Kas 28, 2012 - İngilizce    No Comments

İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi – Tablosu ve Anlamları

Düzensiz Fiiller ve Anlamları
 

FİİL 1. Hali Geçmiş Hali
2. Hali Bitmiş Şimdiki Zaman 3. Hali Anlamı
begin began begun başlamak
bite bit bitten ısırmak
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
build built built inşa etmek
 
burn burnt burnt yakmak, yanmak
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cut cut cut kesmek
do did done yapmak
drink drank drunk içmek
drive drove driven oto vs. kullanmak
eat ate eaten yemek
fall fell fallen düşmek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
forget forgot forgotten unutmak
get got got elde etmek
give gave given vermek
go went gone gitmek
hear heard heard işitmek
hit hit hit vurmak
keep kept kept muhafaza etmek
know knew known bilmek
learn learnt learnt öğrenmek
leave left left terketmek
make made made yapmak
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
run ran run koşmak
say said said söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
shake shook shaken sarsmak
shut shut shut kapamak
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
speak spoke spoken konuşmak
spend spent spent sarfetmek
stand stood stood (ayakta) durmak
steal stole stolen çalmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğrenmek
tell told told anlatmak
think thought thought düşünme
throw threw thrown atmak
understand understood understood anlamak
write wrote written yazmak

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!