KARACASU’YU SEVENLER İLKÖĞRETİM OKULU 20…–20.. ÖĞRETİM YILI FEN BİLGİSİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI

A- DOĞRU MU YANLIŞ MI?( 5 PUAN)

1-  (      )   Saydam maddeler ışığı geçiren maddelerdir.

2-  (      )   Mıknatıs; bakır, altın ve gümüşü çeker.

3-  (      )   Yumurta, tuğla, toz şeker alet olarak adlandırılır.

4-  (      )    Sıvıların en belirgin özelliği akıcı olmalarıdır.

5-  (      )    Gazoz şişesi açılınca çıkan baloncuklar sıvıdır.
Madde

Özellikleri
 Cam Tuz Tahta Plastik Poşet Sünger Çivi Kömür Pamuk Demir Buz
Parlak +          
Yumuşak           
Sert +          
Esnek           
Sağlam           
Kırılgan +          
Suda batan +          
Mıknatıs çeken           
Pürüzlü           

B – Aşağıdaki tabloda bazı maddeler ve özellikleri verilmiştir. Verilen maddeler hangi özellikte ise ilgili kutuya,(+) işareti yapınız.(5 PUAN)

ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOSU

C-Aşağıdaki tabloda bazı maddeler ve bulundukları haller verilmiştir. Bu maddelerin doğada bulunan hallerini belirleyip artı (+) işareti ile işaretleyiniz.(5 PUAN)

Madde Çanta Zeytin

yağı
 Su Sirke Tuz Süt Toz       şeker Hava Bulut Şişe Balon Doğal

gaz
 Benzin Taş Sünger
KATI               
SIVI               
GAZ               

D-TAMAMLAYALIM

Cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin.(5 puan)

eşya    –     malzeme   –     madde     –  cisim

Ağaç bir ……………. dir. Kesilip şekillendirildiğinde ………………. olur.Aynı zamanda mobilya yapımında kullanılan bir …………………… dir.Mobilya fabrikalarında masa yapılır. Masa bir …………… dır.
 

E-  Cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin.(5 puan)

 
 dereceli silindir-eşit kollu terazi- esnek- dara-alet-
 
1-Sıvıların kütlesi bulunurken önce boş kap tartılır. Bu boş kabın kütlesine ………………denir.

2-Bir maddenin kütlesi ………  …………….   ………………. İle ölçülür.

3. Çekiç, keser, tornavida, pense ve bıçak bir ………………….…………….. tir.

4. Eğilip bükülmeden sonra eski şeklini alan maddelere …………………. maddeler denir.

5. Sıvıların hacmini bulmak için …………………………………………………………………kullanılır.

F- EŞLEŞTİRELİM  ( 5 PUAN)

1. GRUP
1. malzeme
2. cisim
3. alet
4. eşya
5. madde
2.GRUP
A.Adlandırılabilen her nesne
B. Bir araya getirilip tüketilen maddeler.
C. Evde, okulda işimize yaradığı için yanımızda bulundurduğumuz nesne
D. Cisimlere şekil vermek için kullandığımız nesne
E. Katı maddelerin şekil almış hali.
G-  DOĞRUYU SEÇELİM

1- Buse’nin annesi su, un, şeker, yağ, kakao gibi maddeler kullanarak pasta yapıyor

Pasta yapımında kullanılan bu maddeler aynı zamanda hangi kelime ile ifade edilebilir?

A)  Cisim    B )   Malzeme    C)  Eşya                D )  Alet

2- “Halil,  boş bir bardağın içine peçete sıkıştırıyor ve ters çevirip, dik olarak su dolu bir kaba batırıyor, bardağın içindeki peçetenin ıslanmadığını gözlüyor.”Bardağın içindeki peçetenin ıslanmamasının nedeni nedir?

A)  Bardağın içinde hava bulunması                   B)  Bardağın temiz olmaması

C)  Kaptaki suyun az olması                           D)  Bardağın büyük olması

3-  “Umut, dereceli silindire bir miktar portakal suyu koydu. Portakal suyunun miktarının 120 ml olduğunu gördü.” Umut, portakal suyunun hangi özelliğini ölçmüştür?

A) kütlesini         B) rengini          C )  hacmini        D) akışkanlığını

4- Sinan’ın  babası, pazardan 3 kg elma, 1000 g armut aldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Elma miktarı armuttan 2 kg fazladır.                    B)   Armudun miktarı 1 kg’dır.

C)  Elma miktarı armuttan  997 g fazladır.                  D)   Elma miktarı 3000 g’dır.

5- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ölçü birimlerinde değişiklik yapmasının nedenlerinden biri olabilir?

A)  Adlarını söylemenin zor olması

B)   Farklı ölçülerin de kullanılmasını istemesi

C)   Diğer ülkelerin Türkiye’yi sevmesini ve önemsemesini istemesi

D)   İç ve dış ticarette yaşanan sorunları ortadan kaldırmak istemesi

6- Elif, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Elif, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?

A)  Havanın hacmini bulmak                B)  Balonun kütlesi olduğunu göstermek.

C )  Balonun hacmini ölçmek.               D)  Havanın kütlesi olduğunu göstermek.

7- Bazı katı maddelerde sıvı ve gaz maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

A) Tahta           B) Ağaç            C)  Un                    D)  Çivi

8-Yanda içinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 30 ml.’dir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 10 ml.’ye düşmüştür. Buna göre taşın hacmi kaç ml’dir?

