Aahin Tiresias’ın kurnaz kızı:HİSTORİS
Abas’ın oğlu.Dardanos’un kardeşi:JASİON
Aç arkadaşlarını doyurmak sürülerini çalmaya kalkan Argonaut Kanthos’u vuran, Apollon’un torunu Libya’lı çoban:KAPHAUROS
Açıkgöz Atinalı genç kadın:MYRMEKS
Acıma duygusunun sembolü:PİETAS
Açlık tanrıçası:FAMES-LİMOS
Adını İtalya’ya veren kahraman:İTALOS-İTHAKOS
Aedon ile Zetons’un oğlu:İTYLOS
Aeneos’un oğlu:İULUS
Aeropos’un oğlu:EKHEMOS
Aeson’un oğlu:JASON
Afrodit’in ürküttüğü kısraklar tarafından parçalanan Bellerophontes’in torunu Lykia’lı kral:GLAUKOS
Agamemnon ile Klytaimestra’nın kızı:ELEKTRA
Agamemnon ile Klytemenestra’nın oğlu:ORESTES
Agamemnon’un kardeşi:MENELAOS
Agamemnon’un arabacısı:EURYMEDON
Agememnon tarafından öldürülen Troia prenslerinden biri:İSOS
Ağlama ve inlemenin kişileşmiş biçimi:LİNOS
Ağzından ateş püsküren canavar:KHİMAİRA
Ahiret tanrıçası:SEMELE
Aile tanrıçası:HESTİA
Aineias’ın sadık dostu:AKHATES
Akheloos’un kızı ve Alkmeon’un ikinci karısı:KALLİRROE
Akhilleus’un arabasını kullanan kahraman:AUTOLYKOS
Akhilleus’un babası:PELEUS
Akşam yıldızı:HESPEROS
Alacakaranlık tanrısı:USAN
Alay, istihza ve hiciv tanrıçası:MOMOS
Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu:AMULİUS
Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu:AKAMAN
Alkmene ile Amphitryon’un oğlu:İPHİKLES
Alkmene’nin yeğeni:OİONS
Altın boynuzlu dişi geyik:KERYNTOS
Altın postu aramaya çıkan argo gemisinin kaptanı:İASON
Amazonlar kraliçesi, Ares’in kızı:HİPPOLYTE
Amazonların yaşadıkları bölge:KAPADOKİA
Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu:ALKMEON
Anadolumuzda Phrygia’da yaşayan bir çoban:HYMNOS
Andromak’ın babası:EETİON
Anlaşmazlık tanrıçası:ERİS
Annesi tarafından denize atılıp, Poseidon tarafından kurtarılıp Habeşistan’da büyütülün Poseidon ile Khione’nin oğlu:EUMOLPOS
Antheus ile Boulis’in oğlu:EGYPİOS
Antigone’nin karısı, Oidipus, ile Jokoste’nin kızı:İSMENE
Antik yunan mitolojisinde yer altı dünyasıyla aynı adı taşıyan yer altı ve ölüler ülkesinin tanrısı:HADES
Aphareus ile Arene’ nin oğlu:İDAS
Aphrodite ile Poseidon’un oğlu:ERYKS
Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir diğer adı:AMOR
Aphrodite’nin lakabı:ANADYOMENE-KYPRİS
Apias ile Anaksibia’nın kızı ve Kral Admestos’un karısı:ALKESTİS
Apollon ile artemis’in anneleri:LETO
Apollon ile artemis’in doğduğu ada:DELOS
Apollon ile Dia’nın oğlu:DRYOPS
Apollon ile Kalliope’nin oğlu:İALEMOS
Apollon ile Phthie’nin oğlu:DOROS
Apollon ile Themisto’nun oğlu:GALEOTES
Apollon tapınağında görevli bir köle:HİERODOLOS
Apollon ve Themisto’nun oğlu:GALEOTES
Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı:ARGE
Apollon’un istemeyerek vurup öldürdüğü daha sonra sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı:AMYKLOS
Apollon’u misafir eden Lakonia’nın efsanevi kralı:DİON
Apollo’nun aşıklarından olan Ixion ve Coronis’in babası:PHLEGYAS
Apollonun Delosta yaşayan oğlu:ANİOS
Apollon’un elinden kurtulmak için kendini denize atan su perisi:BOLİNE
Apollon’un lakabı:VULTURUS
Apollon’un oğlu:ERYMANTHOS
Apollonun öküzlerini çalan Hermes’e yardım eden ihtiyar:BATTSO
Ares ve Chryse’nin oğlu, Lapithlerin kralı:PHLEGYAS
Ares’in kızı.Minos’un sevgilisi:BRYTE
Ares’in oğullarından birinin adı:DRYAS
Ares’in torunu çok güzel bir kız:AKHİROE
Ares’in yardımcısı:DAİMOS
Ares’in en sadık arkadaşlarından biri:ENYO
Ares’in hizmetçisi olan güzel bir delikanlı:ALEKTRYON
Ares’in kız Minos’un sevgilisi:BRYTE
Ares’in torunu çok güzel bir kız:AKHİROE
Argolis kralı, İnakhos’un kızı:İO
Argolis’in ırmak tanrısı Okeano ile Tethys’in oğlu:İNAKHOS
Argonaut’lardan biri, Apollon’un oğlu:İDMON
Argonautlar seferinin kahramanlarından biri:İASON
Argos kralı Adratos’un kızı:HİPPODAMEİA
Argos Kralı Akrisios’un kızı:DANAE
Argos Kralı Talaos’un kızı ve Adraste’nin kızkardeşi:ERİPHYLE
Argos’ta Zeus’un takma adı:STEHENİOS
Argos’un efsanevi kralı:İNAKHOS
Aristo’nun karısı ve meşhur filozof Eflatun’un annesi:PERİKTYON
Arkadia kralı Arkas’ın oğlu:AZAN
Arkadia’lı su perisi:KALLİSTO
Arkhiteles’in oğlu:EUNOMOS
Artemis’in arkadaşı:KALLİSTO
Artemis’in sütninesi olan tanrıça:AMMAS
Artemis’in yardımcısı:HEKATE
Artemis’in lakabı:ORTHİA
Asapos ırmağının tanrısının kızı:KOMBE
Aşk isteğinin sembolü:HİMEROS
Aşk, bereket ve doğurganlık tanrıçası:İNANNA
Asklepios’un en meşhur tapınağının bulunduğu yer:EPİDAUROS
Asklepios’u yetiştiren çoban:ARESTHANAS
Asklepois’in karısı:EPİONE
Aslında bir insan olan rastgele yediği bir yosun sayesinde tanrılaşan deniz tanrısı:GLAUKOS
Asopas ırmağı Tanrısının kızı:EGİNA
Asopos ırmağının kızlarından:KERKYRA
Asopos’un kızı ve kral Kykhreus’un annesi:SALAMİS
Astraeos’un anası:EURYBİE
