Bir cismin momentumu, o cismin kütlesi (m) ile hızının (v) çarpımıdır
vektörel bir büyüklüktür. Yani momentumun, hem büyüklüğü, hem de yönü (cismin hareketi ile aynı yöndedir) vardır.
Momentumun korunumu yasası, hem tek tek cisimler için, hem de birden çok cismi içeren sistemler için geçerlidir.
Çok cisimli sistemlerde, momentumun korunumu yasası, dıştan bir etki olmadıkça, birbirleriyle etkileşen ve çarpışan sistem öğelerinin tek tek momentumları değişse bile, sistemin toplam momentumunun değişmediğini belirtir: Sistemin toplam momentumu, belli bir zamanda tek tek momentumların vektörel toplamına eşittir. Cisimlerin hızlarının ve kütlelerinin yanı sıra, yönlerinin de göz önüne alınması gerektiğinden, burada vektörel toplam kullanılır.
Tek cisimli sistemlerde (sözgelimi, uzaydaki bir göktaşı), momentumun korunumu yasası, NEWTON” un birinci hareket yasasına dönüşür: Cisim, bir dış kuvvet uygulanmadıkça, ya hareketsiz kalır ya da düzgün doğrusal hareketini, hızını ve yönünü değiştirmeksizin sürdürür

Ziyaretçilerimizden gelen bir dönem ödevidir.

1 Okunma 16 Şub 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.