Nis 10, 2009 - İngilizce    No Comments

ingilizcede geniş zaman nasıl yapılır?

GENİŞ ZAMAN (SIMPLE PRESENT TENSE)

Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.
İngilizce’de bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir. Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.
CÜMLE YAPISI :

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + FİİL

Kullanılışı :

Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır.

We run every morning. (Biz her sabah koşarız.)
I drinks a cup of coffee every evening. (Ben her akşam bir fincan kahve içerim.)
We likes comedy films. (Komedi filmlerinden hoşlanırız.)

Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.

People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.)

Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren bir zaman ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.

I visits the zoo tomorrow. (Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.)

Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir.

Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.

Geniş zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaşarak don’t veya doesn’t olur.
Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?)

Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Every minute (her dakika)
Every hour (her saat)
Every day (her gün)
Every week (hafta)
Every month (ay)
Every year (yıl)
Every two days (iki günde bir) (sayı değişebilir)
Every three hours (üç saatte bir) (sayı değişebilir)
Every time (her defasında) (Bu ifadeyi her zaman anlamında KULLANMAYIN)
Every other day (her iki günde bir)

DİKKAT : Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır, cümlenin en başında kullanılması da mümkündür, ancak hiçbir zaman cümlenin ortasında kullanılmaz.
Eğer cümlede birden fazla zaman ifadesi varsa, bunlar daha ayrıntılı olandan genel olanına doğru yazılır.

ÖN ZARFLAR (Fiil Öncesi Zarflar):
Zarflar, fiilleri nitelerler ve süreklilik gösterirler. Bunların özelliği, temel fiilin önünde gelerek fiili daha çok vurgulamalarıdır. BE fiili çekilmiş halde ise, yani AM – ARE – IS – WAS – WERE durumunda ise, ön-zarflar bunlardan sonra gelir.
Always
her zaman
Usually
Genellikle
Generally
Genellikle
frequently (x)
sık sık
often (x)
sık sık
Regularly ( x )
düzenli olarak
occasionally ( x )
arasıra, bazen
sometimes (x)
arasıra, bazen
rarely ( x )
nadiren, ender olarak, seyrek
Seldom (x)
nadiren, ender olarak, seyrek
scarcely
çok ender, hemen hemen hiç
hardly
hemen hemen hiç
never
hiçbir zaman, asla
Ever
hiçbir zaman, hiç… (yalnız olumsuz ve soruda)

( x ) işaretli ön zarflar cümle içinde normal zaman zarfı ifadesi olarak başta ya da sonda da kullanılabilirler.
Kaynak: bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!