Atalante’yi koşuda yenen kahraman:MELANİOS
Ateş ve volkanların efendisi Hera ile Zeus’un oğlu:HEPHAİSTOS
Athamos’ın oğlu olan deniz tanrısı:PALAİMON
Athena’nın arkadaşı olan Kekrops’un üç kızından biri:PANDROSOS
Athena’nın lakabı:POLİAS
Atina kralı Theseus ile Amazonlardan Melanippe veya Antiope veya Hippolyte’nin oğlu:HİPPOLYTOS
Atina Kralı, Theseus’un babası:AGEUS
Atina şehrinin ünlü krallarından:PANDİON
Atina’lı, İkaros’un kızı.Dionysos’un sevgilisi:ERİGONE
Atina’nın ünlü kahramanı:EREKHTOUS
Atinalı ünlü bir trajedi yazarı:AGATHON
Attika’nın efsanevi ilk kralı:KEKROPS
Attike’de bir kasaba kralı olan İkarios’un kızı:ERİGONE
Avcı kız:ATALANTE
Avlamak istediği yaban domuzu tarafından öldürülen, Bybloslu genç Fenike tanrısı:ADONİS
Ay ışığı Selene’nin aşık olduğu çok güzel bir delikanlı:ENDYMİON
Ay tanrıçası:BENDİS-SELENE
Ay tanrısı:NİNGAL
Ay’da oturdukları sanılan hayali insanlar:HİPPOGYPES
Babası hasta olduğu için onu sırtında taşıyarak kaz dağlarına kaçıran Troia’lı bir kahraman:AİNEİAS
Bağ tanrısı:AMPELOS
Bahçeler ve bağlar tanrısı:PRİAPOS
Baht perilerinden biri:KLOTHO
Barış sembolü, Horalar’dan biri:EİRENE
Barış tanrıçası:EİRENE
Başlangıçta evreni yöneten ilke:GAİAZeus ile İo’nun oğlu:EPEPHOS
Baştanrının karısına fena gözle bakan günahkar bir kral:İKSİON
Bataklıklarında yaşayan dokuz başlı bir canavarın adı:HİDRA
Batı Anadolu’da Lykia’lı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu:İKADİOS
Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi:ZEPHYROS
Bebek Zeus’un çevresinde dans eden Girit cinleri:KURETESLER
Beddua tanrısı:ARAİ
Belagat tanrısı:HERMES
Beotia bölgesinde orkhomenos kralı:ERGİNOS
Bereket tanrıçası:DAMİA-POROS
Bildiklerinden şaşmayan üç Moria’lardan biri:ATROPOS
Bir adı da Sikheos olan Dido’nun kocası:AKERBAS
Bir aşk iksiriyle, Zeus ve İo’yu birbirine aşık eden ve buna kızan Hera’nın kuş biçimine soktuğu Pan ile Ekho’nun kızı:İYGKS
Bir çeşme veya bir ırmağı koruyan tanrıça:NAİAS
Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon’un köpeği:ORTHRON
Bir deniz perisi:EUNİKE
Bir geçe tanrıçayı görerek taş kesilen Athena rahibesi:İODAMA
Bir kadın heykeline aşık olan Kıbrıs kralı:PYGMALİON
Bir koruda doğan ve annesinin menekşeler üzerinde terkedip gittiği, Apollon ile Euadne’nin oğlu:İAMOS
Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos’un oğlu ve Ganj nehrinin tanrısı:GANGES
Birbirine karşıt iki yüz biçiminde betimlenen eski bir Roma tanrısı:İANUS
Biri ölümlü, öteki ölümsüz iki yiğit kardeş:DİOSKURLAR
Boiotia’da Hera şerefine yapılan bir şenlik:DAİDALA
Bolluk ve zenginlik tanrısı:PLUTOS
Boreas tarafından kaçırılan; Atina kralı Erekhthus’un kızı.
Brahkhid’lerin kahinlik tapınağı:DİDYME
Briseis’in babası:BRİSES
Brises’in asıl adı:HİPPODAMEİA
Bronz bir yolda giden bir arabanın üstünde etrafa meşaleler fırlatarak, gök gürültüsü ve şimşek taklidi yaparak Zeus’a eşit olduğunu iddia eden Aiolos’un oğlu ve Sisyphos’un kardeşi:SALMONEUS
Bugün Tuna nehri denilen nehrin tanrısı:İSTROS
Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı:PRİAPOS
Bütün hastalıkları iyi ettiği söylenen, Asklepios ile Hygeia’nın kızı, tıp tanrıçası:PANAKEİA
Bütün ırmakların babası sayılan tanrı:OKEANOS
Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça:GAİA
Büyücü tanrıça:KİRKE
Byblis’in ikiz kardeşi, Miletos’un oğlu:KAUNOS
Çayır perileri:NAPAE
Çayırların perilerine verilen ad:NAPAE
Cehennem ırmağı:AKHERON-STYKS
Cehennemde akan nehirlerden biri:LETHE
Cehennemde Helias ve Gaia’nın oğullarından birinin adını taşıyan nehir:aKHERON
Cehennemde sonsuza kadar ip ören kişi:OKNOS
Çeşmelerin ve ormanların Tanrıçası:FERONİA
Ceza ve intikam tanrıçası:POİNE
Çiçek tanrıçası:KHLORİS
Çiy Şebnem tanrısı:ROS
Çoban şiirlerin mucidi:DAPHNİS
Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı:VAGİTANOS
Çok hızlı koşmasıyla tanınmış avcı kız:ATALANTE
Çömlekçilerin mucidi Attika’lı bir kahraman:KERAMOS
Dağlık bölgelerin tanrıçası:RHEA
Daidalos’un oğlu:İKAROS
Danaos’un elli kızından kocasını öldürmeyen tek kızı:HYPERMESTRA
Davacılara hakemlik eden bir tanrı:SATARAN
Dehşet saçan tanrısal ışın:MELAM
Delphoi yakınında Musa ilham perilerinin bir kaynağı:KASSOTİS
Delphoi’deki Apollon tapınağını yapan ünlü heykeltraş ve mimar:AGAMEDES
Demeter’in Poseidon’dan olan kızı:DESPOİNA
Demeter’e ait bir ağacı kestiği için, tanrıça tarafından doymak bilmez açlığa mahkum edilen Tesalyalı kahraman:ERYSİKHTON
Demeter’in büyüttüğü bir kral çocuğu:ORTHOPOLİS
Demeter’in latince adı:KERES
Denizler Tanrısı Poseidon’un karısı:AMPHİTRİTE
Devlerin tanrılarla yaptıkları savaşta Athena tarafından öldürülen Styks ile evli olan dev:PALLAS
