ŞİMDİKİ ZAMAN

Şimdiki zaman halinde bulunan bir cümlenin başındaki özne bir tek şahıs veya şeyi gösteriyorsa bunun yanında is, birden fazla şahıs veya şey gösteriyorsa bunun yanında are kullanılır. Sadece I zamiri ile am kullanılır.

Şimdiki zaman halinde olan bir cümledeki fiilde ing eki bulunur.

Şimdiki zaman halinde bulunan bir cümleyi olumsuz yapmak için to be fiilinden sonra bir not getirilir.

Şimdiki zaman olumlu cümle kalıbı

Özne+to be fiili+ing eki almış fiil+diğer kelimeler

I am drinking coffee now.

The man is sitting on the chair.

Ahmet and Zeynep are writing letters.

They are shutting all the windows.

My friend is coming to the door.

The soldiers are standing behind the door.

Şimdiki zaman soru cümlesi kalıbı

To be fiili+özne+ing eki almış fiil+Diğer kelimeler

Am I drinking coffee now?

Is the man sitting on the chair?

Are Ahmet and Zeynep writing letters?

Are they shutting all the windows?

Is my friend coming to the door?

Are the soldiers standing behind the door?

Şimdiki zaman olumsuz cümle kalıbı

özne+to be fiili+ not+ing eki almış fiil+ diğer kelimeler

I am not drinking coffee now.

The man is not sitting on the chair.

Ahmet and Zeynep are not writing letters.

They are not shutting all the windows.

My friend is not coming to the door.

The soldiers are not standing behind the door.

GEÇMİŞ ZAMAN

İngilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır.

Düzenli fiillerin özelliği : Bu sınıftan bir fiili Geçmiş zaman haline sokmak için sonuna (…ed) ilave ederiz.

Düzensiz fiilerin özelliği : Geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. Bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.

Geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.

Geçmiş zaman olumlu cümle kalıbı

Özne+fiilin geçmiş hali+diğer kelimeler

The teacher went to the cinema.

They wanted a pair of shoes.

She wrote a letter to her mother.

We cleaned all the rooms.

Geçmiş zaman olumsuz cümle kalıbı

Özne+didn’t+fiil+diğer kelimeler

The teacher didn’t go to the cinema.

They didn’t want a pair of shoes.

She didn’t write a letter to her mother.

We didn’t clean all the rooms.

Geçmiş zaman soru cümle kalıbı

Did+ özne+fiil+ diğer kelimeler

Did the teacher go to the cinema?

Did they want a pair of shoes?

Did she write a letter to her mother?

Did we clean all the rooms?

GENİŞ ZAMAN

1- Geçmiş zaman «Okudum»

2- Şimdiki zaman «Okuyorum»

3- Gelecek zaman «Okuyacağım»

4- Geniş zaman «Okurum»

Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.

İngilizcede bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir. Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.

I eat. Yerim. You eat . Yersin.

I go. Giderim. He eats. Yer.

I write. Yazarım. She eats. Yer.

I sleep. Uyurum. It eats. Yer.

I drink. İçerim We eat. Yeriz.

I learn. Öğrenirim. You eat. Yersiniz.

They eat. Yerler.

Geniş zaman cümle kalıbı

Özne+fiil+diğer kelimeler

I write a letter every week.

She cleans the kitchen.

My son drinks tea.

Your friends go to the station.

The teacher draws a picture.

Margaret sleeps in this room.

Geniş zaman olumsuz cümle kalıbı

özne +don’t veya doesn’t+ fiil+diğer kelimeler

I don’t write a letter every day.

She doesn’t clean the kitchen.

My son doesn’t drink tea.

Your friends don’t go to the station.

The teacher doesn’t draw pictures.

Margaret doesn’t sleep in this room.

GENİŞ ZAMAN SORU

Geniş zaman cümlelerini soru yapmak için cümlenin başına DO getirilir.

DO fiili yalnız olarak kullanıldığında «yapmak» anlamına gelir. Cümle başında kullanıldığında geniş zaman soru cümlesi olur. Özne üçüncü tekil şahıs ise fiile getirilen s kalkar do’ya eklenir. Do kelimesinin son harfi o olduğundan bu, es şeklinde olur; does.

Olumsuz yapmak için fiilin önüne do not getirilir. Özne tekilse yine fiildeki s kalkar do’ya eklenir.

Geniş zaman soru cümlesi kalıbı

do veya does+özne+ fiil+diğer kelimeler

Do I write a letter every day?

Does she clean the kitchen?

Does my son drink tea?

Do your friends go to the station?

Does the teacher draw pictures?

Does Margaret sleep in this room?

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

1 Okunma 27 Eki 2008

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(6)
  • nicksiz*adam 08 Aralık 2011

   Burası çok güzel bir site,emeklerinizden dolayı teşekkür ederim.

  • admin 08 Aralık 2011

   Teşekkürler 🙂

  • merve demirel 25 Aralık 2011

   arkadslar acaba şimdiki zaman cümlelerini geçmiş zamana nasıl çevirebilirim

  • bombom 13 Ocak 2014

   Güzel Site Emeğinize Saygı

  • yagmur 17 Nisan 2014

   valla ingilişten 100 aldım tenkyou

  • yagmur 17 Nisan 2014

   ya cok tesekkurler valla 100 aloıyom


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.