Zaman | Time – Ingilizce Zaman Terimleri – ingilizce aylar – ingilzce – inglizce – saat söyleme buçuklu saat nasıl söylenir – saat nasıl sorulur – saatler – dakikalar – saniye – doğum tarihi – yaş sorma – ingilizcede Zaman Time gramer anlamı

İNGİLİZCE’DE ZAMAN / TIMES

İngilizce saati belirtmek için kullanılan kalıplar şunlardır :
1- It’s …… o’clock. ( saat ….)

Örnek ( example ) :

It’s five o’clock.  Saat beş.
It’s eight o’clock.  Saat sekiz.

2- It’s half past ……. ( saat …. buçuk )

Örnek ( example ) :

It’s half past six.  Saat altı buçuk.
It’s half past nine.  Saat dokuz buçuk.
3- It’s quarter past …….. ( saat …… çeyrek geçiyor )

Örnek ( example ) :

It’s quarter past seven.  Saat yediyi çeyrek geçiyor.
It’s quarter past two.  Saat ikiyi çeyrek geçiyor.
4- It’s quarter to ……….( saat ……. çeyrek var )
Örnek ( example ) :

It’s quarter to nine.  Saat dokuza çeyrek var.
It’s quarter to three.  Saat üçe çeyrek var.
5- It’s ….. past ….. ( saat ….’u …… geçiyor )

Örnek ( example ) :

It’s twenty past ten.  Saat on’u yirmi geçiyor.
It’s twelve past four.  Saat dördü oniki geçiyor.
6- It’s ….. to …….( saat …’ya ….. var)

Örnek ( example ) :

It’s ten to six.  Saat altıya on var.
It’s five to seven.  Saat yediye beş var.

 

İngilizcede zamanı sormak için kullanılan kalıp cümle şudur :

What time is it ?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

YORUM KÖŞESİ


11

07 September 2016

Clear all