Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı Örnekleri Sene başı – 2. dönem ve sene sonu toplantı örnekleri aşağıda verilmiştir. Dosyaları kopyalayarak worda aktarılması gerekmektedir

 
……. Lisesi

2008 – 2009 Eğitim – Öğretim Yılı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

1. Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi:       23.09.2008

Toplantı Saati:        13.00

Toplantı Yeri:          Okul Kütüphanesi

GÜNDEM MADDELERİ:

   1. Açılış ve Yoklama
   2. 2007 – 2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.
   3. Resmi Gazete’de Yayınlanan 17 Nisan 2001 Gün Ve 24376 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin Okunması
   4. Öğrencilere Uygulanması Düşünülen Envanterlerin Görüşülmesi
   5. Velilere ve Öğretmenlere Verilecek Rehberlik Hizmetleri
   6. ÖSYS Sonuçları
   7. Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin Tespiti ve Gerekli Çalışmaların Yapılması
   8. Rehberlik Saatlerinde Uygulanacak Etkinlikler
   9. Model Öğrenci Seçimi
  10. Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları
  11. Dilek ve Temenniler
  12. Kapanış

 

GÜNDEM:

1.                  Açılış ve Yoklama: Toplantı Okul Müdürü ……………….. başkanlığında; Müdür Bş. Yrd. …………….., Koordinatör Rehber Öğretmen …………….., Rehber Öğretmen …………………., Sınıf Rehber Öğretmenleri ………………, ………………………, ………………….., …………………..; Öğrenci Temsilcisi …………….. ve Okul Aile Birliği Başkanı ………………………..’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
2.                  2007- 2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Geçen yılın genel anlamda verimli geçtiğini ancak bu çalışmaların daha da çeşitlendirilerek ve yeni çalışmaların eklenerek öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sunulan rehberlik hizmetinin daha başarılı olacağını belirten okul müdürünün ardından görevlendirme başka okulda müdür vekilliğini bırakıp tekrar okulumuza dönen ………………………………… ise, dosyaları incelediğini; iyi giden çalışmaların olduğunu, bunun yanı sıra bazı hizmetlerin 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında daha verimli geçebileceğini belirtmiştir. ÖSYS başarısı ve sınıf geçme oranının yüksek olduğu, şiddet önleme ve eylem planının bazı eksiklikler olmasına rağmen gayet verimli geçtiğini belirten ……………………………………….. görev dağılımının daha da detaylandırılarak devam etmesinin yararlı olacağını belirtmiştir.

3.                  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği okunarak kurul üyelerinin görevleri hatırlatılmış, yönetmelik maddelerinin önemli kısımları üzerinde durulmuştur.

4.                  Öğrencilere Uygulanması Düşünülen Envanterlerin Görüşülmesi:

· Öğrenci tanıma formları:   9. sınıfların tamamına ve üst sınıfa yeni kayıt gelen öğrencilere uygulanması konusunda karar verilmiştir.

· ABK: Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Bütün sınıflara uygulanmasına karar verilmiştir.

·Başarısızlık Nedenleri Anketi: Bütün sınıflara uygulanmasına karar verilmiştir.

· Problem Tarama Anketi: Bütün sınıflara uygulanmasına karar verilmiştir.

· Madde Kullanımını Önleme: Amaçlı İl MEM’den Gelen CD’lerin Öğrencilere İzlettirilmesine Karar Verilmiştir.

· Eğitsel ve Mesleki Görüşmeler: Sınıf, Branş ve Rehber Öğretmenler Aracılığıyla devam edilmesine karar verilmiştir.

5. Velilere ve Öğretmenlere Verilecek Rehberlik Hizmetleri: Gerek görüldüğü durumlarda ev ziyaretleri, bireysel görüşmeler ve bilgilendirme çalışmalarının devam etmesine karar verildi.

6. 2008 ÖSYS Sonuçları: Genel Lisede Sınıf tekrarı olarak af kapsamında gelen öğrencilerin ÖSYS başarısının istenen düzeyde olmadığı; ancak Y. Dil Ağırlıklı Lise mezunlarının büyük bir bölümünün yerleştiği ancak ek kontenjan sonuçlarına göre kesin rakamın daha net olacağı ……………….. tarafından belirtilmiştir. Yerleşenlerin tam sayısının ve isimlerinin 1. dönem içinde öğretmen arkadaşlara duyurulacağı belirtilmiştir.

7. Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin Tespiti ve Gerekli Çalışmaların Yapılması: Özel Eğitime gereksinim duyan öğrencinin geçen yıl olmadığı, ancak bunun bu yıl olmayacağı anlamına gelmediğinden dolayı sınıflarda genel bir tarama yapılmasına, dosyaların incelenmesine ve gerek görülen öğrencilere gerekli rehberliğin yapılmasına karar verilmiştir.

8. Rehberlik Derslerinde Uygulanacak Etkinlikler: Geçen yıl uygulamaya geçilen Rehberlik Etkinlikleri hakkında Rehber Öğretmen ……………  ve …………………….. kurula bilgi verdi. Geçen yıl zimmet karşılığı verilen dosyaların bu yıl aynı öğretmenlerden alındığı ve sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik servisi tarafından gerekli bilgilerin verilerek dağıtıldığı belirtildi.

9.Model Öğrenci Seçimi: Okulda şiddeti azaltma – önleme, kendilerini ifade etme becerileri, okul başarısını arttırma, etkili iletişim becerilerini kazanma, okul kurallarına uyma, vb. alanlarda model öğrenci seçilerek iyi örneklerin ödüllendirilmesi ve arkadaşlarına örnek olması amacıyla model öğrenci seçilmesine karar verilmiştir.

10. Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları: Öğrencilere Yönelik ÖSS, Meslekler, Motivasyon, Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri; Ebeveynlere Yönelik: İletişim seminerlerinin verilmesine karar verilmiştir.

11.              Dilek ve Temenniler

12.              Kapanış

 

Üyeler

…………………………….                           ……………………….

9. Sınıf Rehber Öğretmeni                 10. Sınıf Rehber Öğretmeni

 

…………………………                              ……………………………

11. Sınıf Rehber Öğretmeni               12. Sınıf Rehber Öğretmeni

 

………………………….                            ………………………………

Öğrenci Temsilcisi                          Okul Aile Birliği Bşk

 

………………………………..                    …………………………….

Okul Rehber Öğretmeni                    Okul Rehber Öğretmeni

 

…………………..

Müdür Baş Yrd

 

23.09.2008

…………………….

Okul Müdürü

 

 
——————————————————————————–

 

2008 – 2009 Eğitim – Öğretim Yılı ……………….  Meslek Lisesi 2. Dönem Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Kararları

Müdür Yardımcısı ………………………….  başkanlığında 2. Dönem Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu toplantısına geçildi . Yoklama alındı. …………….. ve ………………….. ’nın sevkli olduğu bildirildi.

Bu yıl ikinci dönem uygulanmaya başlayan yeni rehberlik programının aksayan yönleri görüşüldü . Okul rehber öğretmeni ………………..  yeni program CD lerinin okul bilgisayarlarına yüklendiğini öğretmenlere gerekli açıklamanın yapıldığını ama uygulama esnasında etkinliklerde yetersizlikler olduğunu açıkladı. Önümüzdeki sene programın daha iyi anlaşılıp uygulanacağını ve öğretmen arkadaşlara materyal ve etkinlikler konusunda yardımcı olunduğunu açıkladı.

1. dönemin değerlendirmesi üzerinde kısaca durularak bu konuyla ayrıntılı olarak yapılacak olan çalışmaların dönem başı öğretmenler kurul toplantısında görüşüldüğü bildirildi. Ama özellikle birinci sınıf öğrencilerimizin matematik derslerinin çok zayıf olduğu bu nedenle de velilere önümüzdeki hafta bir veli toplantısı düzenlenerek bu durumun öneminin anlatılması ve hafta sonu yetiştirme kursları açılmasının önemine değinildi. Bu kursların en az iki sınıf olmasına ve öğrencilerin düzeylerine göre bu sınıflara yerleştirilmesine karar verildi.

Öğrenci devamsızlıklarının cep mesaj sistemiyle anında veliye bildirildiği sınıf başkanlarının da ders sonunda gelmeyen öğrenciler hakkında okul idaresine bilgi verdiği açıklandı. Okulda olduğu halde derse girmeyen öğrencilerinde anında tespit edilerek rehberlik servisine gönderildiği ve nedeninin araştırıldığı açıklandı.

