SERVET-İ FUNUN  SORULAR VE CEVAPLAR

1-)Servet-i Fünun yazar ve şairlerinden etkilendikleri Edebiyat akımları nelerdir.

1-)Realizm                                      3-)Parnasizm

2-)Natüralizm                                 4-)Sembolizm

2-)Servet-i Funun dergisinin sahibi kimdir.

Ahmet İhsan
3-)Servet-i Funun dergisinin Edebi kısım başyazarlığını kim yazmıştır.

Servet-i Funun dergisinin Edebi kısım başyazarlığını Tevfik Fikret yapmıştır.

4-)Servet-i Funun Edebiyatının bir özelliğini yazınız.

“Her şey şiire konu olabilir”  anlayışı savunulmuştur.

5-)Servet-i Funun Edebiyatı döneminde yazar ve sairlerin eserlerine toplum yaşamına yer vermeyişlerinin en önemli nedeni nedir.

Siyasal koşulların olarak sağlamaması

6-)Servet-i Funun edebiyat dönemimdeki sairlerin genel özellikleri nelerdir.

İlk dönemlerinde Divan Edebiyatı nazım biçimleri kullanmakla beraber Türk Edebiyatında

bulunmayan yeni nazım biçimlerini batıdan alarak kullandılar.Şiirde oldukça ağır bir dil    kullanırlardı.Türk şiirini divan şiirinin batı kurallarından kurtararak şiiri düz yazıya    yaklaştırdılar.

7-)Servet-i Funun edebiyatı döneminde çocuklar için yazdığı şiirlerde hece ölçüsü kullanan şair kimdir.

Tevfik Fikret’tir

8-)Servet-i Funun edebiyatının özelliklerinden bir tanesini yazınız.

Klasizmin benimsenerek modern roman tekniğinin geliştirmesidir.

9-)Türk Edebiyatında Doğu-Batı mücadelesi sonucu klasik Türk Edebiyatı nazım biçimlerinin bırakılarak batıdan yeni nazım biçimlerinin alındığı dönem hangisidir?

Servet-i Funun Dönemi

10-)Servet-i Funun Edebiyatı Döneminde batıdan özellikle Fransız şiirinde aynen alınan ya da Fransız şiirinin etkisiyle divan şiirinde bulunan bir nazım biçiminin değiştirilmesi sonucu oluşan bir nazım biçimleri nelerdir?

Sone,Terzarima,serbest müstezat

11-)Servet-i Funun Edebiyatı dönemi sairlerinin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

Kafiye kulak içindir anlayışını savunurlar.

Daha çok parnasizm ve sembolizmin etkisinde kalırlar.

12-)5 tane Servet-i Funun yazar ve eser eşleştirilmesi yapınız.

Halit Ziya Uşaklıgil – Mal ve Siyah

Cenap Şahabettin-Tiryaki Sözleri

Tevfik Fikret – Şemsin

Namık Kemal  -Cezmi

13-)Sosyal konular yerine daha çok aşk,doğa,aile hayatı ,hayal-hakikat çatışması gibi bireysel duygular işlendi ,Arapça ve Farsça kelime ve toplumların yer aldığı ağır bir dil kullanıldı.

Divan şiiri nazım biçimleri tamamen değiştirilerek yeni nazım biçimleri benimsendi.

Roman ve Hikayede daha çok realizm ve naturalizm şiirde ise sembolizm ve parnasizm benimsendi.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk ve bu topluluk içinde yer alan önemli bir romancı yazınız

Servet-i Funun- Halit Ziya Uşaklıgil

14-)Eserlerinin birinde oğlu şahsına Türk gençliğine seslendi ve bu esere oğlunun adıyla başlayan bir isim verdi Diğer bir eserinde çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri topladı.

Yukarıda sözü edilen şairi ve eserlerini yazınız?

Tevfik Fikret- Halukun Defteri ve şemsin

15-)Tevfik Fikret’le,Cenap Şahabettin 4 tane ortak özelliğini yazınız?

1-)Aynı edebi toplulukta yer almıştır.

2-)Eserlerinde ağır bir dil kullanılmıştır.

3-)Serbest müstezat mazım biçimini kullanmaları.

4-)Batı’ya aşırı bağlı olmalar.

16-)Şiiri toplum sorunlarını tartışmak bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için bir araç olarak kullanan şairlere 4 tane örnek yazınız.

Tevfik Fikret

Mehmet Akif

Ziya Gökalp

Namık Kemal

17-)Sanatını toplumun ve ulusal davaların emrinde kullanılarak “Sanat  toplum içindir” anlayışına bağlı kaldı.Şiir,makale,sohbet,mektup,mensur şiir türlerinde yazdı.İstanbul’un işgali üzerine “Kara bir gün” başlayını taşıyan makalesiyle halkın acılarına tercüman oldu.Gizli Figanlar ve Firak-ı Irak iki önemli eseridir.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

Süleyman Nazif

18-)Süleyman Nafiz,Cenap Şehbettin,Ziya Paşa,Tevfik Fikret,Hüseyin Rahmi

Yukarıdaki ismi kişilerden hangisi şair değildir.

Hüseyin Rahmi

19-)Ahmet Hikmet Müftüoğlunun eserlerini yazınız.

Gönül Hanım

Haristan ve Gülistan

Çağlayanlar

20-)Aşağıdaki yazar ve esreleri eşleştiriniz.

Ahmet Rasim-Şehir Mektupları

Hüseyin Rahmi Gürpınar-Aşkı Memnu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Gönül Hanım

Süleyman Nafiz-Batarya ile Ateş

Mehmet Emin Yurdakul-Türkçe Şiirler

21)İntibah,Aşkı Memnu,Araba Sevdası,Eylül

Yukarıdaki ismi verilen eserlerin ortak özelliği nedir?

Hepsinin roman olmasıdır.

22-)Sembolizm Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi kimdir?

Cenap Şahabettin

23-)Türk şiirlerinde beyit anlayışını kırarak ir yapıyı 5,6 dizeye kadar yaparak ilk şair ve tiyatro yazarı kimdir?

Abdülhak Hamit

24-)Servet-i Fununcukarın 2 özelliğini yazınız?

1-)Dil ve uslüp bakımından halktan uzak yapmacık bir yol izlemişlerdir.

2-)Ortaya konan eserlere kişisel sorunlara ter verilmiştir.

25-)Süleyman Nazıf,Ziya Paşa ve T. Fikret hangi dönem şairleridir?

Servet-i Funun Edebiyat Dönem şairleridir.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenilmiştir.

2 Okunma 18 Ara 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(2)
    • güzelmişş 17 Mart 2014

      güzelmiş ama örnek veriniz derken 2 tanesi az olmuş sanki ama güzel beğendim hocamız kesin böyle sorcak

    • Tarık 19 Mart 2014

      Çooook işime yaradı eyw 😉


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.