FECR-İ ATİ EDEBİYATI

1)Fecri ati ne demektir? Açıklayınız.

Cvp=1901 de dağılan edebiyat-i cedide kuşağından sonra yetişen yeni bir edebi kuşak,1908 de ilan edilen 2.Meşrutiyetten sonra varlığını hissettirmek için bazı faaliyetlerde bulundular.

2)Fecri ati kuşağının en önemli temsilcileri kimlerdir?

Cvp=Ahmet HAŞİM, Yakup KADRİ, Fuat KÖPRÜLÜ ve Refik Halit KORAY

3)Fecri ati topluluğu nasıl bir araya gelmiştir?
Cvp=Önceleri çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinde dağınık bir şekilde yazıları çıkan bu gençler,nihayet bir araya gelerek edebi çalışmalarını düzene koyma ihtiyacı duydular.

4)Fecri aticilerin toplandıktan sonraki ilk işleri mücadeleleri ne oldu?

Cvp=İlk işleri ortaya çıkan S.F.cuların red ve inkâr edip onların bos bıraktıkları yerlere geçmek için şiddetli bir mücadeleye girmek olmuştur.

5)Fecri Aticiler ilk toplantılarını kaç yılında yaptılar ve neyi tespit ettiler?

Cvp=20 MART 1909da ilk toplantılarını yapıp edebiyat ve sanat eğilimlerini tespit etmişlerdir.

6)İlk edebi beyannameyi hangi topluluk, kaç yılında ve nerede yapmışlardır?

Cvp=Servet-i Fünun dergisinde,24 SUBAT 1910 da Fecri aticileri yayımlamıştır.

7)Bu beyannamenin önemi nedir?

Cvp=Türkiye de bir edebi topluluğun yayımladığı ilk bildirimdir.

8)Fecri Ati beyannamesinin içeriği nasıldır?

Cvp=

#)Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal bilimlerin ilerlemesine yardımcı olmaktır.

#)Genç kabiliyetleri bir arada toplamak

#)Açık fikir tartışmalarıyla kamuoyunu aydınlatmak

#)Edebi, fikri konferanslar düzenlemek

#)Batıdaki kuruluşlarla sürekli ilişkiler kurmak

9)Fecri Aticiler amaçlarına ulaşamamışlardır. Bunun sebebi nedir?

Cvp=S.F edebiyatının aynen devam ettirdiler. Dili daha da ağırlaştırdılar. S.F yazarlarından etkilenerek aynı özellikte eserler yazdılar. Yeni bir şer geliştiremediler.

10)Fecri Ati beyannamesini imzalayan sanatçılar kimdir?

Cvp=Ahmet Samim, Sahabettin Süleyman, Fuat Köprülü, Ahmet Haşim, Y.Kadri Karaosmanoğlu, Hamdullah Suphi Tanrı över

11)Fecri Ati edebiyatının başlıca özellikleri nerlerdir?

Cvp)

#)Sanat şahsi ve muhteremdir

#)Arapça, Farsça kelimeler çokça yer verilmiş, dilde S.F’cular takip edilmiştir

#)Uzun cümleler, tamlamalar kullanılmış

#)Aruz ölçüsü ve serbest müstezat nazım birimi kullanılmıştır

#)Ahmet Haşim ve Fransız sembolistlerinden etkilenilmiştir

#)Romanda ve hikâyede S.F’cular takip edilmiştir

12)Benimsediği akımı ve şiirlerinde işlediği konular bakımından Ahmet Haşimle benzerlik gösteren yazarımız kimdir?

Cvp=Cenap Sahabettin

13)Fransız sembolistlerden etkilenen ve şiirlerinde toplumsal konulara yer vermeyen sanatçımız kimdir?

Cvp=Ahmet Haşim’dir

14)Refik Halit Koray’ın üç eserini yazınız?

Cvp=Ayın Peşinde, Yedizin Kızı, Çete

15)Y.Kadri Karaosmanoğlu’nun en önemli edebi özelliğini yazınız?

Cvp=Yaygın şöhretini Tarihi konular içeren romanlarına borçludur. Eserlerinde aydın-halk çelişkisini işlemiştir.

16)Avrupa üniversite ve bilim kurallarına üye seçilen ilk Türk bilgini kimdir?

Cvp=Mehmet Fuat Köprülü dür.

17)Y.Kadri Karaosmanoğlu’nun dört eserini yazınız?

Cvp=Bir serencam, Rahmet, Hüküm gecesi ve Saclam ve Gomore

18)Hiciv, mizah,deneme,fıkra ve hatıra türünde eserler veren “Bu Günün Saraylısı”adlı eseri olan sanatçımız kimdir?

Cvp=Refik Halit Koray

19)Ahmet Haşim’in üç eserini yazınız?

Cvp=Göl saatleri, Piyale, Bize göre

20)Fecri Ati döneminde şiirde hangi ölçü ağırlıklı olarak kullanılmıştır?

Cvp=En fazla Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

21)S.F’nun edebiyatı ile Fecri ati edebiyatı birbirlerinin devamı gibidir. Birbirlerinden ayrılan en önemli özellikleri nelerdir?

Cvp=Fecri aticiler bir nebzede olsa halka yüzlerini dönmüşlerdir.

22)1909’da Fecri ati topluluğuna katılan ve dağıldıktan sonrada eserler veren sanatçımız kimdir?

Cvp=Ahmet Haşim’dir.

23)Fecri ati topluluğunun slogonu nedir?

Cvp=Sanat şahsi ve muhteremdir. www.efzen.com

24)Fecri ati topluluğu dağıldıktan sonra yazarlar ne yapmıştır?

Cvp=Bir kısmı Milli edebiyat hareketine katılmış, bir kısmı da kendi başına devam etmiştir.

25)Ahmet Haşim’in düz yazılarının adı nedir?

Cvp=Bize Göre, Gurabahane-i laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi

Etiketler: 2 Okunma 18 Ara 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.