ÖSS başvuruları hakkında son sınıf öğrencilerine Okul rehber öğretmeni tarafından bilgi verildiği sınıf sınıf derse girilerek tüm öğrencilere gerekli açıklamaların yapıldığı belirtildi.

2. Dönem okulumuzda başlayan Aile Eğitimi toplantılarına beklenen katılımın gerçekleşmediğini velilerimizin çok azının bu toplantılara ilgi gösterdiği söylendi. Ama bu toplantıların yararlı olduğu toplantıların devam ettikçe katılımında artacağı ifade edildi.

Yeni disiplin yönetmeliği ve ders geçme yönetmeliğinin de sınıf rehber öğretmenler tarafından öğrencilere açıklanmasına karar verildi

İlçemizde düzenlenecek olan Avrupa Birliği Bilgi Yarışmasına öğrencileri hazırlamak için bir komite kuruldu . Bu komitenin bir an önce sorular hazırlayarak öğrencileri sistemli bir şekilde yarışmaya hazırlamaları kararlaştırıldı.

Bu yıl yıl sonu aktivitelerinin eskisi gibi sergi, defile gibi etkinlikler değil de proje konuları olduğu öğrencilerimizin yıl içinde yapmış oldukları proje çalışmalarının sergileneceği açıklanarak bu konuya gereken önemin verilmesi hatırlatıldı.

Öğrenci ruhsal dosyalarının da zamanında işlenmesi ve yıl sonu sınıf rehberlik raporlarının rehberlik servisine bir hafta önceden teslim etmesi kararlaştırıldı.

 
Üyeler

…………………………….                           ……………………….

9. Sınıf Rehber Öğretmeni                 10. Sınıf Rehber Öğretmeni

 

…………………………                              ……………………………

11. Sınıf Rehber Öğretmeni               12. Sınıf Rehber Öğretmeni

 

………………………….                            ………………………………

Öğrenci Temsilcisi                          Okul Aile Birliği Bşk

 

………………………………..                    …………………………….

Okul Rehber Öğretmeni                    Okul Rehber Öğretmeni

 

…………………..

Müdür Baş Yrd

 

23.09.2008

…………………….

Okul Müdürü
 
——————————————————————————–
…………… İLKÖĞRETİM OKULU
2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU 2. TOPLANTISI
2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Tarih:   17.02.2010
Saat:    12.30 – 13.30
Yer:    Toplantı Odası

Gündem:
1.    Açılış ve Yoklama:
2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3.    Geçen Dönem Yapılan Faaliyetler:
4.    Birinci Dönem Yaşanan Problemler ve Müdahale Yöntemleri:
5.    Yıllık Çerçeve Programın İçeriğinin Görüşülmesi ve Gerekli Güncellemeler:
6.    Rehberlik Etkinlikleri:
7.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemleri:
8.    Rehberlik Anket ve Testleri:
9.    Mesleki Rehberlik Ziyaretleri:
10.    Öğrenciye Yönelik Anketler:
11.    Öğrenciye Yönelik Seminerler:
12.    Veliye Yönelik Çalışmalar:
13.    Şiddet Önleme ve Azaltma Eylem Planı:
14.    Dilek ve Temenniler:
15.    Kapanış:
1. Açılış ve Yoklama:
Okul Aile Birliği başkanı dışında diğer üyelerin katılımıyla toplantıya başlanmıştır. Toplantının açılışını Okul Rehber Öğretmeni ………………………….  yapmıştır.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Okul Müdürü …………………………… ’ un yönetiminde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunmuştur.

3. Geçen Dönem Yapılan Faaliyetler:
Rehber Öğretmen “Yıl içinde yapılacak bütün etkinlikler ve rehberlik hizmetlerinde kullanılacak diğer formlar öğretmenlere kitapçık haline getirilerek rehberlik servisi tarafından verilmiştir. Okulun web sitesi aktif hale getirilerek rehber öğretmen tarafından ilgili öğretmenlere de dağıtılan özel eğitim dokümanları buraya yüklenmiştir. Demiştir. 

Ayrıca dağıtılan etkinlik kitapçığının da web sitesine yüklendiği rehber öğretmen tarafından belirtilmiştir. Ayrıca etkinlikler, özel eğitim-bep ve diğer konularda bütün öğretmenlerin rehberlik servisi ile işbirliğine girmeleri gerektiği, rehberlik servisinin bunun için elinden geleni yapacağını rehber öğretmen ……………………. belirtmiştir. Sınıf rehber öğretmenlerine dağıtılan kitapçıkta yer alan etkinliklere ilişkin değerlendirme formlarının etkinliği,  gerçekleştiren öğretmen tarafından doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Rehber Öğretmenin 2 gün başka bir okulda görevlendirildiği rehber öğretmen tarafından tekrar kurul üyelerine hatırlatılmıştır.

