OLUMLU CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.

I watch a film willingly at my house on sunday. (Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.)

1. I
(Özne)
(Kim izler?)
2. watch
(Yüklem)
(Ne yapar?)
3. a film
(Nesne)
(Ne seyreder?)
4. willingly
(Hal zarfı)
(Nasıl seyreder?)
5. at my house
(yer zarfı)
(Nerede seyreder?)
6. on Sunday
(zaman zarfı)
(Ne zaman seyreder?)

1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz. Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz.

3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir.

4. Nesne alan fiillere geçişli fiil. Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir.

5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur.

6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler.

7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklerdir. Zarflar eğer cümlede nesne varsa, nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

GENİŞ ZAMAN (SIMPLE PRESENT TENSE)

Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.
İngilizce’de bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir. Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.
CÜMLE YAPISI :

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + FİİL

Kullanılışı :

Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır.

We run every morning. (Biz her sabah koşarız.)
I drinks a cup of coffee every evening. (Ben her akşam bir fincan kahve içerim.)
We likes comedy films. (Komedi filmlerinden hoşlanırız.)

Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.

People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.)

Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren bir zaman ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.

I visits the zoo tomorrow. (Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.)

Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir.

Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.

Geniş zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaşarak don’t veya doesn’t olur.
Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?)

Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Every minute (her dakika)
Every hour (her saat)
Every day (her gün)
Every week (hafta)
Every month (ay)
Every year (yıl)
Every two days (iki günde bir) (sayı değişebilir)
Every three hours (üç saatte bir) (sayı değişebilir)
Every time (her defasında) (Bu ifadeyi her zaman anlamında KULLANMAYIN)
Every other day (her iki günde bir)

DİKKAT : Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır, cümlenin en başında kullanılması da mümkündür, ancak hiçbir zaman cümlenin ortasında kullanılmaz.
Eğer cümlede birden fazla zaman ifadesi varsa, bunlar daha ayrıntılı olandan genel olanına doğru yazılır.

Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

2 Okunma 10 Nis 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.