A)  15 ml B)  20 ml          C)  25 ml          D) 40 ml

 
 

9- Katı, sıvı ve gaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)  Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.         B)  Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur.

C)  Katıların belli bir şekli vardır. D)  Sıvılar bulundukları ortama dağılır.

10- Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?

A)  porselen B) buzlu cam              C)  cam bardak           D) tahta

11- Zahide, bir pamuk parçasını kolonya ile ıslatarak sınıfın uzak bir köşesine koyuyor. Kolonya kokusunun, önce pamuğa yakın arkadaşlarına, daha sonra pamuktan uzak arkadaşlarına ulaştığını ve bir süre sonra pamuğun kuruduğunu gözlemliyor.

Zahide’nin yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.

B)  Pamuğun kuruması sıvı haldeki kolonyanın gaz haline geçtiğini gösterir.

C)  Gazlar ortamın her yerine eşit sürede yayılır.

D)  Kolonya sıvı halden gaz haline geçmiştir.

12- “Burcu masanın üzerindeki toplu iğne kutusunu yanlışlıkla yere düşürmüş, toplamaya çalışırken eline iğne batırmış ve canı yanmıştı. Bunu gören annesi elindeki cisimle yardıma geldi. Elindeki cismi iğnelere yaklaştırdığında iğneler cisme yapışıyor ve yerden daha rahat toplanıyordu.” Buna göre Burcu’nun annesinin kullandığı cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Demir          B)  Tahta          C)  Mıknatıs        D) Cam

13-    “Masaya su döküldüğünü gören Ecem, annesine yardım etmek için hemen kuru bir bez alıp masanın üstünü kuruluyor.” Buna göre, Ecem masayı kurularken bezin hangi özelliğini kullanmıştır?

A) Suda yüzme           B) Suda batma           C) Suyu çekme            D) Suyu çekmeme

14- Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atıldığında dibe batmaz?

A)  Çelik           B) Tahta           C) Demir           D) Cam

15- Aşağıdaki maddelerden hangisi bir tamircinin alet çantasından çıkmaz?

A) Peçete          B) Pense           C) Tornavida       D) Çekiç

16- Öğretmeninin “Sınıfın içinde havanın varlığını nasıl ispat edebiliriz?” sorusuna Sedef’in vereceği yanıt hangisi olmalıdır?

A) Bilmiyorum öğretmenim, dün çalışamadım.

B) Hava madde değildir öğretmenim.

C) Ellerimizi kendimize doğru salladığımızda yüzümüzde hissettiğimiz serinlik havanın varlığını ispatlar öğretmenim.

D) Havanın varlığı ispatlanamaz öğretmenim.

17-   İçtiğimiz çay aşağıdaki madde gruplarından hangisine dahil edilir?

A) Katı             B) Buhar           C) Gaz                    D) Sıvı

18- Havva, elinde tuttuğu silgiye bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?

A) Katıların belirli bir şekilleri vardır.        B) Katıların belirli bir kütlesi vardır.

C) Katıların bilirli bir hacimleri vardır.       D) Katılar akışkan maddelerdir.

19- Okulumuzdaki, evimizdeki pencerelere cam takılmasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çabuk kırılması               B) Arkasının görülebilmesi

C) Soğuktan koruması           D) Sıcaktan koruması

20- “Odasında ders çalışırken bazı kokular alan Şeyma, mutfağa gittiğinde annesinin yemek yapmış olduğunu görür.”   Şeyma’nın mutfağa gitmeden, yemeğin kokusunu alabilmesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A) Şeyma’nın burnunun çok keskin koku aldığı              B) Yapılan yemeğin güzel olduğu

C) Annesinin becerikli olduğu                        D) Yemekten çıkan buharın ev içinde yayıldığı

21- Emre gaz maddelerin kütlesinin olduğunu ispatlamak için aşağıda verilen deneylerden hangisini yapmalıdır?

A) Önce sönük bir balonu tartmalı, şişirdikten sonra bir daha tartmalı.

B) Havası inmiş bir futbol topuna hava pompalamalı.

C) Rüzgârlı bir havada rüzgâra karşı koşmalı.

D) Su bardağının içine üfleyip terazide tartmalı

22- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Taş- alet       B) Fincan- malzeme             C) Makas-eşya            D) Yağ- cisim

23- Madde doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Aşağıda madde ve halleriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Benzin- sıvı     B) Bulut- gaz             C) Taş-katı        D) Tuz- sıvı

24- “Atalay’ın annesi 67 gram kütlesindeki kavanoza süt dolduruluyor. Süt kavanozla birlikte tartıldığında 560 gram geldiğine göre, Atalay’ın annesi kaç gram süt almıştır?

A) 500g            B) 493g            C) 483g            D) 503g

25- Yanda görülen ilk dereceli silindirde suyun yüksekliği 40 ml’dir.Şekli düzgün olmayan katı madde dereceli silindirin içine atılıyor. Atıldıktan sonra tekrar suyun yüksekliği ölçüldüğünde 80 ml olduğu gözleniyor. Buna göre taşın hacmi kaç santimetreküptür?

A) 120             B) 40        C) 80        D) Hesaplanamaz.

Başarılar dilerim

Sakip DOBUR

4/A Sınıf Öğretmeni

Kaynak: herdembilgi.blogcu.com

2 Okunma 15 Kas 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(2)
    • seher 17 Kasım 2012

      çok güzel yapmışınız ellerinize sağlık şu anda indiriyorum yanaklarınızdan öpüyorum

    • seher 17 Kasım 2012

      çok güzel olmuş


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.