Dionysos Şenliklerinde, Tanrının yanında dolaşan tambur çalan ve kaplanları sevkeden kadınlar:BASSARİD
Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri:THİASOS
Dionysos Zagreus şerefine yapılan şenlikler:ORPHİKA
Dionysos’un ceviz ağacına dönüştürdüğü Lakonia’lı genç kız:KARYA
Dionysos’un karısı:ARİADNE
Dionysos’a tapan kızları bir tapınaktan kaçırdığı için bu tanrı tarafından delilik cezasına çarptırılan Boreas’ın oğlu:BUTES
Dionysos’un peşinden giden sivri kulaklı varlık:OEGİPAN
Dionysos’un takma adı:NYSİOS
Dişi bir cin:LİLİTH
Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı:ALPHESİBİA
Doğa tanrıçası:ARTEMİS
Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrı:SENTİUS
Doğu masal ve efsanelerinde kötü ve korkunç cin:İFRİT
Doğurganlığıyla ünlü frigya kraliçesi:NİOBE
Dokuma sanatında Athena ile rekabet etmek istediğinden örümceğe dönüştürülen kız:ARAKHNE
Dokuma tanrıçası:UTTU
Dokuz ilham perisinden biri:ERATO-KLEİO-KALLİOPE
Dorlar’ın eski bir Tanrısı:KARNEİOS
Doymak nedir bilmeyen Lidya kralı:KABLES
Duygu tanrısı:SENTİNUS
Düz olduğuna inanılan yer çevresinde akan ırmak:OKEANOS
Efsane köpek:KITMİR
Efsanelere göre içene ölümsüzlük sağlayan bir su:ABIHAYAT
Efsanevi Argos kralı:AGAMEMNON
Efsanevi bir güzelliğe sahip olan bir Yunan fahişesi:PHRYNE
Efsanevi bir kuş:ALKYON-SİMURG
Efsanevi kanatlı at:PEGASOS
Efsanevi Segesta kralı:AKESTES
Efsanevi Skherie Adasında yaşayan Phaia’ların kralı:ALKİNOOS
Egir kralı Tyrmmas’ın kızı:EUİPPE
Egriboz adası:EUBOİA
Ekhion’un kızı:EPİROS
Ekmek pişiren fırınların Tanrısı:FORNAKS
Eleia’da Pissa kralı Oinomaos’un güzelliğiyle tanınan kızı:HİPPODEMEİA
Eleusis gizlerinin kurucusu:EUMOLPOS
Eleusis Mystria’larının tanrısı:İAKKHOS
Elis bölgesini haraca bağlayan bir haydut:SAUROS
Endymion’un kızı ile Poseidon’un oğlu:ELİS
Enki’nin ağrıyan çenesini iyileştirmek için Ninhursag tarafından yaratılan tanrıça:NİNTULLA
Enlil’in sadık karısı:NİNLİL
Eolos’un kızı. Kepheos’un karısı:İOPE
Eolos’un oturduğu ada:EOLİA
Eos’un lakabı:HEMERA-LETHAUS
Eosphoros’un oğlu:KEYKS
Epopeus’un karısı:DİRKE
Erkek kardeşi Makareus ile olan ilişkisinden dolayı babasının intihara zorladığı Ailos ile Enarete’nin kızı, Poseidon’un sevgilisi:KANAKE
Erkek kılığına girerek Yunanlılar’la birlikte Truva kuşatmasına katılan Trakhion’un kızı:EPİPOLE
Erkekliği güçlü, çok eski bir Mısır tanrısı:MİN
Eros’un mucizeleriyle meydana gelen sevgi Tanrıları:EROTLAR
Eros’un karısı:PSYKHE
Eski Anadolu’da Miletus’lu bir çömlekçinin kızı:KAEİRA
Eski Yunan heykeltraşlarından biri:ALKEMENOS
Eski Yunan tiyatrolarında sahneye verilen ad:SKENE
Eski Yunan ve Roma’da hekimlik tanrısı:ASKLEPİON
Esklapios ile Epinoe’nin kızı, hastalıklar Tanrıçası:JASO
Esklapios ile Epinoe’nin kızı:JASO
Evlilik tanrıçası:HERA
Evlilik ve doğum tanrıçası Zeus’un karısı:HERA
Evren yaratılmadan önce mevcut olan sonsuz boşluk:KHAOS
Evrenin bütün varlıklarından önce varolan varlık:EREBOS
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemele:ME
Fakirlik tanrıçası:PENİA
Fantazi tanrısı:PHANTASO
Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu:AKİS
Felaketi uzaklaştıran, selamet getien tanrı:PAİAN
Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı:PAİAN
Fenike kralı Agenor’un kızı:EUROPA
Fındık ağacına çevrilen Lakonia’lı güzel bir kız:KAYRA
Finike Kralı Agenar ile Telephassa’nın kızı:EUROPA
Finikelilerin Tanrılarından biri:KADMİLOS
Fırınların tanrısı:FORNAKS
Fırsat tansrısı:KAİROS
Fırtına cini:SPOZGAR
Flütçü:BABYS
Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev:EFHİALTES
Gaia’dan doğma yarı insan, yarı yılan;Atina’nın ilk efsanelik kıralı:KEKROPS
Gaia’nın doğurduğu efsanevi yılan:PYTHON
Gaia’nın Pontos ile birleşmesinden doğmuş canavar, tanrıça:KETO
Gaipten haber veren Kentauros Kheiron’un kızı:HİPPE
Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad:PYTHİA
Gece tanrıçası:NYKS
Gecenin kızı:MOMOS-NEMESİS
Gece’nin oğlu olan Uyku:HYPNOS
Genç yaşta ölen kimseler için ağlayıp sızlanmanın kişileştirilmiş biçimi olmuş kalliope ile Apollon’un oğlu:İAKHOS
Gigas’ın oğlu:İSKHENOS
Gılgamış ve Agga destanındaki baş kahramanlardan biri:AGGA
Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş, tunç vücudlu dev:TALOS
Girit cinleri:KURETESLER
Girit’in efsanevi kralı:MİNOS
Girit’te bir dağ:DİKTE
Gök ile yer’in oğlu olan bir titan:ALOEUS
Gök tanrıçası:URANOS
Gökle yerin oğlu, Kyklop’lardan biri:BRONTES
Göksel güçlerin tanrısı:THOR
Gökte karısı Eurynome ile birlikte hüküm süren titan:OPHİON
Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder:EKHİDNA
Gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar:MEDUSA
Grit adasını beklemekle görevlendirilmiş, tunç vücutlu dev:TALOS
