Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri

Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin malzemesi dikkate alınmıştır.Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç Devri’ndedir.İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır. Hatırlayalım!İlk yazıyı Sümerler buldu (çivi yazısı).İlk parayı Lidyalılar buldu.İlk takvimi Mısırlılar kullandı.İlk cumhuriyet Roma’da kuruldu.İlk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması’dır. (Hitit-Mısır)Tarih Çağlarının Genel Özellikleria) İlkçağ / Antikite (M.Ö.3200 – M.S.375) Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygındır.Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.b) Ortaçağ (375 – 1453)Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. İslâm’ın Altın Çağı yaşanmıştır.Avrupa’da karanlık çağ yaşanmaktadır. c) Yeniçağ (1453 – 1789)Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı yaşandı.Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmıştır.Sömürgecilik artmıştır.d) Yakınçağ (1789 – … ) Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, cumhuriyet, eşitlik ve milliyetçilik yayıldı.Sanayi inkılâbı sonusunda rekabet hız kazandı.Liberalizm ve Sosyalizm akımları sistemleşti.İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. I. Ve II. Dünya Savaşları yaşandı
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenilmiştir

Etiketler: 2 Okunma 18 Nis 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.