Dokuz kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu ve bunlarla ilgili çalışmaların dersine giren bütün öğretmenlerle titizlikle takip edilmesi gerektiği, mart ayı içinde BEP biriminin envanter kayıtlarında sorun yaşanan ve durumu rehberlik servisi tarafından netleşen kaynaştırma öğrencilerine BEP hazırlanması gerektiği rehber öğretmen Adem Değerli tarafından belirtilmiş, kurul üyelerince de uygun bulunmuştur.

…………………..  Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili RAM’la yaptığı yazışma ve telefon görüşmeleri süreci hakkında bilgi vermiştir.

Rehber Öğretmen ……………….  kurul üyelerine 1. toplantıda karara bağlanan kapsamda, nisan ayından itibaren haftada en az öğrenci ve velilere yönelik 1 seminer verilmesini teklif etmiş, kurul üyeleri tarafından da bu öneri destek bulmuştur. Seminer konuları, iletişim, SBS öncesi taktikler, Zamanı etkili kullanma olarak sınırlandırılmıştır. Madde bağımlılığını içeren direk bir seminer çalışması uygun görülmemiş, dolaylı yollardan amaca uygun çalışmalara gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda özgüveni, ders başarısını arttıracak faaliyetler, sunumlar ve bireysel görüşmelere ağırlık verilmesi uygun görülmüştür.

4. Birinci Dönem Yaşanan Problemler ve Müdahale Yöntemleri:
Rehber Öğretmen tarafından genellikle Başarıyı Arttırma taktikleri, Motivasyon, Zamanı Verimli Kullanma, İletişim, Etkili Ders Çalışma, vb. konularda öğrencilerin bazılarında problem yaşandığı, belirtilmiştir. Öğretmenlerin müdahale edilmesi gerektiğini düşündükleri kimi problemleri öğrenciyle-veli ve okul idaresi arasındaki iletişim kanallarını kullandıklarını ve çözmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.

5. Yıllık Çerçeve Programın İçeriğinin Görüşülmesi ve Gerekli Güncellemeler:
Verimli Ders Çalışma, Zamanı Etkili Kullanma, Madde Bağımlılığı vb. öğrencilerin ve velilerin kişisel gelişimlerine faydalı olacak ve başarıyı arttıracak seminerlere ağırlık özellikle mart ayının 3. haftasından itibaren ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.

6. Rehberlik Etkinlikleri:
Etkinliklerin gelişimsel rehberlikten yola çıkarak yapıldığı ve sıralamalara riayet ederek sınıf rehber öğretmenleri tarafında uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 1 hafta sosyal etkinlik 1 hafta da rehberlik dersi işleneceği okul müdürü tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca diğer zamanlarda çeşitli test ve anketlerin öğrencilere uygulanmasına ve bu konuda rehberlik servisinden yardım alınmasına karar verilmiştir. Gerekli test ve anketlerin okulun web sitesinde yer aldığı, ihtiyaç duyulan testlerin ise rehberlik servisinden yardım isteme talebiyle temin edilmesine karar verilmiştir.

Rehberlik etkinliklerinin yapıldı gün değerlendirilmesi ve değerlendirme formunun aylık olarak rehberlik servisine sunulması konusunda karar verilmiştir.

7. Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemleri:
1. dönem kurul toplantısında kabul edildiği gibi rehberlik servisine öğrenci gönderilmeden önce öğrencinin durumunu belirten ve rehber öğretmen tarafından öğretmenlere etkinlik kitapçıklarında yer alan “Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme Öncesi Doldurulması Gereken Form’un okul rehberlik servisine sunulmasına karar verilmiştir.

