TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE
GENEL ÖZELLİKLER
1-)Tanzimat döneminde roman ve hikayede konular sosyal ve tarihi olmak üzere 2 ye ayrılır.
a-) Sosyal konulu roman ve hikayelerde doğu batı kültür çatışmasından doğan sosyal yıkımlar bu yıkımların yarattığı bunalımlar işlenir.
b-)Tarih konulu romanlarda devletin o zamanki kötü durumundan kaynaklanan umutsuzlukla geçmişte kazanılmış başarılara sığınıldığı görülür.
2-)Roman ve hikayelerde iyiler çok iyi kötüler çok kötüdür.
3-)Roman ve hikayelerde olayların gelişimi yazar ağzından anlatımı yazar ağzından anlatılmış yada tesadüflere bırakılmıştır.
4-)Roman ve hikayeler öğütle biter iyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır.
5-)Bu dönem roman ve hikayelerinde batılı edebi akımlardan özellikle kıasisizm,romantizm realizm etkisi bulunur.
6-)Yazarlar , roman ve hikayelerin akışına müdahale ederek uzun ansiklopedik bilgiler vermek uğraşını özenle sürdürürler.

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ
GENEL ÖZELİKLER
1-)Tanzimat şiirinde şekil eski öz yenidir divan edebiyatının ölçü kafiye nazım birimi gibi şekil özelliklerini aynen korunarak bu şekiller içinde edebiyatımızda ilk defa sosyal ve felsefi konular işlenmiştir.
2-)Tanzimatın 1. döneminde sanat toplum içindir görüşü benimsenerek şiirin konusu sosyal olmalıdır denirken tanzimatın 2.döneminde sanat sanat içindir görüşü benimsenmiştir.
3-)Kafiye göz içinmi kulak içinmi tartışması yapılmıştır.
4-)Bu dönemde ilk defa türk şiirinin kaynağı araştırılmış bilimsel açıklamalar getirilmiş ziya paşa şiirimizin kaynağı divan şiiri derken Namık kemalde şiirimizin kaynağı halk şiiri demiştir.
5-)Şiirde köklü şekil değişikliklerinden çok şekil değişikliği denemeleri yapılmıştır özellikle Tanzimat edebiyatının 2.dönemindeki bu çabalar daha sonraki yıllarda servet-i fünun edebiyatının anlayışını doğurmuştur.

Kaynak: herdembilgi.blogcu.com

1 Okunma 01 Kas 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.