Gümüş bir araba ile gökyüzünü dolaşan bir kadın olarak tasvir edilen Hyperion’un kızı:SELENE
Güneş tanrısı Horos’un annesi:İSİS
Güneş’in karısı:RHODOS
Güneşin sembolü:AMMON
Güneybatı rüzgârı eos ve astraios’un oğlu:EUROS
Güneybatı rüzgarı:EUROS
Güzel kız İole’nin babası:ERYTOS
Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş:PHOİNİKS
Hades’in lakabı:AMENTES
Hades’in yönettiği, ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpek:KERBEROS
Hades’te bir ırmak:ACHERON
Hades’te bir ırmak:ACHERON
Halkın Sesinin sembolü:FAMA
Hararet ve sıtma tanrıçası:FEBRİS
Hastalıklar tanrıçası:JASO
Hata ve günah tanrıçası:ATE
Hatiplerin, tüccarların ve hırsızların tanrısı:HERMES
Hayasızlığın, ölçüsüzlüğün sembolü:HYBRİS
Hayat ipliğini büken tanrıça:KLOTHO
Hayatı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı:ARİON
Hekate’nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar:EMPUSA
Hekate’nin yolladığı ve genellikle yolculara saldıran, güzel bir genç kız şekline girerek kurbanlarının kanını emen görüntü:EMPOUSA
Helenos tarafından Truva önünde öldürülen, Yunan kahramanı Priamus’un oğlu:DEİPYROS
Helius’un atlarının isimleri:ABRAKSAS
Hellen gemilerini yakan kız:AİTHİLLA
Hem bir şarkı, hem de düğün alayını yönlendiren tanrı:HYMENAİOS
Hem erkek, hem dişi varlık:HERMAPHRODİTOS
Hephaistos ile letafet Tanrıçalarından en genci, Agaia’nın oğlu:AKUS
Hephaistos’un üstadı:KEDALİON
Her şeyi gören güneşin Tanrısı:HELİOS
Hera’nın süt annesi:MARKİS
Herakles ile dejanire’nin oğlu:HYLLOS
Herakles tarafından öldürülen bir dev:CACUS
Herakles tarafından öldürülen lerne bataklığında yaşayan bir dev:KARKİNOS
Herakles tarafından öldürülen zalim bir Mısır kralı:BUSİRİS
Herakles tarafından öldürülen, Geryon’un sürülerini koruyan Kerberos’un kardeşi iki başlı köpek:ORTHROS
Herakles’e yay bükmesini öğreten ünlü bir Kral:EURYTOS
Herakles’in anası:ALKMENE
Herakles’in arkadaşlarından:ALKON
Herakles’in bir prensesten olan oğlu:GALATES
Herakles’in karısı:DEJANİRA
Herakles’in Kerthe’den olan oğlu:İOBES
Herakles’in müzik öğretmeni:LİNOS
Herakles’in oğlu Telephos’un karısı:HİERA
Herakles’in oğlu:AMATHUS
Herakles’in soyadı:ALKİDES
Herakles’in torunu:HEGELEOS
Herakles’in yeğeni:İOLAOS
Herakles’e yay bükmesini öğreten ünlü kral İola’nın babası:EURYTOS
Herakles’in karısı:DEJANIRA
Herakles’in yeğeni ve arkadaşı Thebali kahraman:İOLAOS
Heranın latince adı:İUNO
Herkül ile olan aşkıyla ünlü Lydia kraliçesi:OMPHALE
Herkül tarafından öldürülen vulcanus’un oğlu, korkunç dev:CASUS
Hermes ile Halimedes’in oğlu:DAMASKOS
Hikmet ve tedbirlilik tanrıçası:METİS
Hile Tanrıçası:FRAUDE
Hile tanrısı:APATHE
Hippodameia’nın düğününde Theseus ile Pirithoos tarafından öldürülen Arkadia’lı kentauros:HYLAİSOS
Hırsızların Tanrısı:FURİNA
İason ile Hypsiplye’nin oğlu:EUNEOS
İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki:NEKTAR
İda dağında bulunan bir peri kızı:KYNOSURA
İda dağının güzel perilerinden biri:İAREA
İhtiyarlık tanrısı:GERAS-SENİUS
İkarios’un karısı:POLKASTE
İkiz kardeşiyle Truva’ya giderek ve onunla birlikte Hippokon’un oğullarına karşı savaşırken ölen Amphitryon ile Alkmene’nin oğlu:İPHİKLES
İkne etme, kandırma tanrıçası:PEİTHO
İlham perilerinden biri:KLEİO
ilham perilerinin yani musa’ların hlikon dağındaki mukaddes kaynağı:AGANİPPE
İlksel denizden sorumlu tanrıça; Enki’nin annesi:NAMMU
İnanna’nın sadık veziri:NİNŞUBUR
İnkalar’ın atası olduğuna inanılan güneş tanrısı:İNTİ
İnşaat ve yapıdan sorumlu ikinci dereceden bir tanrı:MUŞDAMMA
İnsan eti yiyen atlarıyla meşhur Thrakia Kralı:DİOMEDES
İnsan şeklinde düşünülen bir kader Tanrısı:ANANKE
insan vücutlu boğa başlı azılı bir canavar:MİNOTAUROS
İnsana yalnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı:İKELOS
İnsanlara fazilet ve adalet ilham eden, Zeus ile Themis’in kızı:ASTREA
İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaleti:MORMO
İnsanlarin basiretlerini bağlayan tanrıça:ATE
İnsanüstü müzik yetenekleri olan kahraman:ORPHEUS
İntikam tanrıçası:NEMESİS-ULTİO
İntikam tanrıçası:ULTİO
İntikam ve ceza tanrıçası:POİNE-POENE
İon’un kardeşi ve Hellen’in yeğeni:AKHAİOS
İo’nun kardeşi, yüz gözlü bir canavar:ARGOS PANOPTİS
İO’ya bekçilik etmekle görevli yüz gözlü dev:ARGOS
İran inanışında karanlık ve kötülük tanrısı:EHRİMEN
Irmak Tanrısı Asopos’un kızı:AEGİNA-HARMİNNA
Irmak tanrısnın kızı:AİGİNA
Işığın en katışıksız olduğu yüksek gök katı:AİTHER
Isparta kralı Oibalos’un evlilik dışı oğlu:HİPPOKOON
İstanbul boğazına adını veren tanrıça:LO
İsteklerine baş eğmediği için zeus tarafından bıldırcın haline sokulan leto’nun kızkardeşi ve hekate’nin annesi:ASTERİA
İtalya’daki Crotone şehrinin kurucusu:MYSKELOS