8. Rehberlik Anket ve Testleri:
Aşağıdaki test ve anketlerin kurulda görüşülmüştür.
•    Öğrenci tanıma formunun e-okulda yer almasından dolayı uygulanmasının gerek olmadığına karar verilmiştir.
•    Başarısızlık Nedenleri Anketi: Okulun web sitesinde test soruları ve değerlendirme programının yerleştirilmesi, sonuçların uygulamanın akabinde rehberlik servisine gönderilmesi ve rehberlik servisi ile bu konuda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.
•    Sınav Kaygısı Ölçeği: Okul rehber öğretmeni tarafından uygulanmış, sonuçlar öğrencilerle paylaşılmıştır. Gerekli rehberlik faaliyetinin öğrencilere verildiği rehber öğretmen tarafından belirtilmiştir.
•    ABK uygulanmış, sonuçlarının değerlendirme aşamasında olduğu rehber öğretmen tarafından belirtilmiştir.

9. Mesleki Rehberlik Ziyaretleri:
Gazi Anadolu Lisesi, Hürriyet End. Meslek Lisesi’ne mayıs ayı içinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

10. Öğrenciye Yönelik Anketler:
Yukarıda sayılan testlerin yanı sıra, sosyometri, problem tarama anketlerinin okulun web sitesinde yer alan anketlerin indirilerek sınıfa uygulanması ve cevap kâğıtlarının rehberlik servisine teslim edilmesine, rehber öğretmenin ise cevapları değerlendirerek öğrencilerle paylaşmasına ve gerekli rehberliği yapmasına karar verilmiştir.

11. Öğrenciye Yönelik Seminerler:
Verimli ders çalışma teknikleri, okul araç-gereçlerini koruma, zamanı etkili kullanma, SBS Sistemi, Zamanı etkili kullanma, Ergenlik Dönemi, Madde Bağımlılığı, (Video Gösterimi) vb. içeriklerde yapılmasına karar verilmiştir.

11. Veliye Yönelik Çalışmalar:
Rehber öğretmen tarafından belirtilen ve diğer öğretmenler tarafından desteklenen mart ayının 2. haftasında SBS Sistemi, sonraki dönemlerde Anne-Baba Eğitimi, Ergenlik Dönemi, İletişim konularını kapsayan seminerlerinin verilmesine karar verilmiştir.

13. Şiddet Önleme ve Azaltma Eylem Planı:
Öğrenci Dilek ve temenniler kutusunun sık sık takip edilmesi, öğrenci ve veliler tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesine-gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  Seçilen model öğrencinin okulun bütçesi imkanlarında ödüllendirilmesine ve okulun web sitesiyle birlikte okuldaki törenlerde ilan edilmesine karar verilmiştir.

14. Dilek ve Temenniler:
Okul Müdürü eğitim öğretim yılının verimli geçmesi dileğini yenilemiş, görüş ve önerilerinin olup olmadığını belirtmiştir.

15. Kapanış:
Rehber Öğretmen ………………………  tarafından toplantı teşekkür ederek sonlandırılmıştır.

 
——————————————————————————–

KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖRNEK DUYURU YAZISI

ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 45 ve 46. maddeleri gereğince 22.09.2011 Perşembe günü Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuzun toplantı salonunda saat 13.30’da yapılacaktır.

Komisyonda görevli öğretmenlerin katılımını önemle rica ederim.
        19.09.2011
        ……………
        Okul Müdürü

Gündem
1.    Açılış Yoklama
2.    Geçen Yılın Değerlendirilmesi
3.    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Kurulda Okunması,
4.    Rehberlik Etkinlikleri Ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi,
5.    Yapılacak Eğitsel Ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi
6.    Yapılacak Psikolojik Danışma Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi,
7.    Kaynaştırma Öğrencilerinin Görüşülmesi,
8.    Uygulanacak Test, Anket Ve Envanterlerin Görüşülmesi,
9.    Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Görüşülmesi,
10.   Psikososyal Müdahale Hizmetlerinin Görüşülmesi,
11.   Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi
12.   Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi,
13.   Veli Görüşmeleri,
14.   Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi,
15.   Dilek ve Temenniler
16.   Kapanış

 Adı Soyadı    Görevi    İmza
…….. ……..    Müdür     
…….. ……..    Müdür Yrd    
…….. ……..    Rehber Öğrt    
…….. ……..    1. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    2. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    3. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    4. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    5. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    6. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    7. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    8. Sınıf Rehber Öğretmeni
…….. ……..    Okul Aile Birliği Temsilcisi    
…….. ……..    Öğrenci Temsilcisi

 

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin Son Hali İçin Buraya Tıklayınız…

Kaynak: http://www.egitimekrani.com

2 Okunma 22 Eyl 2011

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.