Browsing "Eğitim"
Ara 26, 2014 - İngilizce    No Comments

2012 İngilizce Articles a-an-the ingilizcede a-an ingilizcede a an

2012 İngilizce Articles a-an-the ingilizcede a-an ingilizcede a an
THE ARTICLES
A-AN

İngilizce’de (a) ve (an) isimlerin önüne getirilir ve (bir/herhangi bir) anlamınım verir.

İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.

a book (bir kitap)
a student (bir öğrenci)
an engineer (bir mühendis)
a good teacher (iyi bir öğretmen)

Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin İngilizce’de “university” ifadesi kelimesi sesli harf ile başlamasına rağmen “yunivörsiti” diye okunur; dolayısıyla kelimenin başında “y” sessiz harfi bulunmaktadır.

a university (bir üniversite)
a university student (bir üniversite öğrencisi)
an hour (bir saat)
an hour later (bir saat sonra)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, university (yunivörsiti), hour (avır) kelimeleri okunuşları itibariyle “a university”, “an hour” şeklinde kullanılır.

Ayrıca İngilizce’de sayılamayan isimlerin önüne a/an gelmez.

a water (YANLIŞ BİR İFADEDİR)

THE

Belirli bir nesneden söz ediliyorsa “the” kullanılır. “The” sayılamaz isimler ve sayılabilir tekil ve çoğul kelimelerin hepsiyle kullanılabilir.

“Yesterday I bought a pair of jeans and a t-shirt. The jeans was cheap but the t-shirt was so expensive.” (Dün kot pantolon ve t-shirt aldım. Kot ucuzdu ama t-shirt pahalıydı.)

İlk etapta “a jeans” ifadesi kullanılıyor. Daha sonra “jeans” den bahsedilirken “the” ifadesi kullanılmaktadır. Çünkü hangi “jeans” olduğu belirlidir. Dolayısıyla hangi nesneden bahsettiğimiz belirliyse “the” kullanılır.

Bir kez daha tekrar edelim, bilinmeyen bir nesne ya da kişiden söz ediyorsak a/an kullanılır. Hangi nesne veya kişiden sözettiğimiz ifademizde belli oluyorsa the kullanılır.

“Can you pass the salt?” (Tuzu uzatır mısın?)

Konuşmanın geçtiği anda orda bulunan nesnelerden söz ediliyorsa “the” kullanılır.

“Turn off the TV please.”

Bunların dışında bazı kelimelerle “the” kullanılır; bunlar:

the sun, the sky, the quitar, the sea, the country, the radio, the cinema, the theatre gibi..

Örneğin “television” kelimesinden cihaz olarak bahsediyorsak “the” kullanılır. Ancak televizyondaki programlardan bahsediyorsak “the” kullanılmaz. Bu tür istisnalar da bulunmaktadır.

 

Articles a-an-the:
Article kelimesinin tam karşılığı olacak bir Türkçe kelime yoktur. Ancak bazı kaynaklarda tanımlık olarak bahsi geçer.

İngilizce’de 3 tane article vardır. a, an ve the. Bunlardan a ve an indefinite articles (belirsiz article) the ise definite article (belirli article) olarak bilinirler. Bunlar haricinde ismin hiç bir article almaması durumuna ise zero article denir.

Öncelikle indefinite articles hakkında bilgi verelim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunlar “a” ve “an” articlelarıdır. Önüne a veya an almış isim herhangi gruba ait herhangi bir sayılabilir tekil isimdir. Örnek verelim.

a car (bir araba ama herhangi bir araba, özellikle bir araba kast edilmemiş)
an apple (aynı şekilde yine herhangi bir elma)

Peki, neye göre a neye göre an getireceğiz ? Çok basit, eğer isim sessiz harf ile başlıyorsa “a” , sesli harf ile başlıyorsa “an” getiriyoruz. Örneğin,

a pencil, a table, a ticket
an egg, an elephant, an umbrella

* a veya an seçimi yapılırken, yazılıştan çok ses önemlidir. Bu nedenle sesli harfle başlamalarına rağmen, telaffuzda sessiz harfle başlar şekilde telaffuz edildikleri için kimi isimler an yerine a alabilir, veya tam tersi an yerine a articleı ile birlikte kullanılabilirler. Örneğin, user (kullanıcı) kelimesi an user değil, a user olarak kullanılır çünkü “yuzır” şeklinde telaffuz edilir. Tam tersi hour kelimesi “aur” şeklinde telaffuz edildiğinden a hour değil, an hour olarak kullanılır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

** Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise, ismin bir sıfat alması durumunda, kullanılacak olan article, ismin değil, kendisinden hemen sonra gelen sıfatın ilk harfine göre belirlenir. Örneğin, a broken egg (bir kırık yumurta) veya an unusual problem (bir sıradışı problem) gibi..