İthaka adasında yaşayan iri cüsseli, korkunç dilenci:İROS
Iydia da akan bir çayın tanrısı:KAYSTROS
Iykaon’un kızı:KALLİSTO
İykea kaynağının perisi:HAGNO
Izdırap tanrısı:ALGOS
Kaçınılmaz adaleti temsil eden Girit’li deniz kızı:ADROSTEİA
Kader Tanrıçası:FORTUNA
Kader tanrısı moira’nın başka bir adı:AİSA
Kader:MOİRA
Kadmos’un karısı:HARMONİA
Kadmos’un, Europa’nın, Dido’nun, Agenor’un yurdu:FİNEKE
Kadmos’un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri:EKHİON
Kahin Tiresias’ın kurnaz kızı:HİSTORİS
Kahraman Paris’in bir lakabı:ALEKSANDROS
Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluk:KHAOS
Kainatın hakimi:KRONOS
Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi:ALTHALA
Kanatlı ad:PEGASUS
Kandırma tanrıçası:PİTHO
Kandırma ve inandırma tanrıçası:PİTHO
Kanun ve adalet tanrıçası:THEMİS
Kanunların koruyucusu:NOMOS
Karanlık tanrısı:ERESBOS
Karanlıklar tanrıçası:AKHYLS
Karia’da bir pınarın su perisi:SALMAKİS
Karısı tarafından aldatıldığının farkına varan ilk koca:HYETTOS
Kartaca hisarı:BYRSA
Kayıp oğlunu arayan ağlayan ananın taşıdığı kamışlar:NUMUN
Kaynaklar tanrıçası:FONS
Kaz dağının mitolojideki adı:İDA
Keder tanrısı:PENTHOS
Keder ve ızdırap tanrısı:PENTHOS
Kehanet tapınağı:DELPHOİ
Kekrops’un üç kızından biri:HERSE
Kelt’lere adını veren kahraman:KELTOS
Kendisine tutulan Poseidon’dan Molion’ları dünyaya getiren Molos’un kızı, Aktor’un karısı:MOLİONE
Keos adasında bulunan fakir, güzel bir delikanlı:AKONTİOS
Keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, dişi canavarlar:GORGONLAR
Kıbrıs Adası’nda Afrodit’e verilen isim:PAPHOSLU
Kıbrıs’lı çok güzel fakat duygusuz, kalpsiz bir kız:ANAKSARTE
Kır perisi:LYKE
Kır tanrısı keçi ayaklı Pan’ın insanların içine saldığı korku:PANİKOS
Kır tanrısı:PAN
Kirke’nin büyüsünden kurtulan tek kişi:EURYLOKHOS
Kırlarda, istrahat edenleri koruyan tanrı:VAKANA
Kişileşmiş savaş narası:ALALA
Kısraklarına insan eti yediren Trakya kıralı:DİOMEDES
Kızkardeşi Elektra ile birliklte anası ve suç ortağı Aigisthos’u öldürerek babasının öcünü alan, Agamemnon ile Klytaimnestra’nın oğlu:ORESTES
Kocasının zaferi için saçlarını adayan Ptolmece Evergete’nin karısı:BERENİKE
Kongo ilkellerinin inandıkları yeteneklilik gücü:ELİMA
Korinth’li kahin Polydos’un oğlu:EUKHENOR
Korinthos bölgesinde yaşayan haydut:SİNİS
Korinthos Kralı Polybos’un kızı ve Amphilokos’un karısı:ALKİNOE
Korinthos’da Poseidon şerefine yapılan araba yarışları:İSTHAMİA
Korku tanrıçası:PHOBOS
Korkyon’un kızı:ALOPE
Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral:ALKİNOOS
Korsanları yenerek büyük bir deniz imparatorluğu kuran Zeus ile Europe’nin oğlu Giritli kahraman:MİNOS
Korybantların icat ettikleri tef:TYMPANON
Kötülük tanrıçası:ATE
Kral Cepheus ve Kraliçe Cassiopea’nın kızları, Perseus’un karısı:ANDROMEDA
Kral Dryops’un biricik kızı:DRYOPE
Kral Keyks’in karısı:HALKYONE
Kral Latinus’un karısı Lavinia’nın annesi:AMATA
Kral theiodamas’ın oğlu:HYLAS
Kralın kızı ile birlikte olunca gözleri oyulan Daphnis’e aşık olan bir su perisinin adı:NOMİA
Kretheus’un karızı Phriksos’un kaynanası:DEMODİKE
Kronos’un oğlu:HADES
Küçük boynuzlu, keçi ayaklı ve küçük kuyruklu varlık şeklinde temsil edilen kır tanrısı:SATYROS
Kuğular tarafından büyütülen Poseidon’un oğlu:KYKNOS
Kuvvet tanrısı:HERAKLES
Kuvvetiyle ün yapan Panthoos’un oğlu:EUPHORBOS
Kydippe’nin oğlu:BİTON
Ladon ırmağının efsanevi kızı:CARMENTA
Lapith’lerden Elatos’un oğlu:KAİNEUS
Lauium ırmağının perisi:LARA
Leandros’un sevgilisi olan rahibe:HERO
Lerna bataklığında sayısız başkalır olan, tüyler ürpertici bir yılanın adı:HYDRA
Lesbos’lu Makareus’un kızı:İSSA
Letâfet perilerinin annesi:EUNOMİA
Lydia da akan bir çayın tanrısı:KAYSTROS
Lydia’nın efsanevi kraliçesi:OMPHALE
Lykaon’un kızı. Artemis’in arkadaşı:KALLİSTO
Lykea kaynağının perisi:HAGNO
Lykia’nın efsanevi Kralı:İOBATES
Marmara Denizi’ne adına veren phriksos’un kız kardeşi:HELLE
Masal kuşu:FENİKS
Medusa’nın kanından doğma kanatlı at:PEGASOS
Meleagros’un annesi:ALTHAİA
Menderes nehrinin tanrısının oğlu:KALAMOS
Menelaos’un karısı:HELENO
Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad:OPHİEUS
Minos’un dokuz ay kovaladığı Girit Nymphe’si Britomartis’in lakabı:DİKTYNNA
Minyas’lara adını veren kahraman:MİNYAS
Müzik tanrıçası:EUTERPE
Müzikçi Ozan:ORFE
Namus ve temizliği ile ün salmış Kıbrıslı bir kız:ERİNONA
Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit’li bir kadın:DADA
Nehir tanrısı Euratos’un kızı:PİTANE
Nemes aslanını öldürmeye giden Herakles’i misafir eden Nemea yakınında Kleonai’li çoban:MOLORKHOS
Neşe tanrısı:RİSUS
Neşe ve kahkaha tanrısı:RİSUS
Nifak, anlaşmazlık sembolü:ERİS
