EMİR CÜMLESİ

 

Tek başına ve yalın durumundaki bir fiil, ÖZNE OLMAKSIZIN, kullanılarak bir emir cümlesi oluşturulur.

 Go : Git

Olumsuz emir için fiilden önce DON’T kullanılır..

Don’t go : Gitme

 Bu ifadeyi yumuşatmak ve rica cümlesi yapmak için fiilin önüne ya da arkasına PLEASE getirilir.

 Please go : Lütfen git (gidiniz).

Please don’t go : Lütfen gitme (gitmeyiniz).

 

Emir cümleleri her zaman İKİNCİ TEKİL ya da ÇOĞUL şahıslara bildirilir, ama cümlede şahıs zamiri belirtilmez.

Emir cümleleri hep GENİŞ ZAMANDA (simple preseni tense) kullanılır ve gelecek zamanı gösterir.

Fiilden sonra fiilin nasıl, nerede ve ne zaman yapıldığını belirten sözcükler kullanırsak, emir cümlelerinde hal, yer ve zaman zarflan da bulundurmuş oluruz.

Drive carefully tonight. (Bu gece dikkatli sür [arabayı])

Don’t go there now. (Oraya şimdi gitme)

 

Fiile “ne yap?” sorusuna yanıt veren NESNE de bulundurabiliriz.

Read a book tonight. (Bu gece bir kitap oku.) (Herhangi bir kitabı)

 

Read the book tonight. (Bu gece kitabı oku.) (Belli bir kitabı)

 

Bring Ihe glasses here now. (Bardakları şimdi buraya getir.)

 

Please call me. (Lütfen beni ara/yın)

 

Take me home. (Beni eve götür.)

 

TO

 

Genel olarak bir yere yönelik eylem belirtmek için kullanılır.

Çoğu kez Türkçeye -e, -a takısıyla çevrilir.

 

Go to the door. (Kapıya git.)

Come to the school. (Okula gel.)

Bring the book to me. (Kitabı bana getir.)

 

TO KULLANILMAYAN SÖZCÜKLER

 

Türkçe’de -e, -a takılarıyla belirtildiği halde İngilizce’de to kullanılmayan bazı sözcükler vardır.

 

Home (Please go home now: Lütfen şimdi eve git.)
here (over here) (Come here: Buraya gel)
there (over there) (Please go there: Lütfen oraya git.)
down (downstairs) (Please come down: Lütfen aşağıya gel.)
  (Please come dovvnstairs: Aşağı kata gel.)
up (upstairs) (Go up/upstairs: Yukan/üst kata git.)
downtown (Go downtown: Şehir merkezine git.)

 

Türkçe’ye -e, -a olarak çevrildiği halde İngilizce^’de to kullanılmayan bazı fiiller de vardır.

 

help (Help the man: Adama yardım et.)
thank (Thank the man: Adama teşekkür ef.)
ask (Ask the man: Adama sor.)
ansvver (Answer the man: Adama cevap ver.)
cost (it will cost you a lot: Sana pahalıya mal olacak.)

 

Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

2 Okunma 19 Eki 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.