Definite article “the” konusuna geçecek olursak, şöyle tanımlayabiliriz. İngilizce’de “the” articleını konuşan veya dinleyen yada yazan ve okuyan her iki kişi tarafından da hangi belirli nesne veya kişiden bahsediliğinin bilindiği durumlarda kullanırız.Örnek vermek gerekirse..

The girl I met was very beautiful. (Tanıştığım kız çok güzeldi)

Ayrıca daha önceden bahsettiğimiz şeyler için de “the” kullanırız. Örneğin arkadaşımızın biri kız, biri erkek, iki çocuğu olduğunu, kızın 5, erkeğin ise 10 yaşında olduğunu söyleyerek buna bir örnek verelim.

My friend has two children; a girl and a boy.The girl is five and the boy is ten years old. (ilk cümlede bir kızı ve bir erkek çocuğu olduğunu söyledi, ikinci cümlede ise bahsedilen kız ve erkeğin kimler olduğu hem konuşan hem de dinleyen kişi tarafından bilindiği için “the” kullandı.)

“the” aricleının coğrafik kullanımı çoğu kez karıştırılır. Dilerseniz kurallar halinde bu kullanımları vererek bu dersi sonlandıralım.

Bunlardan önce “the” KULLANMA :

The Netherlands (Hollanda) ve The US (Birleşik Devletler) dışındaki ülke isimlerinden önce.
Kasaba, şehir veya eyalet isimlerinden önce.
Cadde isimlerinden önce.
Grup göller haricinde tekil göllerden bahsederken.
Sıradağlar haricindeki dağ isimlerinden önce.
Kıta isimlerinden önce.
Zincir adalar haricindeki ada isimlerinden önce.
Bunlardan önce, “the” KULLAN :

Akarsu, okyanus ve deniz isimlerinden önce.
Çöl, orma, körfez ve yarımada isimlerinden önce.
Ekvator, Kuzey Kutbu gibi yerkürenin belirli kesimlerinden bahsederken.
Orta Doğu, Batı gibi coğrafi konum belirtirken.
Bu günkü konumuz burada sona eriyor.

Lütfen aşağıdaki boşluklara uygun articleları getirerek, konunun hemen altına cevap veriniz.

This is ___ easy question.
Please speak ___ little louder.
May I have your ___ phone number?
I have never seen ___ UFO.
May I ask you ___ question?
David is ___ best student in our class.
What is ___ name of the next station?
He has ___ my car today.
I went to ___ sea during my summer vacation.
Is there ___ public telephone near here?

Determiner bir niteleyici sözcüktür ve bir isimden önce gelir .a/an/the bir determiner dır.Zamirler (pronouns – he-she-we-hers-ours gibi) bir determiner olamaz çünkü onları bir isim takip etmez.

specific determiners
The used computer you sold me.
Bana sattığın kullanılmış bilgisayar.

This lesson is very useful.
Bu ders çok faydalı.

My microprocessor is out of order due to high voltage.
Benim mikroişlemcim yüksek voltajdan dolayı bozuk.

General determiners dediğimiz genel niteleyici sözcükler , birşeyin ne yada kim olduğunu tam olarak açıklamadan nitelerler.

 

A few apples in the basket was really delicious.
Sepetteki birkaç elma gerçekten çok lezzetliydi.

I haven’t got any stocks in the bank.
Bankada hisse senedim yok.