Niobe’nin kıyımdan kurtulan tek çocuğu:KHLORİS
Nyks ile Eros’tan doğan Dünya:GAİA
Öbür dünyanın en karanlık bölümü:EREBOS
Öç alma tanrıçası:NEMESİS
Ocak başı tanrıçası Hestia’nın diğer adı:VESTA
Odyseus’un babası:LAERTES
Odyseus’un sadık dostu:MENTOR
Odyssei’da İokaste’nin adı:EPİKASTE
Odysseus’un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası:EURYLOKOS
Odysseus’un arkadaşlarından biri:ELPENOR
Odysseus’un babası:LEARTES
Odysseus’un eşi:PENELOPE
Odysseus’un karısına göz koyanlardan biri:EURYMAKOS
Odysseus’un sadık çobanı:EUMAİOS
Odysseus’un süt annesi:EURYKLEİA
Odysseus’un yurdu olan ada:İTHAKA
Odysseus’un arkadaşı ve Kirke’nin büyüsünden kurtulan tek kişi:EURYLOKHOS
Odysseus’un sadık bir dostu:MENTOR
Odysseus’un süt annesi:EURYKLEİA
Odysseus’un yokluğunda ona sadık kalan nadir hizmetçilerden biri:EUMAİOS
Oeanos ile Althea’nın kızı:EURYMEDA
Oğlu Phasis tarafından öldürülen Okeanos ile Tetys’in kızı:OKYRROE
Ogygia adasında yaşayan su perisi:KALYPSO
Oidipus ile İokaste’nin oğlu:ETOEKLES
Oidipus’un babası:LAİOS
Oidipus’un hem annesi, hem karısı olan kadın:İOKASTE
Oidipus’un karısı:EUTYGANİA
Oidipus’un babası:LAİOS
Oikhalia kralı Eurytos’un kızı:İOLE
Oikhalia kralı Eurytos’un oğlu ve Argonautlar’dan biri:İPHİTOS
Oita dağında ölüm ateşini yakan Herakles ile Deianeira’nın oğlu:HYLLOS
Ok atmadaki ustalığına güvenerek kendisini yenene kızı İole’yi vereceğine söz veren Eurytanlar’ın efsanevi kralı:EURYTOS
Okeanos ile Tethys’in kızı. Hades’in ölümsüz sevgilisi:LEUKE
Okeanos’un kızı:DİONE
Okeanos’un oğlu:KAANTHOS
Okenos ile Tethys’in kızı:EURYNOME
Öküzlerden faydalanmayı öğrenmiş Pallas’ın bir lakabı:BOARMİA
olağanüstü gücüyle tanınan dev avcı:ORİON
Ölüler Diyarı’nın başkapıcısı:NETİ
Ölüler Diyarı’nın kralı:NERGAL
Ölüler Diyarı’nın tanrılarından biri:NİNAZU
Ölüler diyarının kapısıı bekleyen köpek:KERBEROS
Ölüler ülkesinde, yeraltında akan gözyaşı ırmağının adı:KOKYTOS
Ölüler Ülkesi’ne akan Ateş Irmağı:PYRİPHLEGETHON
Ölüler ülkesine akan inilti nehri:KOKYTOS
Ölülerin evlere bela olan hayaller:LEMURLAR
Ölülerin ruhlarını styks ırmağından geçirip, yeraltı ülkesine götüren kayıkçı:KHARON
Ölülerin zindancısı, toprağın derinliğindeki zenginliğin sahibi:HADES
Ölüm şeytanı:ORCUS
Ölüm tanrısı:THANATOS
Olympia şehri civarında Zeus’a tahsis edilmiş kutsal bir orman:ALTİS
Olympia’da kutsal Zeus ormanı:ALTİS
Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği:AMBROSSİA
On İki İon Kent:TEOS-KLAZOMENAİ-ERYTHRAİ-PHOKAİA-SAMOS-KHİOS-MİLETOS-MYUS-PRİENE-EPHESOS-KOLOPHN-LEBEDOS
Orestes’in amcası:PHOKİS
Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi:EKHO
Ormanları koruyan tanrıça:FERONİA
Orpheus’un karısı:EURYDİKE
Ouranos’un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler:MELİADES
Pan ile Ekho’nun kızı:İYNKS-İAMBE
Pan tarafından kovalanınca tanrıların onu kamış haline getirdiği Arkadia’lı peri:SYRİNKS
Panopeus’un oğlu:EPEİOS
Paris’in bir lakabı:ALEKSANDROS
Pausanias’ın sözünü ettiği, ceset yiyen yer altı cini:EURYNOME
Pelias ile Anaksibia’nın kızı, Kral Admetos’un karısı:ALKESTİS
Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi :AKASTOS
Peloponnesos’un efsanevi kralı:APİS
Pelops’un arabasının sürücüsü:KİLLAS
Penelope ile evlenmek istediği için Odysseus tarafından okla öldürülen kişi:EURYMAKHOS
Penelope’nin babası:İKARİOS
Perseus tarafından öldürülen Medusa’nın kanından doğan kanatlı at:PEGASOS
Perseus’un üç oğlu:ALKAİOS-ELEKTRYON-STHENELOS
Persophene için üzülen demeter’ı eğlendirmeye çalışan, neşeli bir hizmetçi kız:BAUBA
Philemon’un karısı, Frigyalı köylü kadın:BAUKİS
Phobetor adıylada anılan insana ylnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı:İKELOS
Phoebe’nin karısı:HİLAEİRA
Phriksos’un hemşiresi:HELLE
Phriygia’da akan Skamandre (menderes) suyunun kızı:GLAUKİA
Pınar perisi:OİNONE
Poeno canavarını öldüren kahraman:KOROEBOS
Polyneikes ile birlikte Thebai’yi kuşatmaya giden Argolis’li yedi öncüden biri:KAPANEUS
Posedion’un oğlu ve rüzgar tanrısı:AİOLOS
Poseidon ile Athena’nın lakapları:HİPPİOS
Poseidon ile Khione’in oğlu:EUMOLPOS
Poseidon ile Larides’in oğlu, Pleasgos ile Phtius’un kardeşi:AKHEUS
Poseidon ile Pitane’nin kızı:EVADNE
Poseidon ile Tyro’nun oğlu:NELEUS
Poseidon tarafından kaçırılıp ondan Taphios adlı bir oğlu olan Mestor ile Lysidike’nin kızı:HİPPOTHOE
Poseidon’un oğlu olan dev avcı:ORİON
Poseidon’un oğlu olan mütşih bir dev:ALBİON
Poseidon’un oğlu:AMYKOS-BYZAS-DAMASTER-HELENOS
Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev:ANTAİOS
Poseidon’un oğlu:AMYKOS
Priamos ile Hekube’nin kızı ve Polymestor’un karısı:İLİONE
Prokrustes lakabıyla tanınan bir haydut:DAMASTES
Prometheus’un babası:EURYMEDON
