik buluşları Mikroskobik canlıların fermantasyona neden olduğunun tespiti tavuk kolerasına neden olan mikrobun bulunması, kuduz aşısının bulunmasıdır.

10 ) Avusturyalı rahip Glegor Mendel 1822 -1884 bezelye deneyleri sonucunda kalıtsal özelliklerin dölden döle geçişi ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiştir.

11 ) Beinejik 1899 da tütün mozaik hastalığının incelemiştir. Alman Wilheln Röntgen 1895 te tıpta teşhis ve tedavi için kullanılan röntgen x ışınlarını bulmuştur.

13 ) Otto Mayarhaf kalpteki 1922de kastaki enerji dönüşünümlerini solununmu ve ısı çıkışını inceleyerek Nobel tıp ödülünü almıştır.

14 ) Sir Alexender Flemeng 1927 de penisilini E.A.F. Ruska 1931 de elektron mikroskobunu bulmuştu.

15 ) James Watson ile Francis Crick 1955 te günümüzdeki DNA modelini bulmuşlardır.

16 ) Dr. Wilmut 1997 de yetişkin bir koyundan alınan vücut hücre çekirdeğini diğer bir koyuna ait çekirdeği almış bir yumurta hücresine yerleştirip genetik ikiz elde edilmiştir.

BİYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI:

Biyoloji iki ana bilim dalına ayrılır;

Zooloji: Hayvanlarla ilgili bilim dalıdır.

Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

Genetik : Canlıların kalıtsal özelliklerinin dölden döle geçişini inceler.Genlerin yapısını,görevini , genlerdeki değişiklikleri inceler.

Morfoloji: Canlıların Dış yapılarını ve görünüşlerini inceler.

Histoloji: Dokuların yapılarını oluşum biçimlerini, görevlerini hangi organlarda bulunduğunu inceleyen bilim dalıdır.

Stoloji: Hücrenin yapısını çalışmasını inceler.

Taksonomi Sistematik: canlıların benzerliklerine göre sınıflandırılmasını yapan bilim dalıdır.

Embirioloji: zigottan itibaren canlının gelişmesini ve farlılaşma evrimini inceler.

Moleküler Biyoloji: canlıların yapısını moleküler yapıda inceler

Parzitoloji: Asalak olarak yaşayan canlıların yaşam şeklini inceler.

Anatomi: canlılarda organ yapılarını, yerlerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceler.

Fizyoloji: Doku ve organların görevlerini ve işleyişini inceler.

Ekoloji: Canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceler.

Mikro Bioloji: Mikroskabik canlıları inceler.

Uzay Biolojisi :Uzay koşullarının canlılar üzerindeki etkilerini inceler.

Biokimya: canlılarda gerçekleşen kimyasal olayları ve yapısındaki kimyasal maddeleri inceler.

Orkinoloji:kuş bilimidir.

Paleontoloji: fosiileri inceler.

Mommaloji:memelileri inceler.

İhtiyoloji: balıkları inceler.

Mikoloji : Mantarları inceler.

Entemoloji : Böcekleri inceler.

Viroloji: Virüs bilimidir.

Bakterioloji: bakteri bilimidir.
Bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir

6 Okunma 23 Eyl 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.