Ingilizce articles and no articles videolu konu anlatimi
Lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf online ingilizce dersleri kpds ikibinon 2010 yds soruları ve cevapları kapsamında siz sevgili arkadaşlarımız evren hocamızın sizlere şimdi anlatacağı konu pre intermediate 2 kapsamında articles and no articles konusu nu işleyeceğiz. Article deyince aklımıza a, an ve the bölümü gelmeli. Zaten no articles bölümü de bunların hiçbirinin (a, an ve the) kullanılmadığı bölümdür. A ve an ingilizce bir anlamına gelen tekil nesneden önce kullanılıyor. Article bölümünü iki ana başlıkta yani definite ve indefinite olarak inceleyeceğiz. Sizlere ekolhoca ingilizce ekibi olarak vidyomuzda konuyu anlatmaya başlayalım. Yine bu konu kpds ikibinon ve 2010 yds konuları ndan dır. O yüzden bu sınavlara girecek adaylarımızın daha dikkatli dinlemeleri gerekiyor arkadaşlar.
ARTICLE

1. a-an

a – an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları aleladeleştirirler. Bir koyun sürüsünden hiç bir ayrım yapmaksızın bir tanesini alalım seçtiğimiz koyun tüm benzerleri içinden herhangi biridir. Yani genel anlamda dünyada birbirlerine benzeyen koyunlardan herhangi bir tanesidir. Başka bir ifade ile gittiğimiz lokantada garsondan isteyeceğimiz her tabak genel anlamı içinde herhangi bir tabaktır. İngilizcede biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere gereksinim duyarız. Bu ekler İngilizce gramerinde “ article “ diye adlandırılır. Malesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçede yoktur.Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk çekerler.Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır.

A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir.

a book bir kitap
a pen bir kalem
a student bir öğrenci
an apple bir elma
an engineer bir mühendis
an inspector bir dedektif

B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir.Örneğin İngilizcede hour kelimesi “ h “ kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “ aur “ diye okunur. A sesli bir harf olduğundan “ an hour ” şeklini alır. Yine İngilizcede “ u “ “ yu “ diye telaffuz edildiğinden “ a university “ şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “ a veya an “ alırlar.

C ) “ a ve an “ mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz.

a pen
an apple

D ) İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar “ a ve an “ almazlar.

a bags
a jackets olamaz….

E ) Sayılamayan isimlerin önüne “ a ve an “ gelmez.

a weather bir hava
a water bir su olamaz…

F ) Sıfatlar sayılamadığından “ a ve an “ almazlar.

a big
a short olamaz…

G ) Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler.

a poor man fakir bir adam
a happy couple mutlu bir çift

H ) Sayılarda ve ölçülerde “ a – an “ bir anlamında sıkça kullanılır.

a hundred yüz
a tousand bin
a quarter çeyrek
a dollar bir dolar

I ) Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır.

a piece of bread bir parça ekmek
a pair of shoes bir çift ayakkabı
a glass of water bir bardak su
a cup of tea bir fincan çay

J ) Daha evvel tanınmayan özel isimlerin bir başka kişiye aktarılmasında bir anlamında kullanılır.

a Mr. Smith
a Mrs. Tanyel
a Miss. Keser
a Mr. Lenon

2. The

Yukarıda “ a ve an “ i açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhengi birini aldığımızda “ a ve an “ kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belittiğimizde “ the “ kullanılır.

Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “ kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

the book kitap
the books kitaplar
a book herhangi bir kitap
a books kesinlikle olmaz.
Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım.
bana bir kitap ver derken a book

bana kitabı ver derken the book

arkada bir pencere aç derken a window

arkadaki pencereyi aç derken the window

A ) Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle

the world dunya
the moon ay
the sky gökyüzü
the sun güneş
the North pole kuzey kutbu
the South pole güney kutbu
the sea deniz
the earth dunya
the air hava
the universe evren
the past geçmiş
the future gelecek
the weather hava
the wind rüzgar
the rain yağmur

B ) Coğrafi isimlerin önüne

dağlar the Alps
nehirler the river Nile
denizler the Black Sea
okyanuslar the Pasific Ocean
adalar the Bahamas

C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar

the Linda the Tom
the Ankara the Konya olamaz…

D ) Ülkelere “ the “ almazlar

the Ankara the America
the Englnad the Japan olamaz…

E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.

the United States of America
the United Kingdom
the United Arabic Emirates

F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır.

the Turkish
the English
the Japanese

G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.

the University of Arizona
the University of California

H ) Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır.

the Taj Mahal
the Eiffel Tower
the Mona Liza
the Times
the Ottoman Empire
the Orient express
the Titanic

H ) Aile isimleri “ the “ alırlar.

the Smiths
the Aksoys

H ) Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır.