Prometheus’un kardeşi:EPİMETHEUS
Proteos’un kızı:KABEİRO
Proteus’un oğlu:EİDOTHEA
Pygme’ler, bir nevi cüceler soyundan bir kadın:GERENA
Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı:CARNA
Romada Mars şerefine yapılan tören:AMBARVALİA
Romulus ile Romus’un anası sayılan Reasilvia’ya verilen ad:İLİA
Ruhları cehenneme götürmekle görevli Thaumas ile Elektra’nın kızı:İRİS
Rüyada Agamemnon’u aldatmak için Zeus tarafından gönderilen uyku cini:ONEİROS
Rüyalar tanrısı:MORPHEUS
Rüzgar tanrısı eolos’un oğlu:İOKASTOS
Rüzgarların bekçisi Eolos’un oturduğu ada:EOLİA
Rüzgarların bekçisi:EOLO-EOLOS
Rüzgarların Tanrısı:ALKYONE
Sadakat sembolü:ZELOS
Sadakat timsali:PENELOPE
Şafak tanrıçası:EOS-ARES-AURORA
Sağlık Tanrıçası ve Asklepios’un kızlarından biri:HEYGİEİA
Sağlık tanrısı:ESKULAPE
Samos adasında Perseus’un kurduğu şehir:MUSES
Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehir:MYKENAİ
Sanayi tanrısı:HEPHAİSTOS
Şarap tanrısı:DİONYSOS
Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızı:STAPHYLE
Şarap ve cosku Tanrısı:DİYAZİNOS
Sarpedon’un oğlu, Lykia’lı bir yiğit:EVANDROS
Savaş gemisini icad eden Atinalı bir kahraman:PARAİOS
Savaş tanrıçası Ares’in kızı:ENYO
Savaş Tanrısı Ares’in adlarından biri:ENYALİOS
Şebnem tanrısı:ROS
Semavi aşk tanrısı:URANİA
Semele’nin süt annesi:BEROE
Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı:DİKTYS
Sert içki tanrıçası:NİNKASİ
Sıcaklık tanrıçası:FEBRİS
Sicilya’da yaşayan korkunç bir dev:ALPHOS-ALPOS
Sicilyada yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’ların kralı:ANTİPHATES
Şiddet anlamına gelen bir kavram:BİA
Şiddet tanrıçası:BİA
Sığır tanrıçası:LAHAR
Sihirbaz Kirke’nin yeğeni:MEDEA
Sihirbaz Kirke’ye gönül vermiş bir kral:KALKHOS
Sikyon’un efsanevi kralı:EPOPEUS
Sisyphos’un oğlu:GLAUKOS
Skedasos’un iki kızından biri:HİPPO
Skheria adasında oturan halk:PHAİAK
Skyttis’in kızı:HYDNE
Şöhret tanrıçası:RHEME
Sözünde durma tanrıçası:FİDES
Sürülere gözcülük eden periler:PERİMELİS
Sürüleri bekleyen peri kızlarına verilen isim:EPİMELİDES
Sürüleri bekleyen perilerin adı:EPİMELİDES
Sürülerin ve çobanların tanrısı:PAN
Susuzluğun cini:TİŞN
Suyılanı:HYDRA
Talaos ile Lysimakhe’nin kızı:ERİPHYLE
Talih tanrısı:FATUM
Talih, tesadüf tanrıçası:TYKHE
Tanrı Apollon’un kahin rahibi:ABARİS
Tanrı Faunus’un karısı:FAUMA
Tanrı nehir Asapos’un kızı:AİGİNA
Tanrı-ırmak Alpheios’un takibinden kurtulması için Artemis’in pınara dönüştürdüğü kız:ARETHUSA
Tanrıları ölümsüz kılan yiyecek:AMBROSİA
Tanrıların bağışladığı bütün yeteneklere sahip ilk kadın:PANDORA
Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü:ZEUS
Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin:ALKANDROS
Tanrıların ulağı, habercisi:HERMES
Tanrılarla savaşan devlerden biri:POLBOTES
Tanrının insan ruhlarını yarattığı zaman:ELEST
Tantalos’un suç ortağı:PANDAREOS
Tarla faresi ve haşarattan sorumlu tanrı:NİNKİLİM
Tek gözlü, efsanevi, hayali millet:ARİMASPLAR
Telamon’un oğlu ve Salamis Adasının kralı:AİAKOS
Temesa şehrini kurtaran ünlü bir kahraman:EUTHYMOS
Tesadüf tanrıçası:THYKE-FORS
Tesadüf tanrısı:FORS
Thaumas ile Elektra’nın üç kızını topluca belirten isim:HARPİA
Thebai şehrinin hisarı:KADMEİA
Thebai’yi kuşatan yedi şeften biri:HİPPOMEDON
Theseus ile Phedra’nın oğlu:DEMOPHON
Theseus tarafından öldülen bir haydut:SİNİS
Theseus’un torunu:İOKSOS
Theseus’un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu:KROMMYON
Thessalai’da ki tanrılar dağı:OLYMPOS
Thesselia da akan bir nehrin tanrısı:PENEİOS
Thestor’un oğlu, ünlü bir kahin:KALKHAS
Thrakia Kralı Harpalykos’un kızı:HARPALYKE
Thrakia kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu:İTYS
Thrakia’lıların ay tanrıçası:BENDİS
Thyeste’nin oğlu:EGİSTHOS
Tiber nehri kenarında bir kaynağın ve bir ormanın tanrıçası:FURRİNA
Tirynthe Kralı Alkaios’un oğlu. Alkmene’nin kocası:AMPHİTRİON
Titias’ın oğlu:BORMOS
Toprağı besleyen yer Tanrıları:KHTHONİK
Toprağın altı, yokluk alemi:KHTHON
Toprak güçlerini, tabii olayları temsil eden arkaik tanrılar:KABEİROİ
Toprak ve bereket tanrıçası:DEMETER
Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter’in bir diğer adı:CERES
Topraktan doğan canavar:KAMPE
Trakyalıların ay tanrıçası:BENDİS
Triops’un kızı:İPHİMEDİA
Troi karlı Priamos’un karısı:HEKABE
Troia kralı Laomedon’ın kızı:HESİONE
Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti:ANTENOR
Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman:ALKİMEDON
Troya savaşı sırasında Yunanlar’ın resmi kahini:KALKHAS
Troya’da Yunanlar’ın askeri doktoru:MAKHAON
Troya’daki tanrı-ırmak:SKAMANDROS
Truva Atı’nı yapan Phokis’li Yunan kahramanı:PANOPEUS
Truva kahramanı Agkhissos’un babası:KAPYS
