11. ve 12. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü (Edebiyat)

Türkler orta asyada yaşadığı dönemde çadır kültürü veya çadır medeniyeti denilen bir hayat sürmekteydiler. Atlı göçebe denilen bu yaşayış tarzı Türkler’in İslamiyeti kabulüne kadar sürmüştür. Türkler 751 yılında yapılan Talas savaşıyla İslamiyetle tanıştılar. Bu savaş Müslüman Araplarla Çinliler arasında oldu Türkler Araplara yardım ederek savaşın kazanılmasını sağladı. Bu savaştan sonra Araplarla Türkler arasında gerek ticari gerekse kültürel etkileşim başlamış oldu. Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. 10. yüzyılın ilk…