Economics ekonomi
Engineering mühendislik
Geography coğrafya
Law hukuk
Mathematics matematik
Philosophy felsefe
Psychology psikoloji

I ) Belirli sayılar “ the “ alır .

the first
the second
the seventh

I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “ almazlar.

bed yatak class sınıf
church kilise court mahkeme
prison hapishane jail hapishane
trouble sıkıntı town kasaba
college üniversite school okul
vacation tatil work iş
breakfast kahvaltı lunch öğlen yemeği
dinner akşam yemeği supper akşam yemeği

J ) Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.

hell cehennem
heaven cennet
paradise cennet

K ) Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.

north kuzey south güney
west batı east doğu

L ) Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar

bridge poker
fooball basketball

M ) Next ve last zaman anlamında kullanıldığında “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar.

the next bir sonraki
the last son ( en son )
the next week gelecek hafta
the last month geçen ay

 

N ) Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır.

the piano the telephone
the radio the televisio

Önemli Not:

İngilizcede Türkçede olduğu gibi bir çok anlam içeren kelimeler olabilir. A ve an ile onların isimmi yoksa sıfatmı oldukları kolayca ayırt edilebilir. Örnek olarak patient’ın iki anlamı vardır. Bunlardan biri hasta diğeri ise sabırlı dır.

a patient dediğimizde bir hasta

patient dediğimizde sabırlı anlamları kazanır.

Biliyoruzki sıfatlar kesinlikle sayılamaz bu nedenle a veya an alamazlar, o halde a patient kesinlikle bir isimdir. Patient ise“ a “ almadığı için bir sıfattır.

Aşağıda görülen altı çizili kelimelerin yerine veya boşluklara gelebilecek en uygun seçenekleri bulunuz.
1. Zamana ihtiyacım var.

a) a time
b) an time
c) the time
d) time

2. Dün caddede dilenen bir adam vardı. Adam herkese bağırıyordu.

a) in the street / a man / the man
b) in the street / the man / a man
c) in street / a man / the man
d) in street / a man / man

3. Yumurtaları dikkatlice sepete yerleştirdi.

a) the eggs / in basket
b) eggs / in the basket
c) the eggs / in the basket
d) eggs / in basket

4. Gökyüzünde tuhaf bir uçak vardı.

a) in the sky / an strange plane
b) in sky / the strange plane
c) in a sky / strange plane
d) in the sky / a strange plane

5. Bir pencere aç.

a) a window b) an window
c) window d) the window

6. Pencereyi aç.

a) the window b) a window
b) an window d) window

7. Linda sinemaya gitti.

a) to the cinema
b) to cinema
c) the cinema
d) a cinema

8. —— South Pole

a) a South Pole
b) an South Pole
c) the South Pole
d) South Pole

9. —– America

a ) the america
c) America
d) an America
e) a America

10. Kalemler buradaydı.

a) the pens
b) pens
c) a pens
d) an pens

11. Kediyi besledin mi?

a) the cat
b) a cat
c) an cat
d) cat

12. Kırmızıyı severim.

a) a red
b) red
c) the red
d) an red

13. Türkiye büyük bir devlettir.

a) Turkey / the big state
b) the Turkey / a big state
c) Turkey / an big state
d) Turkey

Ağu 24, 2014 - Eğitim    No Comments

Fen ve Teknoloji ile Hayatımıza Giren Fırsatlar

Hayatımızın her alanında teknolojinin herhangi bir ürünü ile karşı karşıya kalmak oldukça mümkün bir hale geldi. Bunun sebebi de özellikle son yıllarda dünyaca ünlü büyük teknoloji markalarının yeni nesil teknoloji alanında yakalamış olduğu yüksek ivmeli gelişim grafiğidir.

 

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji

Özellikle de günlük yaşam içerisinde insanların işlerini kolaylaştıran ve yeni nesil fırsatlardan yararlanabilme imkanı sunan teknolojiler, modern yaşamın temel yapı taşlarından birisini oluşturuyor.

Sadece bilgisayar ve cep telefonları üzerinde değil aynı zamanda da yaşamın her alanında etkin çözümler sağlayan teknolojiler, günlük yaşam içerisinde insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda gün içerisinde yapılan işlemlerde dahi büyük kolaylıklar sağlayarak insanların daha hızlı, daha kolay ve daha kaliteli bir şekilde her alandaki işlemini yapabilmesine yardımcı oluyor.

