TANZİMAT DÖNEMİ SORULAR VE CEVAPLARI
TANZİMAT DÖNEMİ
SORULAR VE CEVAPLAR
1)Batılı anlamda ilk tiyatro eseri ve yazarı kimdir?
Cvp=Namık Kemal =Zavallı Çocuk
2)Tanzimat yazar ve sairlerinin özelliklerinden 2 tane yazınız?
Cvp=1)Hepsi batıcı, yenilikçi, ilim, taraflarıdır.
2)Sanattan çok fikir ve ülke peşinde koşmuşlardır.
3)Tanzimat edebiyatının kurucuları kimdir?
Cvp=1)Şinasi
2)Ziya Paşa
3)Namık Kemal
4)Tanzimat edebiyatı yazar ve sairlerinin dili sadeleştirmek istedikleri halde bunu bas aramamalarının en önemli nedeni nedir?
Cvp=Eski kültürle yetişmiş olmaları
5)Tanzimat şairleri ile ilgili bilgi veriniz?
Cvp=1)Divan edebiyatı, nazım biçimleri kullanılmıştır.
2)Şiirin içeriği önemli ölçüde değiştirmişlerdir.
6)Tanzimat dönemi şiirlerinin içeriği ne olmuştur?
Cvp=Şiirlerin içeriğini daha çok medeniyet, özgürlük, vatanseverlik gibi konular almıştır.
7)Edebiyatı halkı eğitmek için bir araç olarak gördüler.Bundan dolayı ortaya koydukları eserlerde sanat yapmayı değil,topluma faydalı olmayı amaçladırlar.İlk defa bu dönemde çıkmaya başlayan özel gazetelerde de topluma rahatça ulaşmayı başardılar.
Yukarıda sözü edilen edebi dönem hangisidir?
Cvp=1.Dönem Tanzimat Edebiyatı.
8)Türk edebiyatında 1860 yılında yayınlanan ilk özel gazetenin adı ve bu gazeteyi çıkaranlar kimlerdir?
Cvp=Tercüman-ı Ahval Apah Efendi ve Şinasi

9)Ziya Paşanın 3 ciltlik ilk edebiyat tarihi sayılan eserini tenkit etmek amacıyla kaleme alınmış olan ilk eser.
Yukarıda söz konusu edilen eser ve yazarı kimdir?
Cvp=Namık Kemal Tahribi harabat
10)Türk edebiyatında Batılıların “satır” dedikleri mizah yoluyla hiciv ilk ve en başarılı örneğidir. Şiir-düz yazı olarak kaleme alınmış eserin yazarı Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Paşadır.
Yukarıdaki sözü edilen eser hangisidir?
Cvp=Zafer Name.
11)Dönemin bir devler adama tarafından 1859 yılında Fransızcadan tercüme edilen ilk romadır.Ağır bir dille Türkçeye çevrilen roman büyük bir ilgi görerek yedi yılda dört baskı yapmıstır.
Yukarıdaki sözü edilen eseri ve yazarı kimdir?
Cvp=Yusuf Kamil Paşa Tercüme-i Telem ak.
12)Tanzimat Edebiyatı özelliklerinden 2 tane yazınız?
Cvp=1)Özel gazetecilik bu dönemde başlamıs gelişmiştir
2) Batıdaki değişik türlerde bir cok eser örneği yazılmıştır
13)Abdulhak Hamit Tarhan,Sami Paşazade Sezai,N.Kemal,Recaizade Ekrem
Bu yazarların eserlerinden 1 tane örnek veriniz?
Cvp=Abdulhak Hamit Tarhen /Makber
Sami Paşazade Sezai/Küçük şeyler
N.Kemal/İntibah
Recaizade Ekrem/Araba Sevdası
14)Nabizade Nazım hakkında bilgi veriniz?
Cvp=Karabibik ve Zehra adlı eserleri ile Türk edebiyatında realizm akımını öncüsü olmustur.2.Tanzimat kusağı icinde yer almakla beraber,Servet-i Fünun edebiyatının da önemli isimlerindendir.
15)1.Tanzimat dönemi şaielerini 2.Tanzimat dönemi şairleinden ayıran bir özelliği yazınız?
Cvp=”Sanat sanat icindir” görüsünü benimsemeleri
16)Batılı anlamdaki tiyatro eserlerine örnek veriniz?
Cvp Akıf Bey_Zor Nikah
17)Tanzimat Edebiyatı yazar ve şaierlerin bir özelliğini yazınız?
Cvp=Çok yönlü kişiler olup değisik türde eserler yazmışlardır.
18)Tanzimat Edebiyatı döneminde türünün ilk örneği olarak bir eser yazınız?
Cvp=Ceride-i Havalis
19)1. dönem Tanzimat Edebiyatının özelliklerini yazınız?
Cvp=Edebiyatı halkı eğitmek için bir araç olarak görmeleri.bundan dolayıda ortaya koydukları eserlerde sanat yapmayı değil topluma faydalı olmayı amaclamaktır.
20)Tanzimat Edebiyatı döneminde ve türkçede ilk çeviri yaptığı romanı ve çeviren kişinin ismini yazınız?
Cvp=Fenelon’un Felemoque(telemak)=Yusuf Kemal Paşa
21)Tanzimat Edebiyatı türleri nelerdir?
Cvp=1)ŞİİR
2)Tiyatro
22)Tanzimat Edebiyatı kaça ayrılır?
Cvp=1)Siyasi Tanzimatı
2)1.Tanzimat
3)2.Tanzimat
23)Siyasi Tanzimatını acıklayınız?
Cvp=(Hazırlık Dönemi,1839-1860)bu dönemde herhangi bir isimden veya eserden söz etmek mümkün değildir.Batı edebiyatını tanıma gayreti bu dönemin en belirgin özelliğidir.
24)1.Tanzimatı Hazılayınız?
Cvp=(1860-1880)Tanzimat edebiyatının temel prensipleri bu dönemde belirginlik kazanmış ve uygulama alanına konulmuştur.
25)2.Tanzimatı acıklayınız?
Cvp=(1880-1896)İkinci Tanzimat dönemi sanatçılar bir taraftan 1. Tanzimatcıların edebiyat anlayısını devam ettirmişler.Bir taraftan Servet-i Rünun biçimlenerek olan yeni uslup ve görüsleri zemin hazırlamışlardır.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenilmiştir

1 Okunma 18 Ara 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.