1) Bugün bir ortaokul öğrencisi, fizikte Newton’ dan daha fazla şey bilmektedir.
Buna göre bilimsel bir bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilimsel bilgi birikimli olarak ilerler.

B) Bilim adamı araştırmalarda yansızdır.

C) Bilimsel bilgiler herkese açıktır.

D) Felsefe düşünüş içinde yaşanılan çağın aynasıdır.

E) Bilimsel bilgiler birbirleriyle tutarlıdır.

2) Varolanla, varolmayan arasındaki bir yerlerde bulunan sanatsal süreç, bu iki alanı bir araya getirmeye çalışır.

Bu açıklama sanat ve sanat eseri ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Hayal gücü ve gerçekçiliğe dayanmasıdır.

B) Tek ve biricik olması

C) Subjektif olması

D) Ürünlerin somut olması

E) Taklite dayalı olması

3) Felsefe bir düşünme ve eleştirmedir; bir yapma, meydana getirme (sanat) değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan sonucu değildir?

A) Yöntem

B) Eleştirel yaklaşım

C) Bilgi

D) Teknoloji

E) Özgür düşünce

4) Bilim adamının önyargılarından, çoşkularından, tutkularından sıyrılarak doğaya açık kafalılık ve tarafsızlık yaklaşması gerekir.

Buna göre, olaylara yaklaşımında bilim adamında bulunmaması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarafsızlık

B) Özgür düşünce

C) Dogmatiklik

D) Nesnellik

E) Eleştirel yaklaşım

5) Felsefe bir ağacın gövdesi ise bilimler bu ağacın dallarıdır.

Burada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Felsefe ile bilim arasında herhangi bir ilişki olmadığı

B) Felsefenin bilimlerin kullandığı yöntemleri kullandığı

C) Felsefenin eleştiriye ve şüpheciliğe dayandığı

D) Felsefenin tüm bilim dallarının dayandığı temel olduğu

E) Felsefenin bilim sonuçlarına dayandığına

6) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin konusu olamaz?

A) Varlık problemi

B) Davranışların neden ve sonuçları

C) Ahlak eyleminin amacı

D) Ruhun varlığı

E) Bilginin hakikatı
FELSEFENİN KONUSU VE BİLGİ TÜRLERİ KONU TESTİ: 2.A
 
 
7) Bilgisiz felsefe yapmaya çalışmak gece ışıksız bir yoldaki yolcunun yolunu bulmaya çalışmasına benzer.

Bu paragrafta ulaşılabilecek en iyi sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Felsefe toplumların varlığının nedenidir.

B) Felsefe bilginin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

C) Bilgiler arasında felsefenin önemli bir yeri vardır.

D) Felsefesiz bilimlerin ilerlemesi imkansızdır.

E) Bilgisiz felsefe yapmak mümkün değildir.

 Felsefe, herşeyi öğrenme iddiasında değildir. Herhangi bir bilgiye sahip olmaktansa onu aramak esastır. Bu nedenle felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi bu açıklamaya dayanmaktadır?

A) Düşüncenin dışında bir gerçeklik yoktur.

B) Felsefe sürekli bir çabanın içinde olmalıdır.

C) İnsan her şeyin ölçüsüdür.

D) Herşey sürekli değişmektedir.

E) Felsefede esas olan doğa olaylarının kontrol etmektir.

9) Sen civarda olup bitenleri görüp “neden” diye soruyorsun. Ben ise, asla olmamış şeyleri hayal ederek “neden olmasın” diyorum.

Bu düşünceler için söylenebilecek en iyi açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem ve eleştiri isteği

B) Davranış ve düşünce ayrılmazlığı

C) Eylem ve teori birlikteliği

D) Tanıma ve düşünme çabası

E) Merak ve sorgulama arzusu

10) Bilim birbiriyle çelişen iki önermenin ayrı şekilde doğru olacağını kabul etmez. Ortaya çıkan sonuçların her türlü çelişkiden uzak ve kendi içinde tutarlı olmasını ister.

Bu durum bilimsel bilgilerin hangi özelliğine bir örnek olabilir?

A) Evrensel konulara yönelmesine

B) Akla ve mantığa uygun olmasına

C) Bilimsel yöntemlere dayanmasına

D) Birikimli olarak ilerlemesine

E) Gözlenebilen olgulara dayanmasına
Bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir

1 Okunma 22 Eyl 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.