Fen ve Teknolojinin Avantajları Nelerdir

Oldukça geniş kapsamı bulunan fen gibi bir bilim alanı da özellikle insanların modern çağda son derece büyük bir hız ile değişen istek ve ihtiyaçlarına çözümler sunabilmek amacı ile teknoloji ile bir araya gelmiştir. Bu durumda günlük yaşantı içerisinde insanların kullanmakta oldukları en ufak teknolojik ürünün dahi fen ve teknoloji gelişimleri ile üretilmiş olmasına neden oluyor.

Gün içerisinde evde kullanılan teknolojilerden sanayi ve ofis çalışmalarına kadar pek çok farklı alanda fen biliminin ve teknolojinin bir arada kullanılması ile üretilmiş olan cihaz ve ürünleri dünyanın her yerinde insanlar yaygın olarak kullanıyor.

Tem 22, 2014 - Eğitim    1 Comment

İnternetin Fen ve Teknoloji Alanına Yararları

Dünya da en hızlı yenilik ve değişikliğin olduğu sektör teknoloji sektörüdür. Teknoloji denilince akla bilgisayar, bilgisayar denilince ise internet gelmektedir. İnternet teknolojisinin en büyük faydası uzakları yakın etmesidir.

İnternet teknolojisi dünyanın her yerinde ve her sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternet teknolojisinin en yaygın kullanıldığı alanların başında ise fen ve teknoloji alanı gelmektedir. Eğitim konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesine katkı sunan internet bireysel olarak farklı tanımlanabilecek geniş kapsamlı bir süreçtir.

teknoloji

teknoloji

Bilim dünyasında kabul edilen gerçeklerin başında fen ve teknoloji arasında yakın bir ilişkinin olduğudur. Teknoloji başta fen olmak üzere birçok farklı alanın uzun bir tarihi geçmişi olan yaratıcı bir faaliyettir. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde yapılan en yeni teknolojik gelişmeler fen ve teknoloji alanında yaşanmıştır.

Fen ve Teknoloji Konusunda Bilgi Edinme Yolları

İnternette yaşanan büyük gelişimler neticesinde fen ve teknoloji adı altında da çok büyük ilerlemeler olmuştur.  Günümüzde fen ve teknoloji yaşanan tüm gelişmelere internet üzerinde bir tık ile ulaşabilir yaşanan gelişmeleri hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

İnternet her insanın ev ve iş yerinde bulunan teknolojik bir program olup bu program sayesinde günün her saati Haber sitelerini takip edebilir, online olarak gazete ve dergi okuyarak dünyadaki gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Online alışveriş yapma imkanı sunan internet, her yaş grubunun kolaylıkla kullanabileceği ve bilgi konusunda en yeni bilgilere ulaşacağı programdır.

 

May 31, 2014 - Fen    No Comments

Fen Ve Teknoloji Alanındaki Gelişmeler

Günümüzde insanoğlu için en önemli buluş olan internet ile fen ve teknoloji alanında da gün geçtikçe birçok yenilik ve gelişim meydana gelir. Faydaları saymakla bitmeyen internet sayesinde de fen ve teknoloji alanlarında da kayda değer gelişmeler ortaya çıkmıştır.

İnternet sayesinde sadece fen ve teknoloji alanında değil bilim ve teknoloji adı altında da çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler ile insanlık duraksadığı yerden çok ileri bir geleceğe yol kat etmiştir.

İnternet sayesinde insanlar bilimde çok ilerlemiş ve artık içlerinde oldukları dünyanın yanı sıra uzayı da merak etmişlerdir. Uzayın merak edilen yönlerini ve sırlarını ortaya çıkarmak için sistemli ve düzenli bir çalışma içine girmişlerdir. Sıvı yakıtlı çalışan uçakların icat edilmesiyle insanlara çok uzak gelen mesafeler daha yakın olmuş ve uzayı araştırma fikirlerine daha sıcak bakılmıştır.

fen-teknoloji

İnternet İle Tüm Yararlı Sitelere Ulaşın

İnternet sadece bilim ve teknolojiye yarar sağlamamaktadır. Buna ek olarak insanların sosyal hayatlarında da çok büyük yeri ve önemi vardır. Günümüzde neredeyse her evde bilgisayar veya herkeste bir akıllı telefon ile tablet bulunur.

