İngilizce Zamanlar 2 – The Simple Present Tense- Geniş zaman, Cümle yapısı, olumsuz, soru cümleleri , Kullanıldığı durumlar, kullanım şekilleri, Konu ile ilgili örnekler

Her zaman tekrarlanan olaylar, gerçekler, alışkanlıklar, yapılan işler, dilek ve istekler, duygu ve düşünceleri belirtmek için kullanılan zaman kalıbıdır.

Genel cümle yapısı: Özne(subject) esas fiil(verb) diğer şeklindedir. Üçüncü tekil şahıs(he, he, it) ile kullanımında fiile -es takısı alır.

The simple present- Geniş zaman Olumlu cümle yapısı

I smoke every day.(Ben hergün sigara içerim.)
You work a lot. (Sen çok çalışırsın.)
He goes school every morning.(O her sabah okula gider.)
We run until end of racecourse.(Biz parkurun sonuna kadar koşarız.)
They travel all arround world every summer.(Onlar her yaz tüm dünyayı gezerler.)

The simple present- Geniş zaman Olumsuz cümle yapısı

Ana fiilden önce do not getirilerek yapılır. Genellikle Don’t şeklinde kısaltılır.

Üçüncü tekil şahıs(he, he, it) ile kullanımında ise does not getirilir. Doesn’t şeklinde kısaltılır. Bu durumda fiile -es eklenmez yani yalın hale dönüşür.

I don’t (do not) smoke every day.(Ben hergün sigara içmem.)
You don’t (do not) work a lot. (Sen çok çalışmazsın.)
He doesn’t (does not) go school every morning.(O her sabah okula gitmez.)
We don’t (do not) run until end of racecourse.(Biz parkurun sonuna kadar koşmayız.)
They don’t (do not) travel all arround world every summer.(Onlar her yaz tüm dünyayı gezmezler.)

The simple present- Geniş zaman Soru cümle yapısı
Soru şeklindeki cümlelerde do cümle başına getirilir, fakat özne üçüncü şahıs ise(he, she, it) do yerine does kullanılır.

Do I smoke every day ?(Ben hergün sigara içer miyim ?)
Do you work a lot ? (Sen çok çalışır mısın ?)
Does he go school every morning ?(O her sabah okula gider mi ?)
Do We run until end of racecourse ?(Biz parkurun sonuna kadar koşar mıyız ?)
Do They travel all arround world every summer.(Onlar her yaz tüm dünyayı gezerler mi?)

The simple present- Geniş zaman olumsuz soru cümle yapısı
Olumsuz soru haline getirilien bir geniş zaman soru cümlesinde bulunan fiilden önce not getirilir.

Do I not smoke every day ?(Ben hergün sigara içmez miyim ?)
Do you not work a lot ? (Sen çok çalışmaz mısın ?)
Does he not go school every morning ?(O her sabah okula gitmez mi ?)
Do we not run until end of racecourse ?(Biz parkurun sonuna kadar koşmaz mıyız ?)
Do they not travel all arround world every summer.(Onlar her yaz tüm dünyayı gezmezler mi?)

The simple present- Geniş zamanın kullanımı, kullanım yerleri

Her zaman yapılan ve tekrarlanan olayları ve fiilerin anlatımı için kullanılır.

She watches television every evening at home.(O her akşam evde televizyon izler.)
Every winter snows.(Her kış kar yağar.)

Bu durumlarda sıklık zarfları kullanılır. B uzarflar genelde fiillerin önünde yer alır.

frequently sık sık
Often sık sık
occasionally arada sırada
usually genellikle
regularly düzenli olarak
always her zaman
every her
sometimes bazan
generally genellikle
seldom seyrek olarak
never asla, katiyen

Tarihi olayların anlatımında kullanılır.

Gezi programlarında kullanılır.

Masal anlatımında kullanılır.

Genel gerçekleri açıklarken kullanılır.

Emir ve talimat bildirimlerinde kullanılır.

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

YORUM KÖŞESİ

3 YORUM YORUM YAPILDI "İngilizce Zamanlar 2 – The Simple Present Tense- Geniş zaman, Cümle yapısı, olumsuz, soru cümleleri , Kullanıldığı durumlar, kullanım şekilleri, Konu ile ilgili örnekler"

  1. SeDeF kÜrŞaT dedi ki 20 Aralık 11 21:06 

    çok güzel ma olumsuzlar yokk,i yaaaaaaaaaaaaaaaaaa:(((::::((

  2. vb dedi ki 18 Nisan 12 14:03 

    cox güzel

  3. eda dedi ki 26 Mayıs 13 20:49 

    arkadaşlar size çok ama çok katılıyorum


11

07 September 2016

Clear all