Truva kentinin kurucusu olan kral:İLOS
Truva kuşatması sırasında Akhalar’a şarap satarak, ellerinde tutsak bulunan Lykaon’u satın alan İason ile Hypsipyle’nin oğlu:EUENOS
Truva kuşatmasına kırık gemiyle katılan Tesalya’lı efsanevi kral:EURYPYLOS
Truva savaşındaki yaşlı kral:PRİAMOS
Truvalı Ailos’un oğlu:MİNESOS
Tutku tanrıçası:ATE
Typhon tarafından mağlup edilen Zeus’un sinirlerinin ve kaslarının muhafazası verilmiş olan canavar:DELPHYNE
Üç başı ve üç kocaman vücudu olan korkunç dev:GERYONEUS
Üç başlı cehennem bekçisi köpeği:KERBEROS
Üç hiddet tanrısından biri:MEGERA
Üç Kharisten biri:EUPHROSYNE
Ünlü büyücü kadın:KİRKE
Uranos adlı dev ile Gaia’nın oğlu:EGKELADOS
Uranos ile Gaia’nın oğlu:HYPERİON
Uranos ile Gaia’nın oğlu olan dev:EPHİALTES
Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri:ALEKTO
Uranos’un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler:MELİADES
Uyku tanrısı:HYPNOS
Uyku’nun oğlu:PKANTOTOS
Verilen sözde durma Tanrıçası:FİDES
Volskiler kralı metabus’un amazonlara benzeyen kızı:CAMİLLA
Vulcanus’un oğlu, korkunç dev:CASUS
Yanardağların Tanrısı Vulcain’in oğlu:KAEKULUS
Yanardağların tanrısı:VULCAİN
Yankı perisi:EKHO
Yaratılan ilk kadın:PANDORA
Yarı insan, yarı keçi görünümündeki tanrı:PAN
Yarı insan, yarı yılan hile tanrıçası:FRAUDE
Yarı insan-yarı boğa yaratık:MİNOTOR
Yarısı insan, yarısı eşek olan efsanevi hayvan:ONOKENTAUROS
Yaşayanlar ülkesi’nin sedir ağaçlarını koruyan canavar:HUVAVA
Yazı ve edebiyattan sorumlu tanrıça:NİDABA
Yellerin tanrılarının oturduğu ada:AİOLİA
Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası:PİLUMUNUS
Yer çocukları:GEANTES
Yeraltı cehenneminin korkunç devleri:FURİLER
Yeraltı cehennemlerinin derinliklerinde bulunan yer:TARTAROS
Yeraltı cenneti:ELYSİON
Yeraltı tanrıçası:PERSEPHONE
Yeraltı tanrılarından biri:EURYNOMOS
Yeraltı ülkesinde ölüler hakimi:AİAKOS
Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer:TARTAROS
Yerin oğlu:PELASGOS
Yeryüzü üzerinde hakimiyeti olan meleğin adı:ZAM
Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası:FLORA
Yeşilırmağın eski adı:İRİS
YGaia’nın Tufan’dan doğan oğlu:PYTHON
Yoksulluk tanrıçası:PENİA
Yolkesip adam öldüren bir haydut:KERKYON
Yolların, sokakların, meydanların Tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biri:AGYİEUS
Yunan barış tanrıçası:EİRENE
Yunan mitolojisinde yer alan çoğu canavarın annesi:EHİDNA
Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim:PEON
Yunanistan’ın eski halkları:PELASGLAR
Yunanlıların ölüm tanrısı:THANATOS
Yüz kollu devler:BRİAREOS
Yüz kollu, elli başlı dev:BRİAREOS
Zafer tanrıçası Nike’nin latince adı:VİCTORİA
Zafer tanrıçası:NİKE
Zaferi simgeleyen kanaktlı kız:NİKE
Zalimliği ile ün salan Epir kralı:EKHETOS
Zeka tanrıçası:ATHENA
Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad:MİNERVA
Zeka ve ilahi kuvvet tanrısı:DAİMON
Zenginlik tanrısı:PLOUTOS
Zeus ile Aigina’nin oğlu ve Telamon’un babası:AİAKOS
Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası. Zethos’un kardeşi:AMPHİON
Zeus ile Ares’in lakabı:ULTOR
Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev:TİTYOS
Zeus ile Elektra’nın oğlu:DARDANOS
Zeus ile Hera’nın kızı:İLİTHYA-HEBE
Zeus ile Niobe’nin oğlu:ARGOS
Zeus ile Okeanos’un kızı:EUPHROSYNE
Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu:AKRAGOS
Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu:EAKOS
Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu.Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi:ARKAS
Zeus ile Themis’in kızı.Adalet sembolü:DİKE
Zeus tarafından kaçırılıp boğa haline sokularak Girit’e götürülen Fenike kralı Phoiniks veya Agenor’un kızı ve Kadmos’un kız kardeşi:EUROPE
Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin:AMPHİAROS
Zeus’u küçükken besleyen iki peri kızından biri:HELİKE
Zeus’un habercisi olan tek kanatlı zafer tanrıçası:NİKE
Zeus’un kalkanına verilen ad:AİGİS
Zeus’un karısı ve kardeşi:HERA
Zeus’un oğlu:DARDANOS-EPAPHOS-HERAKLES-İASİON
Zeus’un süt annesi olan keçi:AMALTHEİA
Zeus’un süt annesinin babası:KELMİS
Zeus’ın yıldırımıyla öldürdüğü Uranus ile Gaia’dan doğan dev:MİMAS
Zeus’un aşık olduğu; Okeanos ile Tethyis’in kızı:EURYNOME
Zeus’un düğününe katılmak üzere evinden ayrılmayı reddettiği için Hermes tarafından kaplumbağa biçimine sokulan genç kız:KHELONE
Zeus’un kardeşi:HADES
Zeus’un kendisiyle sevişmek için kuğu kılığına girdiği kadın:LEDA
Zeus’un kocasını yıldırımla çarpıp yaktığı ateşe kendisini atan İphysis’in kızı, Kapelneus’un kızı:EVADNE
Zeus’un lakabı :HORKİOS-ZAZANAS-KRONOS

Kaynak: tekblogcu.com

2 Okunma 09 Ağu 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.