Her an elimizin altında bulunan telefonlarınızla internete girebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bilgisayarınızdan film izleyebilirsiniz. Haber sitelerini takip edebilir, online olarak gazete ve dergi okuyarak dünyadaki gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. İnternetten online olarak kendiniz için giyim, aksesuar, eviniz için ise eşya ve yiyecek içecek alışverişi yapabilirsiniz.

Nis 21, 2014 - Fen    No Comments

Fen ve Teknoloji

Fen, yaşadığımız dünyayı anlamak için izlenen sistemli bir yoldur.  Gözlem ve deneylere dayanan veri temelli açıklamalarla sınırlıdır. Bu nedenle, deneysel kanıtlara ve bilimsel teorik bir çatıya dayandırılamayan açıklamalar fennin bir parçası değildir.  Bireysel olarak farklı tanımlanabilecek geniş kapsamlı bir süreçtir. Doğayı keşfetmektir. Gerçekleri teorilerle organize etmektir. Mantıksal muhakemedir. Bir keşfetme metodudur. Evrenin araştırılmasıdır. Organize edilmiş bilgi topluluğudur. Doğruyu bulmaktır. Problem çözmedir. Gerçekleri gözlemek ve tanımlamaktır. Fen ve teknoloji kişi dünyasını da geliştirmeye yarar.

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji Dünyadaki Farkı Yaratmak İçin Bir Düzenektir

Tüm bu bakış açılarının fen ile bağlantısı vardır fakat her biri tek başına fenni tarif etmek için yeterli değildir. Ancak bunların hepsi bir araya gelince fennin resmi ortaya çıkar. Fen ve teknoloji arasında yakın bir ilişki vardır. Her ikisi de birbirinin ürünlerini kullanır ve birinde meydana gelen bir değişme diğerinin de gelişmesini sağlar. Teknoloji, fen gibi dünyadaki bütün kültürlerde uzun bir tarihi geçmişi olan yaratıcı bir faaliyettir. Fennin amacı evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmak iken teknolojinin amacı insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam şartlarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır.

Teknolojide her zaman birçok olası çözüm ve kaçınılmaz olan birçok ihtiyaç, amaç ve kısıtlama vardır. Bu nedenle teknolojideki temel kaygı, toplum, ekonomi ve çevre açısından maliyet ve yarar dengesini gözeten en ideal çözümleri geliştirmektir. Sürekli değişim ve gelişim içinde bulunan dünya yeniliklerin ve gelişmelerin farkında olan bu gelişmelere kendisinin nasıl katkı sağlayacağını düşünen ve bunu uygulamaya geçirebilen bireylere ancak iyi bir fen ve teknoloji ile ulaşabiliriz.

Oca 10, 2014 - Fen    1 Comment

Fen Ve Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi

Fen Ve Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi

Fen ve teknoloji alanındaki bütün çalışmalar ve yenilikler insanların ve toplumsal hayatın refahının yükseltilmesini amaçlamaktadır. Refah düzeyi yüksek olan toplumlarda bilimsel çalışmalar, fen ve teknoloji alanındaki araştırma ve yenilik çalışmaları da yoğun olmakta ve üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde üretim aşamalarında kullanılan teknolojiler sayesinde bu ülkelerin rekabet güçleri artmakta ve ekonomide belirgin bir üstünlük sağlanmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanılması ile araştırma geliştirme faaliyetleri hız kazanmakta ve sürekli yenilikler ortaya çıkarmaktadır.

teknoloji haberleri

Fen ve Teknoloji Toplumun Refah Düzeyini Arttırıyor

Ülkeler kendi teknolojik üstünlüklerini başkalarıyla paylaşmak istemezler. Ancak eskiyen teknolojilerini dışarı satarlar. Gelişmemiş ülkeler de bu eski teknolojilerle üretimde ve ticarette gelişmiş ülkelerle rekabet edemezler. Bu yüzden ülkelerin fen ve teknoloji alanında kendi üretimlerini yapabilmeleri ve bunu üretim faaliyetlerinde kullanabilmeleri ekonomik güçlenme açısından çok önemlidir.

