OLUMLU CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFL.

I watch a film willingly at my house on sunday.

(Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.)

1. I
 

(Özne)
 

(Kim izler?)

2. watch
 

(Yüklem)
 

(Ne yapar?)

3. a film
 

(Nesne)
 

(Ne seyreder?)

4. willingly
 

(Hal zarfı)
 

(Nasıl seyreder?)

5. at my house
 

(yer zarfı)
 

(Nerede seyreder?)

6. on Sunday
 

(zaman zarfı)
 

(Ne zaman seyreder?)

1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz. Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz.

3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir.

4. Nesne alan fiillere geçişli fiil. Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir.

5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur.

6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler.

7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklerdir.

Zarflar eğer cümlede nesne varsa, nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin

önünde yer alır.

GENİŞ ZAMAN (SIMPLE PRESENT TENSE)

Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.

İngilizce’de bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir.

Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.

CÜMLE YAPISI :

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + FİİL

Kullanılışı :

   1. Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve

yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır.

We run every morning. (Biz her sabah koşarız.)

I drinks a cup of coffee every evening. (Ben her akşam bir fincan kahve içerim.)

We likes comedy films. (Komedi filmlerinden hoşlanırız.)

   1. Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.

People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.)

   1. Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren

bir zaman ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.

I visits the zoo tomorrow. (Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.)

   1. Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir.

   1. Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.

Geniş zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaşarak

don’t veya doesn’t olur.

Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta

fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?)

Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Every minute (her dakika)

Every hour (her saat)

Every day (her gün)

Every week (hafta)

Every month (ay)

Every year (yıl)

Every two days (iki günde bir) (sayı değişebilir)

Every three hours (üç saatte bir) (sayı değişebilir)

Every time (her defasında) (Bu ifadeyi her zaman anlamında KULLANMAYIN)

Every other day (her iki günde bir)

DİKKAT : Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır,

cümlenin en başında kullanılması da mümkündür, ancak hiçbir zaman cümlenin

ortasında kullanılmaz.

Eğer cümlede birden fazla zaman ifadesi varsa, bunlar daha ayrıntılı olandan genel

olanına doğru yazılır.

ÖN ZARFLAR (Fiil Öncesi Zarflar):

Zarflar, fiilleri nitelerler ve süreklilik gösterirler. Bunların özelliği, temel fiilin önünde

gelerek fiili daha çok vurgulamalarıdır. BE fiili çekilmiş halde ise, yani

AM – ARE – IS – WAS – WERE durumunda ise, ön-zarflar bunlardan sonra gelir.

Always
 

her zaman

Usually
 

Genellikle

Generally
 

Genellikle

frequently (x)
 

sık sık

often (x)
 

sık sık

Regularly ( x )
 

düzenli olarak

occasionally ( x )
 

arasıra, bazen

sometimes (x)
 

arasıra, bazen

rarely ( x )
 

nadiren, ender olarak, seyrek

Seldom (x)
 

nadiren, ender olarak, seyrek

scarcely
 

çok ender, hemen hemen hiç

hardly
 

hemen hemen hiç

never
 

hiçbir zaman, asla

Ever
 

hiçbir zaman, hiç… (yalnız olumsuz ve soruda)

( x ) işaretli ön zarflar cümle içinde normal zaman zarfı ifadesi olarak başta ya da

sonda da kullanılabilirler.

ŞİMDİKİ ZAMAN (PRESENT CONTINUOUS TENSE)

Şimdiki zaman için YARDIMCI FİİL BE kullanılır. Özneye göre AM-ARE-IS biçimlerini alır.

Fiilin sonuna -ing takısı gelmektedir.

Cümlenin başındaki özne bir tek şahıs veya şeyi gösteriyorsa bunun yanında is,

birden fazla şahıs veya şey gösteriyorsa bunun yanında are kullanılır.

Sadece I zamiri ile am kullanılır.

CÜMLE YAPISI

ÖZNE + BE + FİİL (ing) + NESNE + ZARFLAR

Kullanılışı :

1. Devam etmekte olan eylemleri anlatır. Yapılan eylemin süresine göre, bugün,

bu hafta, bu ay .vb. zaman ifadeleri kullanılabilir.

I am buying a new newspaper this day. (Ben bugün yeni bir gazete satın alıyorum.)

2. Gelecek zamanda yapılacak planlı ve programlı bir eylemi de anlatabilir,

ancak bu durumda mutlaka geleceği gösteren bir zaman ifadesi gerekir.

I am going to İzmir tomorrow. (Ben yarın İzmir’e gidiyorum.)

Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Now
 

Şimdi

right now
 

Hemen şimdi

at this moment
 

Şu anda

at the moment
 

Şu anda, şu sıralarda

at preseni
 

Şu sıralarda

For the time being
 

Şu sıralarda, şu anda

GEÇMİŞ ZAMAN (SIMPLE PAST TENSE)

İngilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından

düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır.

Düzenli fiillerin özelliği : Bu sınıftan bir fiili Geçmiş zaman haline sokmak

için sonuna (…ed) ilave ederiz.

Düzensiz fiilerin özelliği : Geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır.

Bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.

Geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.

CÜMLE YAPISI

Olumlu düz cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Bütün şahıslar için fiilin ikinci biçimi

değişmeden kullanılır.

Geçmiş zaman için yardımcı fiil, DO fiilinin geçmiş zaman biçimi olan DID’dir.

Bütün şahıslar için değişmeden kullanılır.

Did yardımcı fiili kullanılırken temel fiil YALIN BİÇİMDEDİR.

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + FİİL (İKİNCİ BİÇİMİ)

Kullanılışı :

1. Devam etmeyen, kesin olarak bitmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır.

Zeynep saw them yesterday. (Zeynep dün onları gördü.)

2. Sık sık yapılan, alışkanlık ya da yaşam biçimi olan eylemleri anlatırken kullanılır.

We went to cinema last year every week. (Biz geçen yıl her hafta sinemaya gittik.)

Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

1 Okunma 19 Eki 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.