Fen ve teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsurdur ve buna sahip olan ülkeler diğerlerine belirgin bir üstünlük sağlarlar. Bu yüzden de gelişmek isteyen ülkelerin teknolojiye ve teknolojik eğitime önem vermeleri ve kendi teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen personel yetiştirebilmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde de bu konunun önemi daha iyi anlaşılmış ve fen ve teknoloji eğitimi ilköğrenim seviyesine kadar indirilmiştir. Ayrıca bu alandaki ar-ge çalışmaları devlet tarafından da desteklenmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda üretilen yeni teknolojiler üretimde kullanılmakta ve ekonomik olarak bu teknolojileri kullananlar güçlenmektedir.

Fen ve teknoloji alanındaki gelişmeler hem insanların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesini hem de bun konfora ihtiyacı olan ekonomik gücü daha kolay elde etmesini sağlamaktadır. Dünyadaki bütün teknolojik buluşlar ve yenilikler insanlığın refahı ve mutluluğu için kullanılmalıdır.

Ara 4, 2013 - Eğitim    No Comments

AÖF 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Vize Sınavları Sınava Giriş Bilgileri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında kayıtlı öğrencilerden, 2013-2014 öğretim yılı Güz Döneminde Vize sınavları 14 15 Aralık tarihinde yapılacak.

SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF, dönemlik-kredili sistemde Güz ve Bahar dönemi olmak üzere bir öğretim yılı, iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler AÖF Güz ve Bahar dönemlerinde, AÖF ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere her dönemde iki sınava gireceklerdir. Read more »

Ara 2, 2013 - Eğitim    No Comments

AÖF Vize Sınavı Giriş Yerleri Belgesi İçin Tıklayınız

Açıköğretim Fakültesi vize sınav yerleri açıklanıyor. AÖF vize sınav giriş yerleri açıklanacak. AÖF Vize sınav yeri öğren, AÖF Vize sınav tarihi. AÖF Vize Sınavları Ne Zaman? AÖF Vize sınav tarihleri. AÖF Vize sınav giriş yerleri.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında kayıtlı

öğrencilerden, 2013-2014 öğretim yılı Güz Döneminde Vize sınavları 14 15 Aralık tarihinde yapılacak.

AÖF, dönemlik-kredili sistemde Güz ve Bahar dönemi olmak üzere bir öğretim yılı, iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler AÖF Güz ve Bahar dönemlerinde, AÖF ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere her dönemde iki sınava gireceklerdir.

Öğrencilerin; AÖF ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, bina, salon ve tarihte gireceği Sınava Giriş Belgesi nde yer alacaktır.

Sınava Giriş Belgeleri öğrencilerin adresleri ne posta ile gönderilmeyecektir. Öğrencilerin Sınava Giriş Belgesi nin dökümünü sınav tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak AÖF Bürolarından veyahttp://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak almaları gerekmektedir.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlaraulaşabilmektedir. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmayacaktır.

2013- 2014 Açıköğretim Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Aralık 2013

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Ocak 2014

Bahar Dönemi Ara Sınavı 26 – 27 Nisan 2014

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 07 – 08 Haziran 2014

Kas 26, 2013 - Eğitim    No Comments

Sınav Aralarını İyi Yöneten Öğrenci Başarılı Olacak…

8. sınıf öğrencilerinin Perşembe ve Cuma günü ilk kez girecekleri Merkezi Ortak Sınavlarında öğrencilerin özellikle sınav aralarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Serhat Uzun, “Bir önceki sınavın iyi ya da kötü geçmesi öğrencileri etkilememeli. O sayfayı hemen kapatmalı ve önünüzdeki maçlara bakmalısınız. Ancak o süreci iyi yöneten öğrenci başarılı olacak.” dedi.

8. sınıf öğrencileri, bu sene ilk kez uygulanacak olan merkezi ortak sınavların ilkine 28-29 Kasım tarihinde girmeye hazırlanıyorlar. Kendi okullarında sınava girecek olan öğrencilerin nelere dikkat etmesi, sınav gününe nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili öneriler hazırlayan Serhat Uzun, öğrencilerin kendi okullarında sınava giriyor olmasının bir rahatlık nedeni olmaması gerektiğinin altını çizerek şunları belirtti:

“Daha önce Seviye Belirleme Sınavında (SBS) olduğu gibi bu  Read more »

Sayfalar:1234567...778»